رییس دولت نهم و دهم محکوم به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شدبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خانه ملت در آخرین روزهای سال ۹۵، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم گفت: پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ رئیس جمهوری در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.
همچنین رئیس جمهوری وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.
متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.
در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹
۱- الف) سال ۱۳۸۷:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال
توضیحات:
براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰٫۰۰۰ میلیارد (معادل ۳٫۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵٫۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که ‘با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید’. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴٫۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴٫۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴٫۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.
۲- الف) سال ۱۳۸۸:
استناد قانونی:
مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مجوز قانونی:
طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است
توضیحات:
براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.
شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفت خام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶٫۱۳۷ میلیارد ریال
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰٫۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.
رای صادره:
رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:
استناد بند قانونی:
تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).
همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز
توضیحات:
مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.
شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:
‘شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.’
براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال
مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸٫۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار و مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲٫۸۸۴٫۷۶۰٫۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶٫۱۳۹٫۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳٫۶۳۵٫۹۹۹ دلار و ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال می‌باشد.
در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰٫۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
استناد بند قانونی:
بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
توضیحات:
بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.
شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:
وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به میزان ۲٫۷۶۶٫۰۰۰ تن در سقف ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.
همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.
نتیجه رسیدگی‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:
ج- ۱) سال۱۳۸۶:
بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳٫۷۳۹٫۱۵۷٫۴۱۴٫۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵٫۱۸۸٫۱۰۰٫۵۶۱٫۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.
همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.
ج-۲) سال ۱۳۸۷:
مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۹۰۸٫۷۴۳٫۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است.
در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.
ج-۳) سال ۱۳۸۸:
مبلغ ۱۲٫۱۲۹٫۶۵۴٫۴۶۷٫۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹٫۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.
د) عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:
طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴٫۸۲۲٫۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵٫۲۴۰٫۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹٫۵۸۲٫۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷٫۹۶۰٫۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷٫۳۵۸٫۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱٫۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲٫۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶٫۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.
نتایج رسیدگی‌ها:
شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.
سیام**۹۳۱۴**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:انتهای پیام /*


سردار عروج: موفقیت نظام اسلامی بر گرفته از اصالت نهاد خانواده استبه گزارش ایرنا، یادواره شهدای گمنام بیجار روز چهارشنبه با حضور جمعی از خانواده های معظم شاهد، مسئولان و روحانیون، دانش آموزان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
سردار خسرو عروج در این مراسم با اشاره به استیصال آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی و عجز و درماندگی آنها در مقابل سپاه اظهار کرد: این نظام دارای وجه خدایی و حسینی است و در هر گوشه ای از آن ندای حق و خداجویی بلند است.
وی به تاثیر تربیت اسلامی و منحصر بودن آن در جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: تربیت تنها از برداشت های عقلی و نظری نیست بلکه جنبه فطری و خدایی آن است که موجب رشد و تربیت مرادن خداجوی می شود.
مشاور عالی فرمانده سپاه تاکید کرد: دشمنان نظام اسلامی متوجه تاثیر موفق و پیروزمندانه تربیت اسلامی و نقش تربیتی نهاد مقدس خانواده شده اند لذا نگاه دشمن به کاهش تاثیر این نقش در تربیت نسل آینده دوخته شده است ولی به توفیق الهی در این مسیر هم موفق نخواهد شد.
سردار عروج به تحریم و محاصره اقتصادی دشمن برای ضربه زدن به پیشرفت های اقتصادی و توسعه کشور اشاره کرد و گفت: مردم از هر مذهب و عقیده ای پشتیبان نظام اسلامی هستند و تا این وحدت باشد، محاصره و تحریم دشمن ره به جایی نخواهد برد.
شهر بیجار میزبان سه شهید گمنام است، مردم شهرستان بیجار ۴۵۰ شهید در دوران دفاع مقدس و سه شهید مدافع حرم تقدیم آرمان های والای نظام اسلامی کرده اند.
محل احداث یادبود این شهدای گرانقدر در بوستان ۱۵خرداد شهر بیجار قرار گرفته است.
خبرنگار: سید باقر سبحانی ** انتشار: مجید سلیمانی
۷۳۵۰/۹۱۰۲انتهای پیام /*


عواید بازی سیاه‌ جامگان و نفت صرف آزادی ۸ زندانی غیرعمد می‌شودبه گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی ستاددیه کشور،‌ دیدار تیم‌های سیاه‌جامگان مشهد و صنعت نفت فردا پنجشنبه (۲۷ مهر ماه) در ورزشگاه امام‌ رضا (ع) درشهرمقدس مشهد برگزار و با هماهنگی این نهاد حمایتی و آستان قدس رضوی، عواید فروش بلیت دیدار یاد شده صرف آزادسازی ۵ بدهکار مالی غیرکلاهبرداری و ۳ مددجوی ناتوان در پرداخت دیه می شود.
براساس این گزارش، این نخستن بازی لیگ برتر است که در ورزشگاه ۲۵ هزار نفری امام رضا (ع) برگزار می‌ شود و پیش ‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی هشت محبوس تحت حمایت ستاددیه از سوی تماشاگران این رقابت فراهم شود.
به گزارش ایرنا، ستاد مردمی دیه در سال ۱۳۶۹ با همت شهید لاجوردی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و غیرکلاهبردار تشکیل شد که از آن سال تا کنون حدود ۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار از حبس رهایی یافته و به دامان خانواده هایشان برگشتند.
هم اکنون حدود ۱۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد و غیرکلاهبردار بدلیل مسائل مهریه، نفقه، حوادث کارگاهی، تصادف و غیره در زندان به سر می برند.
اجتمام*۱۷۲۴* ۷۳۲۹
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * انتشاردهنده: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


فتاح: یک میلیون خیر در کشور حامی مددجویان کمیته امداد هستندبه گزارش ایرنا، سید پرویز فتاح روز سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین افزود: مهم ترین رویکرد کمیته امداد تلاش برای خوداتکایی و خودکفایی مددجویان زیر پوشش خود است.
وی با بیان اینکه حفظ حرمت و کرامت نیازمندان از مهم ترین وظایف این نهاد حمایتی به شمار می رود، گفت: در حال حاضر ۶ درصد جمعیت کشور زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند که باید این تعداد را با توانمندسازی کاهش دهیم.
فتاح با تاکید بر اینکه کمیته امداد همه توان خود را صرف رفع محرومیت و توانمندسازی افراد زیر پوشش این نهاد کرده است، ادامه داد: کار اصلی در این نهاد حمایتی بر دوش مردم و خیران است.
وی در ادامه با قدردانی از همکاری‌های نماینده ولی فقیه در استان قزوین با کمیته امداد (ره)، اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، مددجویان با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند و ضروری است بیش از پیش دستگیر آن‌ها باشیم.
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: باید به اشتغال افراد نیازمند اهمیت بیشتری بدهیم و به همین منظور توانمندسازی مددجویان و نیازمندان را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داده‌ایم تا آن‌ها به خودکفایی پایدار دست پیدا کنند.
وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب قزوین کاری کنیم که فقر در این استان ریشه کن شود و کسی در آن نیاز به زیر پوشش قرار گرفتن در کمیته امداد را احساس نکند.
۷۳۸۹*۱۷۷۲
خبرنگار: نسرین رحیمی **انتشار: مجید ملازادهانتهای پیام /*


ثبت ارتفاع موج ۶ متری در بندر نوشهرباقر سلطانی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : با ورود سامانه سرما که از شب گذشته در مازندران فعال شد شاهد باد شدید بودیم که این وضعیت موجب ثبت موج بی سابقه ای به ارتفاع ۶ متری در محل بویه بندر نوشهر در ساعت هشت صبح امروز بودیم.
وی با اشاره به نصب ۲ بویه دریایی در مازندران تصریح کرد: بعد از نصب بویه بندر نوشهر و امیر آباد در ۱۰ سال گذشته این بیشترین ارتفاع موج دریایی خزر است که ثبت شده است.
سلطانی خاطر نشان کرد: در مهر سال ۱۳۸۷ نیز ارتفاع ثبت شده در بویه بندر امیر آباد به ۵ و نیم متر رسید.
به گفته وی، دمای هوای استان نیز نسبت به روز گذشته حدود ۱۰ درجه کاهش یافته است.
این سامانه بر اساس پیش بینی هواشناسی ، از اواخر وقت روز سه شنبه از استان خارج می شود و از روز چهارشنبه هوای مازندران صاف شده و دمای هوا به تدریج افزایش می یابد.
بویه پلی اتیلنی نصب شده در بندر نوشهر دارای ۲ دکل آلومینیومی ،۲ عدد سلول خورشیدی ۴۵ وات ، لنگر ثقلی فولادی به وزن ۲۳۰۰ کیلوگرم ، چراغ دریایی سبز رنگ و … می باشد وسیله ای برای هدایت کشتی ها در هنگام ورود و خروج به حوضچه بندر مورد بهره برداری قرار می گیرد .
خبرنگار: سیدمحمد اکبرموسوی**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
/۱۲۹۵/ ۱۶۰۲/۱۸۹۹انتهای پیام /*


راه اندازی کمیته پدافند سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوربه گزارش ایرنا اسدالله کریمی، سه شنبه در سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار در شیراز افزود: این کمیته با هدف اداره امور مطلوب تر امور شهرهای کشور در شرایط بحران تشکیل شده است.
وی ادامه داد: کشور ما در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های خاص جغرافیایی، طبیعی، اقلیمی و داشتن منابع و ذخایر خدادادی قرار داشتن در یک نقطه استراتژیک همواره با تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی مواجه بوده و به تناسب این تهدیدها خسارت های مالی و جانی قابل توجهی هم به کشور وارد شده است.
او اظهار کرد: امروز بیش چهار میلیارد نفر از جمعیت هفت میلیارد نفری جهان در شهرها ساکن هستند و بیش از ۲۵ شهر بالای ۱۰ میلیون نفر در جهان وجود دارد.
وی گفت: در ایران نیز از بعد از پیروزی انقلاب با رشد جمعیت شهرنشینی مواجه هستیم به نحوی که امروز ۷۲ درصد جمعیت کشور در یک هزار و ۲۶۰ شهر ساکن هستند و ۷۰ درصد از همین جمعیت شهرنشین هم در کلانشهرها سکونت دارند.
کریمی افزود: همین تمرکز جمعت، دارایی ها و امکانات در شهرهاست که دشمنان را ترغیب می کند که به شهرها حمله کنند.
او ادامه داد: یکی از راهبردهای دشمن در جنگ های شهری، انهدام زیرساخت هایی مانند آب و برق است که نبود آنها زندگی مردم را دچار مشکل می کند و باعث نارضایتی هایی در مردم می شود که با گسترش آنها این نارضایتی ها تبدیل به شورش و مقابله با دولت های محلی می شود.
معاون امور شهری و تهران سازمان پدافند غیرعامل بیان کرد: در حقیقت می توان گفت که هدف دشمن از تهدیدهای شهری، تضعیف دولت ها و انهدام قدرت آنها در اداره امور مردم شهرهاست.
کریمی افزود: آمادگی و هماهنگی ها، آموزش و ارتقای برنامه ها، مشارکت عمومی و شناسایی آسیب ها همه با هدف تقویت این مدیریت بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل تمام کشورها برای مقابله با تهدیدها و کاهش آسیب ها اقدام به تنظیم قوانین و مقرراتی می کنند.
او ادامه داد: بر این اساس ما نیز در سیاست ها و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله نظام و برنامه های توسعه ای کشور موارد مختلف قانونی را گنجانده ایم و سازمان سازمان پدافند غیرعامل کشور هم از اواخر سال ۹۵ در ساختار سازمانی خود تغییراتی ایجاد و اقدام به ایجاد معاونت امور شهری کرد.
کریمی گفت: ما در سه حوزه در معاونت امور شهری فعالیت های خود را پیگیری می کنیم که شامل حوزه زیرساخت های شهری، حوزه مدیریت شهری و حوزه برنامه ریزی و شهرسازی است.
وی ادامه داد: موضوع هایی مانند طرح های جامع و تفصیلی شهرها از گذشته مطرح بوده اما همزمان با طرح جامع و تفصلی شهرها باید پیوست های پدافند غیرعامل نیز در این طرح ها حتما دیده شود.
کریمی بیان کرد: امیدواریم که برگزاری چنین همایش هایی و همچنین ارتباط نزدیک سازمان پدافند غیرعامل با دانشگاه ها سبب شود که در آینده نزدیک شاهد آمادگی کامل و پایدار شهرها برای مقابله با بحران ها باشیم.
پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدام نظامی و صرفا با بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.
در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش موثری ایفا کنند.
۶۱۲۲ /۶۱۱۸
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*


راه اندازی بازارچه‌ در پارکینگ برکت / ایلام مهیای میزبانی کنگره اربعین استبه گزارش ایرنا، حسین کلانتری روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی اربعین و رسانه در نگارخانه مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ایلام بیان کرد: با هماهنگی اداره ارشاد شهرستان مهران باید مکان لازم با تجهیزات مورد نیاز خبرنگاران در مرز ایجاد تا روند اطلاع رسانی از سوی خبرنگاران بموقع انجام شده و با اخلال مواجه نشود.
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مسئولان استان تقویت زیر ساختهای لازم در استان برای برپایی باشکوه راهپیمایی اربعین است گفت: در چند سال اخیر به همت دولت و سپاه اقدام های موثری برای خدمات رسانی به زایران انجام شده است.
وی اظهار کرد: نزدیکی و امنیت مرز بین‌المللی مهران به عنوان دروازه اصلی عتبات عالیات موجب شده این مرز همچنان در اولویت انتخاب مردم برای عزیمت به عراق باشد که با توجه به این مساله باید از تمام ظرفیت های استان برای خدمات دهی به زائران استفاده شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام یاد اوری کرد: : با وجود قبت ومحدودیت امکانات مهران سال گذشته روزانه ۲۰۰تا هزار نفر زائر در این شهر تردد و اقامت کرد که بیانگر مساعی مردم و مسئولان استان برای ارایه خدمات مناسب به زائران حسینی است.
کلانتری همچنی گفت: با تلاش‌های مسئولان دولت تدبیر و امید و تلاش های مردم و مساعی سپاه پاسدارا ن وضعیت متناسب سازی زیرساخت‌های استان بویژه محور ارتباطی ایلام – مهران نسبت به سال‌های گذشته بهتر و مطلوبتر شده است.
وی افزود: با توجه به لزوم اطلاع رسانی دقیق در ایام اربعین حسینی زمینه لازم برای کار اطلاع‌رسانی در پایانه مرزی مهران برای خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان فراهم شده است.
کلانتری یادآور شد: مرز بین‌المللی مهران دروازه اصلی عتبات عالیات است و مردم ایران اسلامی مهران را برای تردد به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند که این امر بار مسئولیت ما را سنگین‌ تر می‌کند که رفاه و رضایت‌مندی بیشتری برای زوار حسینی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه نزدیکی و امنیت مرز بین‌المللی مهران از عوامل مهم انتخاب این مرز از سوی مردم برای تردد به کشور عراق است، گفت: شهر ۲۰ هزار نفری مهران در سال گذشته تنها در یک روز شاهد تردد حضور ۲۰۰ هزار نفر از مرز مهران بود و این امر نشان ‌دهنده ارائه خدمات بسیار خوب مردم و مسئولان استان در راستای تردد زوار حسینی است.
معاون استاندار ایلام از اتمام و تکمیل زیرساخت های ارتباطی حوزه راه استان در سال آینده خبر داد و اضافه کرد: در پارکینگ برکت یک بازارچه راه‌ اندازی می‌شود.
وی افزود: در کنار این بازارچه امکانات اسکان موقت، بیمارستان صحرایی، موکب‌های پذیرایی و دیگر خدمات ضروری برای زائران در نظر گرفته ‌شده است.
کلانتری افزود: موضوع اقتصاد اربعین موضوعی است که مورد توجه است و لازم است فرهنگ‌سازی مناسب در راستای ارائه خدمات مناسب به زوار حسینی باقیمت مناسب نهادینه شود.
خبرنگار: فرهاد فرامرزی**انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
۳۰۳۲/۶۰۳۴انتهای پیام /*


قاضی عسکر: پاسخ رییس جمهورآمریکا را در راهپیمایی اربعین می دهیمبه گزارش خبرنگارایرنا، سیدعلی قاضی عسگر روز دوشنبه در گردهمایی دست اندرکاران مراسم اربعین حسینی (ع) ٩٦ درجمع خبرنگاران افزود: ملت شجاع و متدین در اربعین حسینی شعار هیهات منه ظله را سر خواهند داد و این شعار نشان می دهد تا پایان ایستاده ایم.
وی با تشریح مسئله زیارت در فرهنگ تشییع اظهار کرد: هدف ما از زیارت آشنایی و آموزش درس زندگی است.
نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت ادامه داد: امیدواریم که روز به روز فرهنگ سازی توسعه پیدا کنند و عزیزانمان در ستاد اربعین بتوانند این فرهنگ را توسعه دهند.
وی ابراز امیدواری کرد در سال های آینده اربعین را به یک حرکت خود جوش مردمی برای منسجم کردن آزادی خواهان دنیا و مقابله با ظلم و ستم در عرصه بین المللی تبدیل کنیم.
وی درباره کمک ها به جمعیت شرکت کننده در مراسم راهپیمای اربعین حسینی نیز گفت: بعثه رهبری و سازمان حج و زیارت نقش مستقیمی در این زمینه ندارند.
قاضی عسکر با بیان اینکه ستادی برای برنامه ریزی مراسم اربعین در وزارت کشور که برای این امر برنامه ریزی می کند، ادامه داد: البته باید به تمام جوانب از جمله هزینه ضروری مانند بیمه زائرین توجه شود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در امور حج و زیارت درباره هزینه ویزای سفر به عراق نیز گفت: دو کشور ایران و عراق بایستی در این زمینه مذاکره کنند.
وی به تاکید رهبرمعظم انقلاب درباره برگزاری مردمی مراسم اربعین نیز اشاره کرد و افزود: همانطور که درعراق هم حرکت مردم خود جوش است، این اصل در سیاست اربعین باید رعایت شود.
وی ادامه داد: اما این معنایش این نیست که دولت یا مسئولین اجرایی و فرهنگی خود را کنار بکشند و دولت باید نسبت به برنامه ریزی در این مراسم کمک کند اما نباید از حالت مردمی خارج شود.
سیام**۹۳۱۴**۱۰۵۸*۱۷۲۴*
خبرنگار: محمد افضلی* انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


۲۷ هزار و ۵۷۵ معلول در قزوین زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارندبه گزارش ایرنا،علیرضا وارثی روز دوشنبه در دیدار جمعی از نابینایان استان با استاندار قزوین به مناسبت روز جهانی عصای سفید افزود: ۷۰ درصد اختلال های بینایی در استان مادرزادی و به دلیل ازدواج های فامیلی می باشد و این به معنای قابل پیشگیری بودن بخش زیادی از معلولیت است.
وی در ادامه به مشکلات نابینایان اشاره کرد و اظهارداشت: مناسب نبودن معابر و پیاده روها از مهم ترین مشکلات این قشر در استان است که البته در این خصوص اقدام هایی صورت گرفته که کافی نیست.
وارثی با اشاره به خدمات دولت به معلولان، گفت: علاوه بر کمک های دولتی از ظرفیت سازمان های مردمی نیز برای کمک به توانمندسازی این قشر استفاده می کنیم.
مدیرکل بهزیستی قزوین در پایان با بیان اینکه روشندلان از توانایی های زیادی برخوردار هستند که باید آنها را به کار بگیریم، گفت: استان ما در زمینه صنعت از ظرفیت های بسیار زیادی برخوردار است و با استفاده از این توانمندی می توان برای اشتغال نابینایان قزوینی برنامه ریزی کرد.
۶۱۰۱*۳۰۱۳
خبرنگار: هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


معاون استاندار: ۴۰ موکب از قم در مرز مهران تا کربلا مستقر می شودبه گزارش ایرنا، یونس عالی پور عصر یکشنبه در ششمین جلسه ستاد اربعین حسینی در تالار امام جواد(ع) استانداری قم اظهار داشت: همه موکب ها باید فعال باشند و با اقدام های فرهنگی و خدماتی بتوانند خدمات رسانی خوبی به زائران انجام دهند.
وی افزود: تیمی از استانداری قم طی چند روز آینده به مرز مهران برای رسیدگی به وضعیت موکب ها اعزام می شود تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود و امسال خدمات رسانی نسبت به سال های گذشته بهبود یابد.
وی با بیان این که اربعین یک حرکت فرهنگی است گفت: متولیان موکب ها باید کار مطلوب فرهنگی و تبلیغی با فرهنگ عاشورایی را در دستور کار انجام دهند و در همه کاروان های اعزامی و موکب ها روحانیان حضور داشته باشند.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم ادامه داد: جلسه های ستاد اربعین با جدیت برگزار می شود تا موکب ها بدون مشکل بتوانند برای ارائه خدمات فعال شوند ضمن این که همه باید موارد امنیتی و انتظامی را مورد توجه قرار دهند.
وی با تاکید بر این که برگزاری باشکوه اربعین و خدمات رسانی در داخل استان نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد گفت: باید برای زائرانی که به استان قم سفر می کنند باید خدمات مطلوب ارائه شود و میزبانی شایسته ای از آنها صورت بگیرد.
عالی پور خاطرنشان کرد: در استان قم میزبانی از زائران خارجی و وضعیت آنان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می شود.

**معاون امور عمرانی استانداری قم نیز در این جلسه، در خصوص زیرساخت های عمرانی برای خدمات رسانی در اربعین گفت: استان های قم، قزوین، لرستان و مرکزی معین استان ایلام هستند تا خدمات رسانی خوبی انجام شود، از این رو وضعیت جاده ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مسیر برای رفت و آمد وسیله های نقلیه هموار شده است.
محسن بهشتی ادامه داد: در پایانه مرزی مهران نیز سرویس های بهداشتی و حمام برای خدمات رسانی اولیه به مردم افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: جلسه ای با دستگاه های اجرایی استان قم برگزار شده و پیش بینی های لازم برای اعزام ۵۰ دستگاه اتوبوس حمل زائر، خدمات آتش نشانی و امدادی و سایر امکانات تا قبل از آبان ماه صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: امسال رضایت مندی زائران از خدمات رسانی دستگاه ها و موکب ها نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
۸۱۳۸/ ۱۱۷۵ خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدیانتهای پیام /*


کاهش ۶ تا ۱۰ درجه ای دما در سیستان و بلوچستانمصدق گودرزی فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این مدت در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد به طوری که حداکثر سرعت وزش باد لحظه ای تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت نیز می رسد.
وی ادامه داد: همچنین در نوار شرقی و مرز غربی سیستان و بلوچستان در این مدت وزش باد همراه با گرد و خاک با شدت کمتر رخ خواهد داد.
به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان به سبب گستردگی زیاد (۱۱٫۵ درصد گستره کشور) و موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی از جمله استانهایی است که احتمال وقوع چندین مخاطره طبیعی بطور همزمان در آن وجود دارد، در شمال این استان تندبادها و دمای زیاد هوا، در مرکز سیل و زلزله و در جنوب نیز احتمال وقوع سونامی همواره وجود دارد.
۷۳۱۶** ۳۲۱۳ خبرنگار: عصمت جهانی **انتشاردهنده: اکبر نوری
اخبار لحظه به لحظه را در کانال تلگرامی «اخبار ایرنا سیستان و بلوچستان» دنبال کنید. @irnazahedanانتهای پیام /*


رونمایی از دو کتاب در زمینه تسهیل گری و انتقال تجربیات در حوزه زنانبه گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری؛ این رونمایی در نخستین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار با حضور معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان ملی استاندارد صورت گرفت.
براساس این گزارش، کتاب۲۳ سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی مستندی از تاریخچه اجرای پروژه ها، طرح های جهادی و ترویجی است و به روند تحول تشکیلاتی زنان روستایی و عشایری در ایران و بیان تجربیات مدیران وزارت جهاد سازندگی می پردازد.
همچنین کتاب راهنمای تسهیل گری و روند اجرای طرح زنان تسهیل گر توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی، در زمینه آموزش روش های مشارکتی با هدف توسعه اجتماعی در جوامع محلی که به بیان جزئیات اجرای پروژه، آموزش و حمایت از زنان تسهیل گر توسعه روستایی پرداخته، از سوی معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی انتشار یافته است.
نخستین همایش ‘نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار’ با حضور نمایندگان جامعه زنان روستایی و عشایری کشور، وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز (یکشنبه) در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
اجتمام *۱۷۲۴* ٧٢٦٨
تنظیم: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


ثبت ‌نام زائرین اربعین از طریق سامانه سماح برنامه ریزی شده استبه گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، شهریار حیدری با بیان این مطلب افزود: برنامه ریزی و تقسیم بندی مناسبی صورت گرفته تا پیگیری صدور ویزای زائرین اربعین، توسط سامانه به نحو روانی دنبال شود.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین تقسیم بندی استان ها برای صدور روادید توسط ۴ کنسولگری عراق در تهران و ۱۲ دفتر موقت صدور روادید اربعین در سطح کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

*تقسیم بندی استانی برای دفاتر ثابت صدور روادید اربعین
کنسولگری عراق در تهران، مستقر در سفارت عراق در تهران: استان های تهران و سمنان
کنسولگری عراق در اهواز: استان خوزستان
کنسولگری عراق در کرمانشاه: استان های کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان
کنسولگری عراق در مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی

*همچنین تقسیم‌بندی استانی دفاتر موقت صدور روادید اربعین نیز به شرح زیر است:
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ایلام: استان ایلام و سایر مراجعان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر سوسنگرد: استان خوزستان و سایر مراجعان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر آبادان: استان خوزستان و سایر مراجعان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر قم: استان های قم و مرکزی
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ساری: استان های مازندران، گلستان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر رشت: استان های گیلان، زنجان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر اصفهان: استان های اصفهان، چهارمحال وبختیاری
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرمان: استان های کرمان، سیستان و بلوچستان
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرج: استان های البرز، قزوین، غرب استان تهران
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر شیراز: استان های فارس،- کهگیلویه وبویر احمد، هرمزگان، بوشهر
دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر یزد: استان یزد
سیام**۳۰۶۱*۱۴۴۹*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*


تغییر مواد انفجاری عامل مسمومیت معدنکاران دوپلانبهزاد ابراهیمی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کارشناسان فنی معدن شهید نیلچیان به دلیل نداشتن کیفیت و کارایی ماده منفجره قبلی، برای انفجار در این معدن از ماده جدیدی استفاده کرده که مصرف اکسیژن و گازهای تولیدی این ماده بالا بوده است.
به گفته وی، شامگاه چهارشنبه ۱۹ مهرماه جاری بعد از استفاده از این نوع ماده انفجاری جدید، در حالی که گاز به صورت کامل از معدن تهویه نشده بود، معدنکاران وارد معدن شده که ۵ نفر از این افراد دچار سردرد و مسمومیت می شوند.
ابراهیمی ادامه داد: مصدومان به مرکز درمانی منتقل و اقدامات درمانی بر روی آنها انجام شد و کارگران اینک در سلامت کامل هستند.
رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خاک نسوز به نام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار ۶۷ تا ۷۶ درصد است که در ایران و خاورمیانه از نظر عیار و حجم ذخیره بی نظیر است.
ابراهیمی گفت: ۴۵ نفر در معدن شهید «نیلچیان» در منطقه باجگیران و دوپلان استان مشغول هستند و سالانه ۱۵هزار تن خاک نسوز از این معدن استخراج می شود.
به گفته وی، از خاک نسوز استخراج شده انواع فرآورده های نسوز از جمله آلومینیوم و مواد نسوز فرآوری می شود.
بنابراین گزارش معدن شهید نیلچیان با حفاری ۳۱ حلقه چاه به طول پنج هزار متر در محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار واقع شده که از نظر نوع، کیفیت و مرغوبیت تولید بعنوان بهترین معدن ایران مطرح است.
این معدن در ۹۰ کیلومتری جنوب غربی شهرکرد در ارتفاعات پشتکوه بختیاری قرار گرفته است و عملیات بهره برداری آن از سال ۴۸ در منطقه باجگیران و دو پلان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
شهید نیلیچیان در زمان جنگ تحمیلی در مقاطعی مدیریت این معدن را عهده دار بود.
هم اینک ۱۸۸ معدن با سرمایه گذاری یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که برای یکهزار و ۸۵۰ نفر ایجاد شغل کرده است.
خبرنگار: نرگس کریمی**انتشار:جهانبخش صفری
۷۳۶۱/۶۰۲۱انتهای پیام /*


اولین کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل می شودبه گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار در این کارگروه افزود: یکی از مهمترین وظایف کارگروه ادیان و اقوام افزایش میزان مشارکت و تقویت ارتباط با اقوام و ادیان، با دعوت از نمایندگان آنها است.
وی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد و ثمرات آنها ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر اندوخته های دینی و قومیتی کشور بتوانیم با پویایی و شکوفایی به سوی خانواده سالم حرکت کنیم.
ابتکار تاکید کرد که از ظرفیت های عظیم ایران وجود تنوع و تکثر قومی و دینی است که سرمایه ای عظیم برای پیشرفت به حساب می آید.
معاون رییس جمهوری از این کارگروه خواست نشست مشترکی با کارگروه حقوقی برای بررسی مباحث حقوقی اقلیت های قومی و ادیان و مذاهب وحل مشکلات موجود داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت هم افزایی در این زمینه بر برنامه ریزی برای همگرایی جامعه ایرانی در جهت اعتلای کشور و توسعه امنیت و آرامش تاکید کرد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به نا امنی های منطقه و مناقشات در خاورمیانه از وجود همگرایی و همدلی میان اقوام ایران ابراز خشنودی کرد.
در این جلسه بهجت رحمانی دبیر کارگروه ادیان و اقوام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد هدف این است که هر زنی، با هر دین و مذهبی، در همه دوران زندگانی خود با استفاده از فرصت های برابر از زندگی بهره مند و شهروندی آگاه، مادری شاداب، نیروی کاری مثبت و انسانی آزاده باشد.
وی با اشاره به سیاست ها وخط مشی ها بر لزوم بکارگیری همه امکانات موجود برای رفع چالش ها و نزدیکی هر چه بیشتر ادیان و اقوام ایرانی تاکید کرد.
در این جلسه نمایندگانی از جامعه آشوری، مسیحی، کلیمی و اهل تسنن حضور داشتند.
هدف از برگزاری این کارگروه ارتباط با اقوام و ادیان مختلف در ایران با استراتژی توسعه مشارکت همه ایرانیان، شناسایی مشکلات، تعامل بیشتر برای بهره وری بهتر از توانایی های زنان و حضور پررنگ آنها در عرصه های مختلف کشور است.
اجتمام ** ۷۲۶۸ **۱۵۶۹
تنظیم: مهناز بیرانوند ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*


هزینه عینک، سمعک و عصا در دفاتر پیشخوان ایلام ثبت می شودامیر الماسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از افراد بازنشسته ازخدمات کشوری خواست که برای انجام ثبت اطلاعات هزینه عینک، سمعک و عصا نیز به دفتر پیشخوان مراجعه کنند.
وی توضیح داد:به دنبال اجرای مرحله نخست برون‌سپاری خدمات صندوق شامل چهار خدمت چاپ حکم، چاپ فیش حقوق، صدور کارت منزلت و استعلام، در مرحله دوم سه خدمت عصا، عینک و سمعک بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز به دفا‌تر پیشخوان دولت واگذار شد.
به اظهار وی این اقدام ها در راستای تسهیل و ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان و دسترسی آسان و کاهش مراجعه آنان به صندوق و همچنین کاهش تصدی دولت و در راستای واگذاری امور به بخش غیر دولتی انجام گرفته است.
وی در خصوص کارت شناسایی بازنشستگان و کارت منزلت گفت: این کارت توسط دفاتر پیشخوان دولت که مجهز به چاپگر مخصوص هستند صادر می شود و حدود ۴۵هزار ریال هزینه دارد که با ارایه یک قطعه عکس در کمتر از ۲۰ دقیقه برای بازنشستگان صادر می شود.
الماسی در ادامه به فراهم کردن امکانات مناسب صندوق بازنشستگی کشور از خدمات اقامتی، تفریحی و سیاحتی اشاره کرد و گفت: هر بازنشسته در دوران بازنشستگی خود می توان تا سه بار از کمک هزینه سفرهای زیارتی و تفریحی به همراه یک نفر همراه به مبلغ شش میلیون ریال بهره مند شود.
وی افزود: بازنشستگان برای برخورداری از این خدمات باید در سایت بازنشستگان کشوری درخواست خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به تلاش صندوق بازنشستگی استانداری ایلام برای ارائه خدمات بهتر به بازنشسته ها خاطر نشان کرد:پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای بازنشستگان نیز هم اکنون در حال پیگیری است.
به گزارش ایرنا بیش از هشت هزار نفر در استان ۵۶۰ هزار نفری ایلام از خدمات کشوری بازنشسته هستند.
از برون‌سپاری سه خدمت در حال حاضر، صندوق بازنشستگی کشوری برای خرید عصا ۲۵ هزار تومان، عینک ۱۰۰ هزار تومان و سمعک ۲۵۰ هزار تومان تنها برای یک بار به بازنشستگان زیرپوشش این صندوق پرداخت می‌کند.
خبرنگار: ناهید ابراهیمی **انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
۷۱۷۷/۶۰۳۴انتهای پیام /*


چهار طرع عمرانی ناجا در استان اردبیل به بهره برداری رسیدبه گزارش ایرنا ، سرهنگ سروری روز جمعه در آیین افتتاح ساختمان فرماندهی انتظامی بخش ویلکیج شهرستان نمین افزود: این طرح ها شامل ساختمان ستاد انتظامی شهرستان خلخال، ساختمان راهور شهرستان اردبیل، ساختمان تشخیص هویت آگاهی اردبیل و پاسگاه انتظامی ویلکیج هستند.
وی گفت: ساختمان پاسگاه ویلکیچ در چهارهزار متر مربع زیربنا و با هزینه ای بالغ برهشت میلیارد ریال احداث شده که ۱۷ روستا و بیش از ۱۸ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش خدمات خود قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه منطقه ویلکیج و شهر آبی بیگلو از لحاظ جاذبه های گردشگری جز مناطق مهم استان اردبیل به حساب می آید گفت:با افتتاح این واحد انتظامی امنیت پایدار و خدشه ناپذیر برای اهالی و گردشگران به وجود می آید.
وی با بیان اینکه استان اردبیل جز سه استان امن کشور است ادامه داد: امنیت حاصل مشارکت همگانی و زیربنای تمامی فعالیت ها اعم از اقتصادی و اجتماعی است.
فرماندار نمین هم در این مراسم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با توسعه احساس امنیت نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران دارد گفت: گسترش و توسعه احساس امنیت از اهداف و رویکردهای پلیس است که نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال دارد.
فرهاد عبدالعلی پور افزود: ایجاد تولید و اشتغال نیازمند سرمایه گذاری است و برای اینکه جریان سیال سرمایه در جایی شکل بگیرد نیازمند تامین امنیت هستیم که نیروی انتظامی در ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری نقش مهمی دارد.
وی با بیان اینکه امنیت پیش نیاز توسعه است و ناامنی می‌تواند پروسه رسیدن به ثبات اقتصادی را با خطر مواجه سازد اظهار کرد: امنیت سرمایه گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی است.
فرماندار نمین ادامه داد: هر چه میزان امنیت انتظامی بیشتر باشد جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بوده و عامل مثبتی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری است.
نمین در ۳۰ کیلومتری شرق اردبیل واقع است، ویلکیچ به مرکزیت شهر آبی بیگلو یکی از دو بخش شهرستان نمین می باشند.
خبرنگار: ساسان رحمتی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۶/۷۱۲۰انتهای پیام /*


سه پرنده از شکارچیان غیرمجاز درکازرون بازپس گرفته شدرئیس اداره محیط زیست کازرون جمعه به ایرنا گفت: ماموران این اداره این پرندگان را از ۲ نفر کشف کردند.
محمود جعفری افزود:این ۲ نفر دستگیر و روانه زندان شدند.
کازرون در ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز است.
خبرنگار: ناصردرخشنده ** انتشاردهنده: غلامرضا مالک زاده
۷۳۷۲ /۱۸۷۶انتهای پیام /*


دبیر کارگروه ملی زیارت خواستار تعیین رئیس برای این کارگروه شدعلیرضا رشیدیان روز پنجشنبه در جلسه کارشناسی کارگروه ملی زیارت در مشهد افزود: پیش از این آقای شریعتمداری معاون قبلی اجرایی رئیس جمهوری ریاست این کارگروه را بر عهده داشت که ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شدند و هنوز معاون اجرایی رئیس جمهوری انتخاب نشده است.
وی اظهار کرد: گویا قرار نیست فرد دیگری به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهوری منصوب شود لذا مصوبه هیات دولت در زمینه ریاست کارگروه ملی زیارت باید اصلاح شود.
وی گفت: به همین سبب با معاون اول رئیس جمهوری صحبت شده که در این زمینه تعیین تکلیف شود و کارگروه ملی زیارت با تعیین رئیس استمرار و قوت پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما بازگشت به مصوبه قبلی و قبولی ریاست کارگروه ملی زیارت توسط معاون اول رئیس جمهوری است.
وی اظهار کرد: آقای جهانگیری در آینده نزدیک سفری به خراسان رضوی خواهد داشت که امید است بتوانیم برای قبولی این سمت ایشان را مجاب کنیم.
معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کارگروه ملی زیارت که دبیری آن بر عهده استاندار خراسان رضوی است از دی ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون ۶ نشست برگزار کرده است.
محمد حسن واحدی افزود: این نشست ها ۴۲ مصوبه داشته که ۱۷ مصوبه عملیاتی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال با احتساب ایام نوروز ۱۹ میلیون و ۱۶۲ هزار زائر به خراسان رضوی و مشهد وارد شده اند.
وی گفت: تعداد زائران و مسافران مشهد و خراسان رضوی در سه ماه تابستان امسال هم ۱۱ میلیون نفر بود که نسبت به تابستان پارسال پنج درصد افزایش داشت.
واحدی افزود: پیش بینی می شود در ایام سوگواری ۲۸ صفر نیز سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر به مشهد سفر کنند که از این تعداد ۳۵۰ هزار نفر، زائر پیاده هستند.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم نیز در این نشست ضعف فرهنگ میزبانی و عدم برخورد شایسته با زائرین، فقدان سوغات فرهنگی مناسب و نبود برنامه های فرهنگی متناسب با نیاز و سن مخاطبین را از جمله مشکلات زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم دانست.
یونس عالی پور گفت: کمبود توقفگاه خودرو در هسته مرکزی شهر قم، کمبود سرویسهای بهداشتی در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)، کمبود فضاهای اقامتی ارزان قیمت و کمبود فضای سبز از دیگر مشکلات زائران این حرم مطهر در شهر قم است.
مدیرهماهنگی استانداری فارس نیز در این نشست گفت: بیشترین زائران خارجی حرم امامزاده احمدبن موسی (شاهچراغ) در شیراز از کشورهای عمان و عراق هستند.
فایز چراغ سحر افزود: زائران و گردشگران خارجی هم به قصد زیارت و هم برای درمان و گردشگری سلامت به استان فارس سفر می کنند.
۱۹۲۲/ ۶۰۵۳ خبرنگار: کامیار اسماعیل پور** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


پرداخت سه و نیم میلیارد ریال تسهیلات بانکی به نیازمندان در املشعلی مرتضی میرزایی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این تسهیلات بانکی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، باغداری، دامپروری و خدمات اعطا شده است.
وی افزود: نیمی از این افراد تسهیلات بانکی به ارزش یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون را از منابع قرض الحسنه بانکی و مابقی را از محل صندوق امداد دریافت کرده اند.
به گفته وی این تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد بوده و بازپرداخت آد هم بین پنج تا هفت سال است.
میرزائی یاداور شد :چهار هزار و ۳۲۴ نفر در املش معادل ۱۰ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند که در شش ماه اول امسال ۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال مستمری دریافت کرده اند.
**
فرماندار املش درهمایش ملی روز روستا گفت :شوراها را سیاست گذارانی در قلب روستاها خواند.
یونس محمودی درهمایش بزرگ شوراها ودهیاران شهرستان املش که به مناسبت روزملی روستا اظهار کرد : در شوراها و دهیاریها باید همیشه به روی مردم باز باشد چون مردم ارباب و ولی نعمت ما هستند.
وی افزود: شوراها ودهیاران به عنوان سیاست گذاران دولت درقلب روستا و منتخبان مردم نقش مهمی در برنامه ریزی ها وارائه راهکارهای موثر برای ترقی و توسعه منطقه خود دارند.
وی تصریح کرد:تهیه طرح هادی روستا،آشنایی با مفهوم تغییرکاربری ها، مدنظرقراردادن بخشنامه ها وآیین نامه های ارسالی از سوی بخشداری ها،کمک به پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام از وظایف شوراها ودهیاران است.
وی ادامه داد:شوراها باید برنامه های کوتاه مدت،میان مدت ودرازمدت داشته باشند.
محمودی افزود:اطلاعات وهرگونه رویداد و واقعه ای که درحوزه کاری ومحلی شوراها ودهیاران نمود پیدامی کند مانند گزارش بحران،گزارش فرهنگی،سیاسی و پسماند باید به مسئوولان بالادستی شهرستان انتقال داده شود تا در صورت ضرورت مسئولان بتوانند به کمک شوراها ودهیاران بشتابند.
فرماندار املش گفت:اساسا فرهنگ واقتصاد دو امر مهم و تأثیرگذار درتحول وتعالی بخشی درسطح روستاهای کشورمحسوب می شوند که دراین امر روستا به عنوان محور اقتصاد مقاومتی و روستائیان به عنوان موتور محرکه اقتصاد روستا می باشند چنانکه اقتصاد کشورمترتب بر اقتصاد روستا است.
وی ادامه داد: شوراها ودهیاران در همه حوزه های کشاورزی، خدمات،تولید درجهت استقراربخشی به شعارهای سال مقام معظم رهبری گام بر دارند.
وی مردمی بودن وعلمی بودن اقتصاد مقاومتی را ازوظایف مهم دهیاران در تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستانی واستانی بیان و تاکید کرد:باید بتوانیم ظرفیت ها را از قوه به فعل تبدیل کنیم و باید افتخار کنیم در ارائه خدمات به مردم خادم آنها باشیم.
فرمانداراملش ارتباط تنگاتنگ شوراها و دهیاران را با مردم از وظایف مهم آنها بیان کرد.
شهرستان املش با دو بخش مرکزی و رانکوه، با۴۶ هزار نفر جمعیت،با وسعتی در حدود ۴۶۰ کیلومترمربع در۷۵ کیلومتری شرق مرکز گیلان واقع شده است.
***
مجموعه بسیج و سپاه ناحیه املش ۱۵ میلیون تومان در قالب جشن عاطفه ها به دانش آموزان کم بضاعت املشی هدیه کردند.
سرهنگ پاسدار سید جعفر حسینی فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: مجموعه بسیج و سپاه این ناحیه در کاری خداپسندانه و از روی نوعدوستی و داوطلبانه اقدام به تهیه ۹۰ بسته کیف و کفش، لباس و نوشت افزار مدرسه به همراه وجه نقد در مجموع به ارزش ۱۵ میلیون تومان در قالب جشن عاطفه ها جمع آوری و به کمیته امداد شهرستان املش تقدیم کرده تا بین دانش آموزان کم بضاعت املشی توزیع شود.
شهرستان املش در ۷۵ کیلومتری شرق مرکز گیلان واقع شده است.
خبرنگار: جهانی**انتشار دهنده: بابایی
۷۲۹۱/۶۰۳۰انتهای پیام /*


نیروهای انتظامی گلزارهای شهدا درشهرهای استان بوشهر راغبار روبی کردندبه گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی استان بوشهر در این آیین گفت: هرچه داریم به برکت خون شهداست که جان خود را در راه امنیت و عزت این سرزمین دادند.
سردار خلیل واعظی ادامه داد: به برکت خون شهدا نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز در اوج عزت و افتخار است و شاهد پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف هستیم.
وی اضافه کرد: امنیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نیروی انتظامی در مسیر ایجاد امنیت پایدار از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده و در این راه نیازمند مشارکت و همراهی مردم است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر به امنیت مطلوب در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با همکاری و مشارکت مردم شاهد امنیت بسیار خوبی در همه نقاط این استان هستیم.
وی افزود: مردم استان بوشهر همواره همیار و همگام با نیروی انتظامی هستند که این تعامل ۲ سویه ارزشمند برای افزایش امنیت استان تلقی می شود.
واعظی ادامه داد: پلیس امنیت اخلاقی در استان بوشهر اجرای ۱۰ طرح برای پوشش، نظارت بر اصناف، ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی در دستور کار دارد که با همکاری مردم روند اجرای این طرح ها سرعت می گیرد.
وی ادامه داد: بیشتر موفقیت های پلیس در سایه همکاری مردم محقق می شود و در این ارتباط در استان بوشهر در زمینه های مختلف شاهد ارتقا شاخص های امنیتی بویژه کاهش جرائم خشن و سرقت ها هستیم.
۷۲۱۲/۶۰۴۳**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشاردهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


۱۶تیم هلال احمر گیلان به صورت ویژه آماده باش شدندمهدی ولی پور عصر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: هر یک از تیم های ویژه جمعیت هلال احمر شامل شش نفر برای امدادرسانی احتمالی آماده باش کامل هستند.
وی اظهار داشت: علاوه بر این تمامی پایگاه های جاده ای، کوهستان، دریایی و ۱۶ شعبه این جمعیت آماده باش کامل هستند.
مدیرعامل هلال احمر گیلان از مردم استان خواست تا در صورت نیاز به خدمات امدادی این جمعیت با شماره ۱۱۲ تماس گیرند.
خسارت ناشی از سیلاب ماه جاری (مهر) در گیلان افزون بر۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
عمده خسارت وارده این سیلاب نیز به تاسیسات زیربنایی ، واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی و صنعتی بود و بیشترین خسارت ها نیز مربوط به شهرستان های لنگرود، آستارا ، تالش و انزلی گزارش شده است.
اداره کل هواشناسی استان گیلان با صدور اطلاعیه ای از بارندگی ، وزش باد نسبتا شدید، رعد و برق و کاهش دما از امروز (چهار شنبه ) تا پایان هفته در استان خبر داد.
در مدت یاد شده احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و توفانی و مواج شدن دریا وجود دارد.
سرعت وزش باد در این مدت در استان گیلان تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و کاهش دما بین چهار تا هشت درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
در این اطلاعیه از سازمانها و ادارات خواسته شده است تا برای پیشگیری از حوادت احتمالی تدابیر کارشناسی اتخاذ کنند.
همچنین از مردم خواسته شده است در ایام یاد شده از استقرار در مسیر رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.
بر اساس آخرین آمار، جمعیت هلال احمر گیلان دارای ۱۶ تیم واکنش سریع پنج نفره ، یک تیم ۱۵ نفره ، ۱۳ پایگاه امداد و نجات بین شهری، دو هزار و ۲۹۰ نجاتگر و امدادگر و هفت هزار و ۲۲۹ عضو جوان است.
خبرنگار: شادی خورشیدی سدهی ** انتشاردهنده: بابایی
۷۲۸۶ /۶۰۳۰انتهای پیام /*


کشف ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوینبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ آرش مرادی افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی استان هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین – زنجان به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.
این مسئول انتظامی استان یادآور شد: در بازرسی ماموران از خودرو متوقف شده ۱۹۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ۲ سرنشین خودروی مربوطه نیز دستگیر شدند.
سرهنگ مرادی ارزش سیگارهای قاچاق کشف شده را براساس گزارش کارشناسان پلیس آگاهی استان ۴۰۰ میلیون ریال اعلام و افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به اداره تعزیزات حکومتی معرفی شدند.
۸۰۵۴*۳۰۱۳
خبرنگار: رضا اسدی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


کشف ۷۱ کیلوگرم تریاک از یک تریلی در سبزوارسرهنگ سیدمحمد هاشم زاده هاشمی چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مأموران با کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان، این خودرو حامل مواد را در محور سبزوار- بردسکن شناسایی و در اقدامی ضربتی آن را با علائم هشداردهنده متوقف کردند.
وی با اشاره به دستگیری راننده و سه سرنشین خودرو افزود: در بازرسی دقیق از تریلی، ۱۰۵ بطری نوشابه حاوی ۷۱ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامی سبزوار گفت: خودرو تریلی توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
شهرستان سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.
خبرنگار: حمید دلاوری هروی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
۸۱۴۵/۵۱۳۲انتهای پیام /*


سانحه رانندگی در محور هندیجان-ماهشهر یک کشته بر جای گذاشتحیدر بحرکانی سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۹ امروز در محور هندیجان به ماهشهر حد فاصل سه راهی دهملاء و قبل از پل غرگانه رخ داد و راننده پژو پارس در دم کشته شد.
وی گفت: جسد این فرد ۶۲ ساله با کمک تیم رها سازی هلال احمر از خودرو خارج و به سردخانه بیمارستان شهدا هندیجان منتقل شد.
محور هندیجان ماهشهر که عملیات دو بانده کردن آن در حال انجام است یکی از پر تردد ترین محورهای استان شناخته می شود و هر ساله شاهد تصادفات دلخراش رانندگی است.
شهرستان هندیجان با ۳۸ هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار گرفته است.
۷۱۶۳/۶۰۶۴
خبرنگار: عبدالحسن محسنی نژاد** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


پراید حامل مواد روان گردان به مقصد نرسیدبه گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ یداله امیری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در ادامه روند مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مامورین انتظامی در پی خبری مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر به شهرستان سوسنگرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضائی و استقرار در جاده اهواز _سوسنگرد خودروی پراید حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ امیری افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو مذکور مقدار چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به صورت ماهرانه ای در مخزن سی ان جی جاسازی شده بود را کشف و در این رابطه ۲ نفر دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در این راستا خودروی پژو ۴۰۵ نیز که نقش اسکورت را داشت و حامل ۲ نفر از سرکردگان فروش مواد مخدر بود متوقف و دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ضمن اعلام اینکه متهمان به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند خاطرنشان کرد: عملکرد قاچاقچیان مغایر با سلامت جامعه و موجب اضمحلال خانواده ها و جوانان می شود و از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
۷۱۶۴/۶۰۶۴
خبرنگار: عاطفه جوادی** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


ضرورت نصب صندلی کودک در خودرودکتر مهرداد بابایی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال جاری بر اثرحوادث ترافیکی ۷۳۰ کودک در کشور قبل از رسیدن به سن مدرسه جان خود را از دست داده اند، افزود: حوادث ناشی از تصادفات و غرق شدگی از بیشترین علل مرگ کودکان زیر ۶ سال درسال جاری بوده است .
وی خاطر نشان کرد: با رعایت یکسری اصول و نکات ایمنی و توجه به هشدارها و علائم بازدارنده محیطی توسط والدین می توان از بروز این حوادث تلخ و ناگوار پیشگیری کرد.
این مسئول با اشاره به ۱۸ مهر ماه روز جهانی کودک که امسال با نام ‘ کودک ، ایمنی و سلامت ‘ نامگذاری شده ،
بیان داشت : کودکان سرمایه های آینده جامعه هستند و آنان نیاز به مراقبت و حفاظت دارند تا به رشد و بالندگی برسند و توان حفاظت از خود را به دست آورند.
به گفته وی از جمله اقدامات مهم، مؤثر و کم هزینه ای که در کاهش صدمات جبران ناپذیر همچون معلولیت، قطع عضو و مرگ کودکان می تواند نقش پر رنگی داشته باشد ، ‘ استفاده از صندلی کودک در خودرو ها است که البته محقق شدن و لزوم استفاده از این وسیله حیاتی برای کودکان نیاز به فرهنگ سازی، آموزش و مداخله سازمان های ذیربط از جمله راهنمایی و رانندگی و پلیس راه دارد.
به گفته وی، در این زمینه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی البرز در اقدامی پیشگیرانه در زمینه آموزش و فرهنگ سازی و پیشگیری از حادثه، به ایفای نقش خود پرداخته است .
امروز سه شنبه کارشناسان فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ البرز با همکاری آموزش و پرورش استان در مراکز آموزشی و مهدهای کودک حضور یافتند و به آموزش کودکان و نوجوانان و والدین آنان پرداختند.
۷۴۱۰/ ۶۱۵۵خبرنگار: مژگان السادات سجادی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


برنامه مشترک نقاشی نوه ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در بندرگزآسیه جعفری رییس اداره بهزیستی بندرگز روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این برنامه نمادین با حضور۱۰۰ نفر از نونهالان مهدهای کودک زیرپوشش بهزیستی و با مشارکت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برای تکریم هرچه بیشتر سالمندان وبیان اهمیت حضور آنها در خانواده ها اجرا شد.
وی افزود : نقاشی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در کنار بچه ها و نوه های آنها موجب شادی و نشاط کودکان و سالمندان شد.
به گفته وی؛ در پایان با اهدای هدایا و گل کودکان فرهنگ قدر دانی وسپاس را آموختند.
ش/۱۶۴۸
ارسال : محمد اسماعیل شربتی ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


پالایش ۲۳ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد/ صرفه جویی ۸۲۰ میلیارد ریالیبه گزارش ایرنا فاطمه رهبر دوشنبه در حاشیه همایش ملی تجلیل از سالمندان کمیته امداد در جمع خبرنگاران افزود: بحث پالایش هدفمند و با برنامه مددجویان در کمیته امداد پس از توانمندسازی آنان صورت می گیرد که در سال ۹۵ حدود ۲۵۰ هزار خانوار از جمعیت مستمری بگیران کمیته پالایش شده بودند.
وی گفت: این مددجویان عمدتا با دریافت خدماتی چون مسکن و اشتغال روی پای خود ایستاده و یا به دلیل ازدواج، آزادی سرپرست زندانی، فوت و یا ارث بردن از اقوام درجه یک خود از شمول مددجویی این نهاد خارج شده بودند.
معاون کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد: سال قبل با پالایش این تعداد مددجو ۸۲۰ میلیارد ریال در هزینه ها صرفه جویی شد و این بودجه در ردیف های دیگر کمیته امداد هزینه شد.
رهبر با اشاره به تمدید این طرح از ابتدای مهرماه امسال، گفت: پیش بینی می شود ۱۳۰ هزار خانوار دیگر نیز بر اساس شرایط مذکور از جمع سه میلیون مستمری بگیر ثابت این نهاد پالایش شوند که البته ممکن است این خانوارها در ردیف خانوارهای تک یا چند خدمتی قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: هم اکنون خانواده های بسیاری نیز در نوبت برخورداری از خدمات حمایتی این نهاد هستند که بر اساس اولویتها با خروج افراد پالایش شده افراد جدید وارد شده و جمعیت سه میلیون مستمری بگیر ثابت می ماند.
وی در خصوص حامیان ایتام نیز گفت: همه ایتام زیر پوشش کمیته امداد در کشور حامی داشته و بخشی دیگر در قالب طرح محسنین حمایت می شوند. هم اکنون ۳۲۰ هزار دانش آموز و ۱۳۴ هزار کودک زیر سن مدرسه نیز در این چهارچوب تحت پوشش این نهاد قرار دارند.
فاطمه رهبر ادامه داد: در برخی استانها این کودکان حامیان مناسبی دارند اما در مناطقی چون ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به دلیل مشکلات اقتصادی منطقه آسیبهای اجتماعی بیشتری را شاهد هستیم که در نظر داریم برای یتیمان این مناطق، از کمک حامیان دیگر استانها بهره بگیریم.
وی گفت: حدود هزار و ۹۰۰ مددکار در این کمیته فعالیت داشته اند که با برنامه ریزی ها و جابه جایی های صورت گرفته و با جایگزین کردن نیرو از دیگر بخشها در مددکاری این تعداد اکنون به چهار هزار نفر افزایش یافته اند که به دنبال تخصصی کردن مددکاری ها بویژه در بخش سالمندان هستیم.
رهبر با اشاره به انجام آزمایشی برون سپاری خدمات مددکاری در شهر قم، تاکید کرد: در سال آینده بحث برون سپاری خدمات بخصوص در حوزه مشاوره و مددکاری بر اساس اسناد بالادستی کمیته امداد امام در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد که نقش زیادی در سبک شدن فعالیت مددکاران خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: درمان، بیمه پایه و مکمل مددجویان در شهرها رایگان است و در روستاها نیز توسط دولت و از طریق بیمه ایرانیان خدمات درمانی به مددجویان ارائه می شود.
کمیته امداد امام خمینی(ره) سه میلیون مستمری بگیر در سراسر کشور دارد و یک میلیون نفر نیز به صورت تک و چند خدمتی از حمایتهای این نهاد بهره مند می شوند.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
۳۲۲۱/۵۱۳۲انتهای پیام /*


کشف قطعات ماهیان خاویاری از قاچاقچیان در بندرترکمنحسین پهلوان دلیر روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در این پرونده سه عدد سر متعلق به ماهیان خاویاری و ۴ قطعه اجزای ماهی کشف و ضبط شد.
به گزارش ایرنا براساس قوانین میزان ضرر و زیان متعلقه به هر قطعه ماهی خاویاری ده میلیون تومان است ،همچنین عرضه، حمل، صید و فراوری ماهیان خاویاری جرم و مستوجب مجازات می باشد
بندرترکمن به سبب همجواری با پهنه آبی دریای خزر یکی از مراکز اصلی خرید و فروش آبزیان در استان گلستان محسوب می شود.
۷۳۳۳/۱۶۴۸انتهای پیام /*


مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۱۹ هزار میلیارد بیش از منابع بوده استبه گزارش ایرنا، محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: دستور جلسه کمسیون برنامه و بودجه بررسی گزارشی از سازمان تامین اجتماعی بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده‌ترین محور مورد توجه در این گزارش بررسی منابع و مصارف این سازمان بود، ادامه داد: بر اساس این گزارش مشخص شد مصارف سازمان تامین اجتماعی در سال جاری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از منابع بوده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع این سازمان در سال جاری حدود ۸۲هزار میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: در این مسئله نکته قابل توجه‌ این است که با این شرایط تداوم فعالیت چند سال آینده این سازمان به چه صورتی می‌شود.
مفتح اظهار داشت: روز سه‌شنبه هفته آینده دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه موضوع سازمان تامین اجتماعی است تا در یک زمان بیشتری درخصوص حل این موضوع بررسی‌های لازم انجام شود.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب تصریح کرد: در جلسه امروز به‌صورت کلی بیان شد برای اینکه این روند کنترل شود و به‌سمت توازن پیش‌برود تعهدات بیشتری که منابع آن دیده نشده بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل نکنیم، بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت شود و مواردی از این قبیل زمینه‌های بحث جلسه آینده در این خصوص است.
سیام*۳۰۶۱*۱۴۴۹*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*


تصویب سه ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان/تاکید بر حمایت نهادهای قضایی و دولتیبه گزارش ایرنا، احد آزادیخواه امروز- یکشنبه- در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در نشست امروز سه ماده (مواد یک، سه و پنج) از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون مطرح و به تصویب اعضا رسید.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داد و کمیسیون اصلی این لایحه کمیسیون قضایی و حقوقی است، افزود: ماده یک این لایحه درخصوص اصطلاحات به کار رفته بود که با تغییراتی جزئی به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی ادامه داد: ماده سه این لایحه نیز به وضعیت مخاطره آمیز کودکان و نوجونان در خانواده پرداخته بود که با تصویب ماده سه والدین یا سرپرست کودکان و نوجوانان اگر به بیماری رفتاری، روانی یا جسمی واگیردار مبتلا شوند، وضعیت کودک مخاطره‌آمیز تعریف می‌شود و باید توسط نهادها و دستگاه‌های قضایی و دولتی مورد حمایت قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: با تصویب ماده پنج این لایحه نیز مقرر شد دستگاه‌هایی همچون بهزیستی برای کودکان و نوجوانانی که در شرایط مخاطره‌آمیز و بزه اجتماعی هستند، شرایط مناسب را در خانواده ایجاد کند.
سیام*۳۰۶۱*۱۴۴۹* تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان رادانتهای پیام /*


آتش سوزی در یک واحد اقامتی جوار حرم مطهر رضویآتشپاد حسن جعفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این آتش سوزی که دقایقی قبل رخ داد، تعدادی از مسافران در این واحد محبوس شدند.
وی اظهار کرد: در پی این حادثه آتش نشانان از ایستگاه های مجاور به محل اعزام شده و با مهار حریق، تهویه دود و عملیات جستجو، نسبت به انتقال محبوس شدگان به محل امن اقدام کردند.
وی گفت: در این حادثه ۲ مرد و یک زن که در سوئیت کانون حریق اقامت داشتند دچار دودگرفتگی شدند که آتش نشانان آنان را به بیرون منتقل کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.
جعفری با بیان اینکه کانون حریق یکی از سوئیتهای طبقه چهارم این واحد اقامتی پنج طبقه بود افزود: علت وقوع این آتش سوزی در دست بررسی است.
هزار و ۳۰۰ آتش نشان در ۴۹ ایستگاه شهر مشهد خدمت می کنند.
۷۵۰۵ / ۶۰۵۳ خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


شهردار گرگان دوشنبه مشخص می شود/ اسامی ۴ نامزد تصدی این پستحسین ربیعی عصر شنبه در حاشیه برگزاری نشست غیرعلنی این شورا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شورای اسلامی گرگان ۱۹ نفر را برای تصدی شهرداری گرگان انتخاب کرده بود که ۶ نفر از آنها تا قبل از رای گیری عصر امروز انصراف داده و در نهایت ۱۳ گزینه به رای اعضای شورا گذاشته شدند و شهردار از بین ۴نفر دارای بیشترین رای انتخاب خواهد شد.
وی از علیرضا حاج محمدعلی (مهندس عمران و معاون کنونی شهرداری گرگان)، محمدعلی طبرسا (دکترای معماری و شهرسازی)، سیدمحمدعلی ثابت قدم (دکترای شهرسازی و شهردار اسبق رشت) و ناصر حاج محمدی (شهردار سابق شاهرود ، رامسر و اسلامشهر) به عنوان گزینه های نهایی برای تصدی شهرداری گرگان نام برد.
شهر گرگان مرکز استان گلستان افزون بر ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.
۳۰۱۴/۱۶۴۸
خبرنگار: مجید میهن دوست ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


کشف ۴۶ فقره از جرائم فضای مجازی در رفسنجانبه گزارش ایرنا سرهنگ نصرالله عباسی روز شنبه در نشست خبری افزود: جرائم انجام شده فضای مجازی در شهرستان رفسنجان بیشتر شامل تخلفات بانکی و برداشت از حسابهای بانکی، توهین، کلاهبرداری و غیره است.
وی تصریح کرد: در نیمه نخست سال گذشته نیز ۴۲ فقره جرم در فضای مجازی رفسنجان اتفاق افتاد که ۴۰ مورد کشف شد.
وی با اشاره به اینکه پلیس متولی ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است بیان کرد: پلیس در رفسنجان سعی کرده امنیت را برای مردم به ارمغان آورد.
وی ادامه داد: طی ۶ ماه اول امسال کشفیات و دستگیری هایی را داشتیم از جمله اینکه در زمینه سرقت ها پلیس در این مدت ۹۲۱ فقره سرقت را کشف کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.
سرهنگ عباسی تصریح کرد: همچنین امسال بیش از ۲۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از خرده فروشان و حدود ۱۷ هزار پاکت سیگار قاچاق در رفسنجان کشف و ضبط شد.
وی عنوان کرد: بیش از ۲۷ هزار کیلوگرم برنج قاچاق نیز در این شهرستان کشف شد و در ۶ ماه ابتدای سال گذشته کشف برنج ۷۳۰ کیلوگرم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: هشت موتورسیکلت و ۲ خودرو قاچاق و بدون مجوز طی سال جاری در رفسنجان کشف و توقیف شد.
سرهنگ عباسی گفت: همچنین امسال هشت باند مخوف و فرا استانی که در شهرهای مختلف استان کرمان اقدام به سرقت می کردند و نیز ۲ باند مواد مخدر و یک باند جعل اسناد در رفسنجان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: دستگیر شدگان در همه زمینه ها بیش از ۵۲ هزار نفر بودند که از این تعداد سه هزار و ۱۷۲ نفر از اتباع بیگانه بودند.
رفسنجان در ۱۱۰ کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد.
خبرنگار: مریم رضایی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
۷۴۳۳/۳۰۲۹انتهای پیام /*


تحویل واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده خراسان رضوی تا اواسط پاییزعلیرضا رشیدیان عصر شنبه در بازدید از روند بازسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده این استان افزود: از یک هزار و ۷۳۰ واحد در دست نوسازی تاکنون یک هزار و ۴۰۰ واحد به مرحله نازک کاری رسیده و بخشی از آنها تحویل مردم شده است.
وی اظهار کرد: برای نوسازی این واحدها از تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی بنیاد مسکن و کمک بلاعوض ۵۰ میلیون ریالی استفاده شده و پیشرفت فیزیکی آنها بطور متوسط بیش از ۸۵ درصد است.
وی در بازدید از روستاهای دو قلعه براشک، الغور، محمد آباد سرچشمه ، کارغش و رزمگاه شهرستان فریمان که بیشترین خسارت را از زلزله اوایل امسال دیده بودند گفت: پرداخت مرحله ای تسهیلات از سوی بانک ها و متناسب با پیشرفت فیزیکی بازسازی واحد مسکونی موجب بروز مشکل برای روستائیان شده لذا پرداخت تسهیلات به پروژه هایی که به مرحله نازک کاری می رسد باید آزاد شده و بانکها در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشند تا مردم بتوانند مابقی عملیات بازسازی را به دلخواه خود انجام دهند.
رشیدیان افزود: برای اشتغال مردم این مناطق نیز مردان و زنان این روستاها می توانند در قالب گروه هایی سامان یافته و با ارائه طرح های اقتصادی اعم از کشاورزی و دامداری، صنایع تبدیلی و دستی از تسهیلات اشتغال بهره مند شوند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۴۲۰ میلیون ریال در قالب تسهیلات ارزان قیمت، وام بلاعوض، کمک معیشتی، احداث محل نگهداری و تامین دام به روستائیان خسارت دیده از زلزله پرداخت شده که این مبالغ غیر از کمک اهدایی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
وی گفت: بنیان نظام اسلامی بر اساس عدالت است که اقتضا می کند توازن منطقه در همه بخش ها برقرار شود و از این رو دولت طرح های گوناگون در حوزه های زیربنایی، آب، برق و گاز در مناطق مختلف اجرا می کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به گازرسانی به مناطق مختلف این استان افزود: ضریب گازرسانی به روستا های استان در سال ۹۲ حدود ۵۶ درصد بود که این رقم درسایه تلاش های انجام شده تا پایان امسال به ۸۹ درصد می رسد.
وی اظهار کرد: در حوزه آب رسانی هم به رغم محدودیت های منابع آب در نتیجه اقدامات انجام شده تعداد روستاهایی که با تانکر آبرسانی می شوند نسبت به سال ۹۲ به نصف کاهش یافته است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی هم در این بازدید گفت: در مجموع ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل به مردم مناطق زلزله زده پرداخت شده است.
سید رضا موسوی نیا افزود: همچنین ۹ میلیارد ریال نیز در قالب کمک های بلاعوض به مردم این مناطق تعلق گرفته است.
وی با بیان اینکه کار آواربرداری این مناطق با حجم ۴۳ هزار و ۹۸۶ متر مکعب توسط بنیاد مسکن انجام گرفته است، اظهار کرد: طی این مدت ۵۳ هزار و ۵۵۰ عدد بلوک سقفی و ۹۸ تن میلگرد و ۱۱ هزار و ۱۸۰ پاکت سیمان اهدایی از سوی رهبر معظم انقلاب بین مردم این مناطق توزیع شده است.
زلزله ای به بزرگی ۶ ریشتر، ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه روز ۱۶ فروردین ماه امسال با مرکزیت فریمان رخ داد که طی آن مناطق روستایی چهار شهرستان استان خراسان رضوی آسیب دید و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
۷۵۰۷ / ۱۹۰۶ / ۶۰۵۳
خبرنگاران: مصطفی نخعی و فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


فواید صنعت نیشکر برای هوای خوزستان بیش ازضرر آن است/ یک صدایی نیاز توسعه استانکیامرث حاجی زاده روز جمعه در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این در حالی است که در زمان آتش سوزی مزارع نیشکر فقط یک برابر دی اکسید کربن پس میدهد بنابر این ۲ برابر ضررش سود به هوای استان می‌رساند.
وی با تاکید بر حمایت از صنایع اشتغال زایی چون کشت و صنعت نیشکر اظهار کرد: خاکسترهای ناشی از آتش زدن مزارع نیشکر مادامی که مستقیم وارد ریه نشوند خطری برای افراد ندارد.
وی گفت: اگر امروز این صنعت در خوزستان نبود اکثر زمین‌های استان به کانون ریزگردها تبدیل شده بود.
وی با بیان این که این شرکت بیش از ۲۰ هزار نفر را مشغول به کار کرده است اظهار کرد: این حوزه قطب صنعت کشور است که باید به آن کمک کنیم و در کنار آن پیوست‌های زیست محیطی را نیز لحاظ کنیم.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اظهار کرد: این شرکت علاوه بر ایجاد اشتغال با توجه به کشت آن در مرزهای استان به امنیت این استان نیز کمک کرده است.
وی گفتک شرکت توسعه نیشکر در حوزه خدمات اجتماعی نیز فعالیت هایی داشته است که به عنوان نمونه در سال جاری این شرکت برای مقابله با ریزگردها ۱۰۰هزار ماسک تهیه کرده است.
وی بیان کرد: ۲ شرکت نیشکر دعبل خزاعی و دهخدا در این استان موظف شده اند ۵۰ درصد کشت نیشکر خود را به صورت برداشت سبز داشته باشند که این میزان در گذشته ۲۰ درصد بوده است.
حاجی زاده با بیان این که مهمترین کار در توسعه نیشکر تکمیل صنایع جانبی است بیان کرد: پایگاه اطفای حریق در شرکت دعبل خزاعی برای فعالیت در ۲ بخش نئوپان و الکل سازی ایجاد شده است.

*** مشکل آب شرب شهرهای زاگرس‌نشین سه ساله حل می‌شود
وی با اشاره به مساله آب شرب در برخی شهرهای خوزستان گفت: طبق گزارش شرکت آب و فاضلاب خوزستان چه در بخش روستایی و چه شهری، اکثر شهرهای حوزه زاگرس که در کنار منابع عظیم آب قرار دارند دچار تنش آبی هستند زیرا زیرساخت آبرسانی ندارند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان تصریح کرد: با توجه به مصوبه دولت برای تامیت آب شرب شمال شرق، مشکل آب شرب اغلب شهرهای حوزه زاگرس در یک دوره سه ساله حل خواهد شد.
وی بیان کرد: مشکل آب شرب ایذه با وارد مدار کردن ۲ چاه آب جدید برطرف شد، دهدز نیز که خود در کنار ۲ سد عظیم واقع شده و حوزه آب خوان محسوب می‌شود امسال تشنه بود که مصوب شد در پروژه آب شمال شرق قرار گیرد.
حاجی‌زاده با بیان این که مناطق آغاجاری، هندیجان، دهدز، ایذه و شهرهای بالادست امسال مشکل آب شرب داشتند بیان کرد: البته این مشکل به صورت قطعی آب نبود بلکه اغلب افت فشار آب داشتند که به منظور کاهش این مشکل چندین چاه حفر و وارد مدارشد.
وی با اشاره به چگونگی پرداخت خسارت‌های سیل سال ۹۵ در خوزستان گفت: پرداخت خسارات به ۲ صورت انجام شد که بخشی از کشاورزان که در آن زمان بیمه بودند از طریق بیمه به آنها خسارت پرداخت شد.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان افزود: براساس گزارش بانک کشاورزی استان خوزستان در پرداخت بیمه خسارت کشاورزی استان دوم در سطح کشور است و جذب اعتبارات خوبی نیز در این زمینه دارد.
وی با اشاره به وضعیت کشاورزانی که بیمه نبودند خاطرنشان کرد: باتوجه به این که کشت گندم این کشاورزان دچار مشکل شد و با نرخ پایین‌تر گندم های آنان خریداری شد مقرر شد مابه تفاوت این میزان از طرف جهاد کشاورزی استان پیگیری و پرداخت شود اما تا کنون پرداخت نشده است به طوریکه میزان مابه تفاوت آن ۳۰ میلیارد ریال است.
حاجی زاده ادامه داد: البته بیشتر خسارات وارده در بحث های زیرساختی مانند ابنیه، جاده‌ها و… بود که بدین منظور در سال ۹۵، ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب ماده ۱۲ برای دستگاه‌‌های مختلف تخصیص داده شد اما به علت وضعیت بحرانی بودجه‌ها این اعتبار با وجود ابلاغ تامین نشد.
وی با بیان این که این اعتبار در سال ۹۶ تنفیذ شد اظهار کرد: البته در این مدت دستگاه های متولی و مربوطه کارهایی را در بحث زیر ساخت ها در منطقه انجام داده اند اما قرار است این ۳۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شود.

***سرنوشت روستای میراحمد دهدز
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به وضعیت روستای میر احمد دهدز بیان کرد: وقتی در این روستا سد راه اندازی شد می‌بایست فکری به حال آن می‌شد هرچند که سد به تنهایی عامل رانش آن نیست اما این روستا روی گسل واقع شده و خاک آن نیز رسی است که نفوذ پذیری آب در آن زیاد است.
وی افزود: مطالعات آن توسط اداره کل زمین شناسی استان انجام شده است و اداره کل بنیاد مسکن و شهر سازی استان نیز برآورد ریالی آن را محاسبه کرده است.
حاجی زاده با بیان این که ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در ستاد بحران استان برای آن مصوب شده است گفت: به زودی منطقه مناسب برای این روستا که نزدیک به زمین های کشاورزی آن‌ها است و از نظر ایمنی مشکلی ندارد جانمایی می شود و با همت بنیاد مسکن کار جابجایی روستا در آن محل آغاز می‌شود.

***غرق شدگی بحران نیست
وی بیان کرد: مساله غرق شدگی در کل کشور جزو موارد بحران نیست اما در سال جاری مواردی چون حادثه غرق شدگی چال کندی به شکل انسان دوستانه در دستور کار مدیریت بحران استان قرار گرفت.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری افزود: در خوزستان در حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات امدادی مشکل وجود دارد که براساس سیاست‌های در نظر گرفته شده قرار است تا پایان سال به تجهیزات امدادی استان اضافه شود.
وی بر نصب علایم هشدار دهنده در حاشیه رودخانه‌ها به عنوان عامل باز دارنده تاکید کرد و گفت: استان خوزستان بهترین آب و مناطق گردشگری آبی را در جای جای خود دارد که شهرداری‌ها باید در این زمینه ورود پیدا کنند و اگر نمی توانند بخش خصوصی را به کار گیرند چراکه در این زمینه کم کاری شده است.
حاجی زاده با بیان اینکه گردشگری آبی منبع درآمد خوبی برای استان است و خوزستان در این زمینه می تواند به قطب گردشگری تبدیل شود توضیح داد: در شهری‎هایی مانند دزفول، شوشتر و اهواز می توان مانند شهرهای شمالی کشور اقدام به ساخت پلاژهایی با امکانات ویژه نمود و تورهای گردشگری باید سامان‌دهی شوند.

*** زیرساخت نامناسب معضل اساسی خوزستان
وی اظهار کرد: یکی از معضلات اساسی در استان خوزستان مربوط به حوزه زیرساخت‌ها است و زیرساختها فعلی استانی که خود قطب بزرگ اقتصادی و قلب تپنده کشور است مناسب این استان نیست.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به دلایل فرسوده بودن زیرساخت های استان گفت: بسیاری از زیرساخت‌های استان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده‌اند که با آغاز انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی نیز آسیب هایی به آن ها وارد شد.
وی بیان کرد: در ادوار گذشته نسبت به فرسوده بودن زیرساخت‌ها مُسکنی برخورد شده است.

***آبگیری بیش از ۸۰ درصد هورالعظیم
حاجی زاده تصریح کرد: با پیگیری های ویژه دولت تدبیر و امید، حوضچه‌های چهار و پنج از کانون ریزگرد خارج شد و براساس آخرین آمار محیط زیست و سازمان آب و برق خوزستان بیش از ۸۰ درصد هور العظیم آبگیری شده است.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید به خاطر اقداماتی مانند اجرای طرح‌های محیط زیستی از جمله احیای دریاچه ارومیه، تامین حق آبه‌های تالاب خوزستان دولت محیط زیست نام گرفت.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری توضیح داد: محیط زیست بحث ملی است و مربوط به این دولت و آن دولت یا این جناح و آن جناح نیست و باید محیط زیست را برای نسل های آینده نگه داریم.
وی با اشاره به دلایل ایجاد کانون‌های ریزگرد بیان کرد: دخالت‌های بی‎جا از سوی عوامل انسانی در عرصه‌های طبیعی و محیط زیست، کشت بی رویه در بالا دست بدون مجوز جهاد کشاورزی، حفر چاهای بسیار و همچنین کارهای غیرکارشناسی صورت گرفته باعث شده ۲ حوضچه بزرگ شماره چهار و پنج تالاب هور العظیم در گذشته به کانون ریزگزد تبدیل شوند.
حاجی زاده ادامه داد: تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی در کل جهان، منطقه و ایران و همچنین چندین سال خشکسالی پی در پی موجب افزایش خشکی در تالاب ها شده است.
وی افزود: همچنین تامین نشدن حق آبه از سوی کشور عراق در بخشی از تالاب هور العظیم نیز مزید بر علت شده است زیرا یک سوم تالاب در کشور ما و ۲ سوم در کشور عراق است که کاملا خشک است.

***افتتاح کانال آبرسانی به کانونهای فوق حاد ریزگردها در اوایل آبان سال جاری
وی با اشاره به سیاست های دولت برای مقابله با ریزگردها گفت بیان کرد: بحث آبرسانی به کانون های فوق حاد گرد و غبار در جنوب شرق اهواز که شامل ۴۲ هزار هکتار است و در دراز مدت به صد هزار هکتار خواهد رسید بسیار موثر است.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: این کانال آبرسانی به طول ۴۴ کیلومتر تا اوایل آبان ماه احداث و آب اندازی میشود.
وی با اشاره به نهال کاری در بخش دیگر کانون های ریز گرد بیان کرد: چندین هزار هکتار تاکنون نهال کاری شده است و ادامه کاشت آنها آن با اولین بارش باران که انجام می شود، بر اساس مصوبه دولت ۳۸ هزار هکتار از این اراضی باید نهال کاری شوند.
حاجی زاده به بحران قطع برق و آب در بهمن سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: برای اولین بار مصوبه ۲۳ هزار میلیارد تومانی که در بخش های مختلف برای استان در نظر گرفته شد و بیشتر منوط به بخش زیرساخت‌ها مثل آب و برق و فاضلاب است مصوب شد.
وی با اشاره به اهمیت مساله پیش‌بینی و پیشگری در حوزه مقاوم سازی شهرها گفت: استان خوزستان زلزله خیز است و زمین لرزه‌های متعددی به ویژه در بخش‌های دامنه های زاگرس اتفاق افتاده که ضرورت مقاوم سازی در مناطق روستایی و شهری احساس می‎شود.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: سال ۹۳ حدود۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات چهار درصدی از سوی بانکها برای بحث مقاوم سازی و ۱۰میلیارد ریال نیز برای لوازم خانگی که در اثر ساعقه دچار آسیب شده اند در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: میزان اعتبار برای سال ۹۵ و ۹۶ در بخش مسکونی و مقاوم سازی اعتبار را از ۱۸۰ میلیارد ریال به بیش از ۴۴۰ میلیارد ریال افزایش دادیم و در بخش لوازم خانگی نیز به بیش از ۳۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

***آماده سازی ۲۰۰هزار ماسک تاکنون
حاجی زاده تصریح کرد: در روزهای گرد و خاکی موظف به تهیه ماسک رایگان برای مردم هستیم که در این راستا شرکت هایی که حتی خودشان عامل افزایش آلاینده ها هستند را ملزم به تهییه ماسک فیلتر دار و قابل شستشو کرده ایم.
وی بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هزار ماسک تاکنون در انبار ذخیره شده است که به فرمانداری های شهرهای در معرض گرد و غبار تحویل داده شده‌اند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به آتش سوز‌ی‌هایی که در استان به ویژه جنگل‎ها رخ می دهد گفت: دلیل عمده بسیاری از این آتش سوزی ها به نزاع های طایفه ای و اختلافات داخلی مربوط است.
وی ادامه داد: خوزستان بیش از پنج درصد از عرصه‌های جنگلی را در خود جای داده است اما یک پایگاه اطفای حریق ثابت جنگل ندارد که در ابتدای سال راه احداث آن مصوب شد و بدین منظور چهار مکان جانمایی شد تا توسط سازمان منابع طبیعی راه اندازی شود.
حاجی زاده بیان کرد: خلا آموزش در استان بسیار احساس می شود و آگاه سازی مردم، کشاورزان و دامداران و کسانی که در حاشیه جنگل ها کشت یا دامداری می‌کنند بسیار اهمیت دارد چرا که آتش زدن مزارع پس از کشت اکوسیستم را برهم میزند و زمین کشاورزی برای کشت دوباره آسیب می‌بیند.

***یک صدایی نیاز توسعه استان
وی در پایان با طرح این سوال که چرا خوزستان با وجود منابع مختلف هنوز توسعه نیافته است گفت: لازم است که در استان مطالبه گری یک صدایی داشته باشیم و انتظار می‌رود علمای استان، نمایندگان استان در مجلس خبرگان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، احزاب، خبرنگاران برای توسعه و مطالبات استان یک صدا شوند.
وی بیان کرد: باید از نزاع های سیاسی و قومی جلوگیری شود زیرا موجب می شود قشر نخبه و تحصیلکرده دچار مشکل شود.
حاجی زاده افزود: دامن زدن به بحران ها موجب خروج سرمایه از استان می‌شود درحال حاضر بسیاری از مسولان کشور نسبت به مسایل استان حساس هستند اما این که از مسایل کوچک معضل بزرگ بسازید موجب ایجاد ناامنی و مهاجرت می شود.
۷۱۶۴/۶۰۶۴
خبرنگار: عاطفه جوادی** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


واژگونی پراید در باغملک به مرگ یک نفر و مصدوم شدن فردی دیگر منجر شدصادق شهریاری جمعه شب در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این خودرو به دلایل نامعلوم واژگون شد که یکی از سرنشینان آن دلیل صدمات وارده جان سپرد.
وی افزود: یک نفر دیگر نیز در این سانحه آسیب دید که با توجه به شدت جراحات وارده ، برای درمان به مرکز استان منتقل شد.
وجود نقاط حادثه خیز در محور باغملک به صیدون سالانه باعث تصادفات ناگوار در این مسیر می شود که ضورت اصلاح نقاط حادثه خیز و رعایت اصول ایمنی توسط رانندگان را در این مسیر دو چندان کرده است.
شهر صیدون از توابع شهرستان باغملک است و فاصله آن تا اهواز حدود ۱۴۴ کیلومتر است.
۶۰۶۴
خبرنگار: میلاد کایدی ** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


توضیح بازپرس ویژه جرایم فرودگاه مشهد در باره تاخیر ۲ پرواز شرکت هواپیمایی آتامحمد حسن اصولی صفار جمعه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرواز مشهد – تهران شرکت آتا به شماره ۵۶۱۰ که قرار بود ساعت ۱۳ امروز انجام شود به دلیل نقص فنی با تاخیر انجام شد.
وی اظهار کرد: ظرفیت هواپیمای جایگزین این پرواز که از تهران اعزام شده بود حدود ۵۰ مسافر کمتر از ظرفیت هواپیمای اصلی بود لذا تعدادی از مسافران با پروازهای سایر شرکتهای هواپیمایی به تهران منتقل شدند.
وی گفت: همچنین پرواز شماره ۵۶۹۹ این شرکت از مشهد به مقصد تبریز که قرار بود ساعت ۱۳ امروز انجام شود به دلیل نقص فنی هواپیما به ساعت ۱۰ صبح فردا موکول شد.
وی مطالب فضای مجازی و برخی کانالهای خبری مبنی بر فروخته شدن بلیت این پروازها به سایر مسافران را تکذیب کرد.
همچنین با پیگیری های بازپرس ویژه جرایم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، مسافران این پرواز برای اسکان و پذیرایی به هتل منتقل شده و منشور حقوق مسافران در باره آنان رعایت شد.
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بعد از فرودگاه مهرآباد تهران پر رفت و آمدترین فرودگاه کشور است که در روزهای عادی روزانه ۱۸۰ پرواز و در زمان اوج مسافرتها تا ۲۵۰ پرواز در روز از آن انجام می شود.
به طور میانگین سالانه بیش از ۱۰ میلیون مسافر از طریق فرودگاه مشهد جا به جا می شوند.
۷۵۰۵ / ۶۰۵۳ خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدمانتهای پیام /*


اسکان موقت افزون بر ۱۵۰ خانوار در گیلان براثر آبگرفتگی واحدهای مسکونیعباس صابر پنجشنبه شب در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس اعلام هلال احمر استان به مدیریت بحران، به ۲۵۰ خانوار که واحد مسکونی و یا واحد تجاری آنها دچار آبگرفتگی شده، امداد رسانی شده است.
وی بیشترین خسارت ناشی از بارندگی شدید و وقوع سیلاب در استان را به تاسیسات زیربنایی از جمله آبروها ، پل ها ، جاده ها و معابر شهری عنوان کرد.
صابر با اشاره به دیگر خسارت های ناشی از بارندگی تصریح کرد: بدنبال تداوم بارندگی و بارش شدید باران در استان، دو رودخانه آستاراچای در آستارا و شلمان رود در لنگرود طغیان کرد و در بیشتر شهرستان ها آبگرفتگی معابر را داشتیم.
وی بیشترین بارندگی را در شهرستان های انزلی ، آستارا، تالش ، رشت، لاهیجان ، لنگرود و رودسر ذکر و بیان کرد: بر اثر این بارش ها و وقوع سیلاب ، تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله یک مرغداری در محدوده تالش و کارخانه آسفالت در محدوده لنگرود دچار خسارت شدند.
به گفته سرپرست ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان ، در حال حاضر وضعیت عادی است اما برای بازسازی و ایمن سازی مسیرها، دستگاه های اجرایی و امدادی در حال انجام وظیفه هستند ضمن آنکه تمامی راه های گیلان باز است و مشکلی در تردد مردم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه ها هر آنچه در توان داشتند، بکار گرفتند، گفت: خوشبختانه با وجود این حجم بارندگی که میزان آن در بندرانزلی به حدود ۵۰۰ میلیمتر رسید، تلفات انسانی ناشی از وقوع سیلاب در استان نداشته ایم.
طبق اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، سامانه بارشی در منطقه بصورت تدریجی تضعیف و از فردا (جمعه) تا اواسط هفته آینده، استقرار جوی بطور غالب پایدار به همراه روند افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.
خبرنگار: مریم سلیمانی ** انتشاردهنده: کبیری
۷۲۹۶/۲۰۰۷انتهای پیام /*


شهید همدانی و همرزمانش هیچگاه دشمن را گم نمی کنند/ ضرورت خواندن وصیت نامه شهدابه گزارش خبرنگار ایرنا، آیین بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی شامگاه امشب (پنجشنبه) با عنوان «حبیب حرم» برگزار شد.
در این مراسم که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، جمعی از مقامات لشگری و کشوری و خانواده معظم شهید همدانی حضور داشتند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم در سخنانی گفت: شهید همدانی از سابقون رزمندگان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هستند.
وی تصریح کرد: شهید همدانی از دورانی که خود را شناخت در راه اسلام و انقلاب حرکت کرده و هیچگاه لحظه ای را به فکر آسایش و دوری از سختی نبود و در نهایت اجر این تلاش را با شهادت در راه خدا دریافت کرد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید براینکه، خیلی عجیب است که تنها اندکی بیش از دو هفته از نوشتن وصیت نامه این شهید بزرگوار تا زمان شهادت ایشان فاصله است، گفت: ملاحظه و مطالعه وصیت نامه شهید همدانی نشان می دهد که این شهید دریایی از معارف را در سینه خود دارد و آنچه که از قلم او تراویده و اینجا نوشته شده شمه ای از آنی است که در سینه و ذهن او اندوخته شده است.
سرلشکر باقری در ادامه خواندن وصیت نامه شهدا را به مخاطبان توصیه کرد و افزود: وصیتنامه شهید همدانی ویژه و خاص بود که باید بارها آن را خواند و معارف را از درون آن اندوخت. نگاهی به زندگی این شهید نشان می‌دهد در هر برهه از زمان با بصیرت بالا بهترین و سخت‌ترین ماموریت‌ها را انتخاب کرده و با جدیت بدون تردید آن را دنبال کرده و توانسته اثرگذار و پیروز و سربلند از آن صحنه به صحنه دیگر حرکت کند.
وی ادامه داد: شهید همدانی از ابتدا همراه روحانیت بوده و در کنار شهید مدنی، درس اخلاق گرفته و مشی اسلام و انقلاب آموخته و در کنار آیت‌الله نوری همدانی و سایر علمای بزرگ بوده و تلاش کرده در این مسیر حرکت کند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید براینکه تربیت اسلامی و قرآنی در این شهید موج می‌زند، خاطرنشان کرد: شهید همدانی از ابتدای شکل‌گیری شکوفه‌های انقلاب اسلامی در همدان و در ارتباط با قم و تهران، برای دریافت مفاهیم امام امت و پیدا کردن اعلامیه و رساندن آن به همدان و کشاندن تبلیغ و به میدان آوردن جوانان برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد.
سرلشکر باقری در ادامه با اشاره به رویکرد شهید همدانی در ابتدای انقلاب اسلامی افزود: با پیروزی انقلاب، این شهید بلافاصله درک کرد، انقلاب با خطر همراه است و باید زندگی عادی را کنار گذاشته و وارد سپاه شود، لذا او از موسسین سپاه همدان است و جسم و جان جوانان را آموزش داده است. شهید همدانی همچنین نقش اساسی در خنثی کردن کودتای شهید نوژه و امنیت کردستان و آزادسازی گردن صلوات‌آباد سنندج در کنار شهید صیاد شیرازی داشت که اینها جزو افتخارات این شهید بزرگوار می باشد.
او ادامه داد: فرماندهی در جبهه گیلانغرب و سرپل ذهاب و حفظ سرپل ذهاب از تصرف در کنار ارتش و سایر واحدها در کارنامه او است. همچنین انتقال رزمندگان از کردستان به منطقه جنوب، قبل از عملیات فتح‌المبین به همراه شهید همت و متوسلیان و نقش اساسی در عملیات‌های بیت‌المقدس و فتح‌المبین نیز بخشی از کارنامه این شهید بزرگوار می باشد.
سرلشکر باقری با بیان اینکه ایجاد سازمانی که در ارتش‌های دنیا سال‌ها زمان می‌برد و امکانات زیادی لازم دارد، از افتخارات شهید همدانی است، گفت: شهید همدانی چه خوش درخشید و چه عملیات‌های بی‌نقصی را به نتیجه رساند. فرماندهی لشکرها و یگان‌های متعدد و فرمانده عالی‌ترین واحد‌های رسمی نقش تاثیرگذار این شهید است. فرماندهی سپاه همدان و برخورد با منافقین در عملیات مرصاد از جمله اقدامات او است و فهرست اقدامات این شهید در دفاع مقدس خود یک کتاب می باشد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه شهید همدانی سخت‌ترین مسئولیت‌ها را در سپاه و نیروی مقاومت بسیج برعهده گرفت، یادآور شد: شهید همدانی نهایتا در مقابله با فتنه ۸۸ نقش بی‌بدیلی داشت و در آخر، در روزهایی که بیش از ۶۰ سال سن دارد و افرادی در این سن به فکر استراحت و آرامش هستند، تازه به فکر رفتن به سوریه و دفاع از حرم ال الله می‌افتد.
او ادامه داد: این شهید بزرگوار همواره به پشت جبهه دشمن نگاه می‌کرد و معتقد بود که درست است که ما با داعش و نفاق درگیریم اما پشت این جبهه دشمن صهیونیستی است. شهید همدانی و هم‌رزمان او دشمن را گم نمی‌کنند؛ هرچه اتفاق می‌افتد اینها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌ای هستند که دست بالاتر آنها را هدایت می‌کنند.
سرلشکر باقری با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در ایجاد داعش و حمایت از آن گفت: شهید همدانی در آن زمان درک کرد که اگر جبهه مقاومت شکل نگیرد و شکست بخورد، آنگاه سنگرها و خاکریزها یکی یکی فرو می‌ریزد و ام‌القرای جهان اسلام به خطر می‌افتد. نابودی داعش و جبهه‌النصره در سوریه و حفظ حکومت سوریه از اهداف شهید همدانی بود.
وی با تاکید بر اینکه اصل مقاومت و جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت است، ادامه داد: اگر مقام معظم رهبری می‌فرمایند که بیست و چند سال تا نابودی رژیم پوشالی نمانده است، نگاهشان به جبهه مقاومت و رزمندگان آن و جوش و خروش‌هایی است که در منطقه سوریه، لبنان، عراق، بحرین و مرزهای ما اتفاق می‌افتد. این‌ها دست به دست هم می‌دهند و آن تار عنکبوت سست و بی‌پایه را سست‌تر از قبل می‌کنند.
سرلشکر باقری گفت: شهید همدانی در سال ۹۰ که شرایط خاصی در سوریه وجود داشت به آنجا رفت، در چنین شرایطی که بسیار سخت بود و از طرف دیگر در عراق هم صحنه دیگری باز شد شهید همدانی به آنجا نیز رفت و با الگو برداری از بسیج نیروهای مردمی وارد این مساله شد تا مردم شیعه، سنی، مسلمان و غیر مسلمان را آموزش دهند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: اگر چنین توان و نیروهای مردمی ایجاد نشده بود حتما به لحاظ مادی سوریه سقوط کرده بود. سردار سلیمانی و شهید همدانی و دیگر فرماندهان مستشار ایران با سازماندهی نیروهای انقلاب اسلامی از کشورهای مختلف کاری کردند که ورق برگشت و مناطق اشغال شده آرام آرام باز پس گرفته شد.
وی ادامه داد: نفوذ کلام شهید همدانی در میان مردم سوریه کار را خیلی راحت‌تر کرد چرا که نگاه سوری‌ها به فرماندهان ایرانی نگاه به چشم یک خارجی نیست بلکه به عنوان فرشته و یک موجود مقدس است که هر چه می‌گویند مقدس بوده و باید به آن عمل کرد؛ چرا که فرماندهان ایرانی بدون چشم داشت آنجا هستند.
سردار باقری در ادامه افزود: مساله شمال عراق، مساله ای نیست که در این برهه مطرح شود که دشمنان بیایند طراحی و مساله همه پرسی کردستان را علم و احساسات آنها را تحریک کنند. مردم کردستان با استقلال می خواهند به چه چیزی برسند که الان ندارند؟ انتخاباتی که در این منطقه برگزار شد نه ناظر و نه بازرسی داشت و هر آماری که خواستند بیان کردند، این اتفاق می تواند منطقه را برای ۱۰ سال یا بیشتر به آشوب بکشد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: آن‌ها زمانی که مشاهده کردند عراقی‌ها با حکم مرجعیت خود به میدان آمده‌اند و با همکاری حشدالشعبی و نیروهای مردمی توانستند داعش و تکفیری‌ها را شکست دهند، این گونه امروز این مسئله جدید را در عراق مطرح کردند.
سرلشکر باقری ادامه داد: از شهادت شهید همدانی‌ها و حوادث اخیر این درس را می‌گیریم که همه آن‌هایی که دلشان برای انقلاب و نظام می‌سوزد، باید در صحنه باشند و با هوشیاری و نگرانی، مراقبت کنند و بدانند که خوابیدن ما به معنای خوابیدن دشمن نیست و چنانچه بخوابیم دشمنان بیدار خواهند بود. باید همیشه بیدار و هوشیار باشیم چرا که تهدیدات به طور مکرر و متنوع در حال طراحی است و هر کدام از آن‌ها یک به یک و حتی همزمان علیه انقلاب و جبهه مقاومت شکل خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه حضور در جبهه مقاومت سن و سال نمی‌شناسد و بهانه و طلبکاری در پی ندارد، افزود: همه باید به عنوان یک سرباز و رزمنده در اطاعت از رهبری در این مسیر الهی گام برداریم.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: یکی از درس هایی که شهادت سردار همدانی آموخت این است که شهادت همدانی‌ها؛ باعث رویش‌های مکرری می‌شود و حججی و سایر شهدای مدافع حرم و همچنین جوانان شهید راه هسته‌ای این موضوع را نشان می‌دهد. این خون‌ها ثمر دارد و همزمان با ریخته شدن خون هر شهیدی، صدها حججی از آن می‌روید.
سرلشکر باقری همچنین با اشاره به شهادت فرماندهان سپاه محمدرسول الله تهران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تاکنون سپاه محمدرسول‌الله ۱۰ فرمانده به خود دیده‌اند که هفت تن از آنها تاکنون به شهادت رسیده‌اند. همه تهرانی‌ها باید به داشتن چنین سپاهی افتخار کنند. در ایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا، در ارتش و بویژه سپاه این فرماندهان بودند که جلو رفتند و سایرین را فراخواندند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح همچنین در این مراسم به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و همراهی با سردار همدانی پرداخت و افزود: در سال ۶۶ فرماندهی جنگ برای تصمیم‌گیری در منطقه غرب، تصمیم به اعزام یک تیم شناسایی به مناطق شمال عراق از جمله سلیمانیه گرفت. بر خلاف آنچه که برخی درباره جنگ و تصمیم‌گیری نسبت به اعزام نیروها به مناطق جنگی و عدم حضور فرماندهان در این مناطق مطرح می‌کنند، مسئولانی از قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان عالی‌ترین قرارگاه جنگ به مدت ۲۰ روز در عمق عراق عملیات شناسایی انجام دادند.
وی تصریح کرد: در آن ۲۰ روز ما به همراه سردار همدانی وارد خاک عراق شدیم و جبهه‌های مختلف آن منطقه را شناسایی کردیم و به کشور بازگشتیم. پس از بازگشت به کشور نیز گزارش‌های لازم را به فرماندهی جنگ و سپاه ارائه کردیم. اما آنچه که در این ۲۰ روز مشاهده کردم، فداکاری، ایثار، ایمان، اخلاص و خستگی‌ناپذیری و همچنین وظیفه‌شناسی سردار همدانی بود.
به گزارش ایرنا، شهید حاج حسین همدانی از اعضا و بنیانگذاران سپاه همدان و کردستان بود و از سال ۱۳۵۹ در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرکت داشت. وی همچنین از فرماندهان منطقه عملیاتی «بازی دراز» در جبههٔ کرمانشاه بود و بعدها مدتی فرمانده لشکر انصار الحسین همدان شد. همدانی همچنین جانشین قرارگاه امام حسین (ع) و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ بوده است.
سرلشکر همدانی ارشدترین مقام سپاه پاسداران است که به دلیل هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امر او در دوران دفاع مقدس مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دستان مقام معظم رهبری مدظله العالی و فرمانده معظم کل قوا شده است.
وی همچنین در حفظ و حراست از حرم مطهر حضرت زینب (س) و کمک و تقویت جبهه مقاومت اسلامی در جنگ تروریستی سوریه نقش به سزایی ایفا نمود و سرانجام در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ حین انجام ماموریت‌ مستشاری و مشاوره نیروهای ارتش سوریه در حومه شهر حلب به دست تروریست‌های داعشی به شهادت رسید.
شبد**۱۹۵۳**۱۳۷۹ **
خبرنگار مرتضی شحنه** انتشار دهنده: هادی افتخاریانتهای پیام /*


سقوط سنگ در جاده کندوان پنج زخمی برجای گذاشتسخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت : این حادثه بعد از ظهر امروز در منطقه دره هریجان جاده کندوان رخ داد و سنگ بر روی ۲ دستگاه خودروی جک و کیا سقوط کرد.
ذکریا اشکپور افزود : آمبولانس های پایگاههای اورژانس دونا و ولی آباد جاده کندوان به محض اطلاع از این حادثه به منطقه هریجان اعزام شدند که نیروهای اورژانس دو نفر از مصدومان را به صورت سرپایی در محل درمان و سه نفر دیگر را برای ادامه درمان به بیمارستان طالقانی چالوس منقل کردند.
جاده کندوان یکی از پرتردد ترین جاده های کوهستانی کشور است که غرب مازندران را به پایتخت متصل می کند.
این جاده طی دو روز گذشته شاهد بارش شدید باران و برف بوده است که داشتن زنجیر چرخ برای تردد در این محور کوهستانی الزامی است.
حدود ۸۰ کیلومتر از مسیر ۱۶۰ کیلومتری جاده کوهستانی چالوس – کرج(کندوان) جزء حوزه استحفاظی مازندران و بقیه نیز مربوط به استان البرز است که بیش از ۱۵ تونل کوچک و بزرگ و تعدادی پل در طول مسیر دارد.
خبرنگار : مهدی ابراهیم پور ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۱۶۵۴/۱۶۰۲/انتهای پیام /*


بارش برف پاییزی آملی ها را غافلگیر کردیحیی عسگری پور چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بارش برف که از شامگاه چهارشنبه در دو روستای ‘ نشل ‘ و
‘ خرم ‘ در منطقه بالادست آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد ، حدود ۱۰ سانتی متر برف بر زمین نشست.
وی گفت که این میزان بارش برف در منطقه امامزاده عبدالله در این موقع از سال کم سابقه بوده و این باعث تاخیر در کوچ عشایر منطقه از ییلاق به قشلاق خواهد شد.
بخش امامزاده عبدالله افزود : راه ارتباطی همه روستاهای برفگیر این بخش هم اکنون باز است و تردد در آنها جریان دارد.
عسگری پور با بیان اینکه ساکنان روستاهای کوهستانی این بخش باید بموقع و تا پیش از آغاز فصل سرما نسبت به ذخیره سوخت زمستانی اقدام کنند ، به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این مناطق توصیه و تاکید کرد که به صورت جدی و با هماهنگی با ادارات ذیربط پیگیر تامین وسوخت اهالی باشند.
بخش کوهستانی و ییلاقی امامزاده عبدالله با ۵۲ روستا در مسیر آمل به چمستان و بخشی در مسیر جاده هراز واقع است و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد.
خبرنگار : مهدی غلامی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۷۳۲۷/۱۶۵۴انتهای پیام /*


بارش برف پاییزی آملی ها را غافلگیر کردیحیی عسگری پور چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بارش برف که از شامگاه چهارشنبه در دو روستای ‘ نشل ‘ و
‘ خرم ‘ در منطقه بالادست آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد ، حدود ۱۰ سانتی متر برف بر زمین نشست.
وی گفت که این میزان بارش برف در منطقه امامزاده عبدالله در این موقع از سال کم سابقه بوده و این باعث تاخیر در کوچ عشایر منطقه از ییلاق به قشلاق خواهد شد.
بخش امامزاده عبدالله افزود : راه ارتباطی همه روستاهای برفگیر این بخش هم اکنون باز است و تردد در آنها جریان دارد.
عسگری پور با بیان اینکه ساکنان روستاهای کوهستانی این بخش باید بموقع و تا پیش از آغاز فصل سرما نسبت به ذخیره سوخت زمستانی اقدام کنند ، به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این مناطق توصیه و تاکید کرد که به صورت جدی و با هماهنگی با ادارات ذیربط پیگیر تامین وسوخت اهالی باشند.
بخش کوهستانی و ییلاقی امامزاده عبدالله با ۵۲ روستا در مسیر آمل به چمستان و بخشی در مسیر جاده هراز واقع است و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد.
خبرنگار : مهدی غلامی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۷۳۲۷/۱۶۵۴انتهای پیام /*


سقوط سنگ در جاده هراز یک زخمی بر جای گذاشت‘جواد رمضانی’ چهارشنبه شب درگفت وگوبا خبرنگار ایرنا افزود: این سانحه در کیلومتر حدود ۷۰ جاده هراز در نزدیکی شهر گزنک در بخش لاریجان با سقوط سنگ بر روی خودروی پژو ۴۰۵ رخ داد و راننده آن دچار مصدومیت شد.
وی اضافه کرد، وزن حجمی سنگ پرتاپ شده به سمت خودروی عبور بیش از ۱۵ کیلوگرم بوده که خوشبختانه با کنترل به موقع خودرو توسط راننده، از حوادث بعدی ازجمله سقوط به دره و برخورد به کناره کوه پیشگیری شد.
رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس۱۱۵ آمل ادامه داد که با حضور تیم امدادی این مرکز، این مصدوم به مرکز بهداشتی ودرمانی شهر گزنک منتقل و مداوا بر روی او انجام شد.
بارش باران در بخش لاریجان وجاده هراز که از دیشب آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، باعث سست شدن شن و ماسه های کوهی و ریزش و پرت شدن سنگ های معلق به مسیرهای پایین دست جاده می شود.
در روز هشتم مهرماه نیز سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ مازندران در خبری اعلام کرده بود که بر اثر ریزش کوه در جاده هراز، چهار سرنشین خودروهای عبوری پراید ، نیسان و پورشه ریزش کرد وباعث مصدومیت آنان شدند.
خبرنگار: مهدی غلامی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۷۳۲۷/۱۶۵۴انتهای پیام /*


حسین مرادی شهردار همدان شدسخنگوی شورای اسلامی شهر همدان سه شنبه شب در این باره گفت: امشب در صحن شورای اسلامی شهر همدان، حسین مرادی با کسب ۱۱ رای قاطع به عنوان شهردار جدید شهر همدان برگزیده شد.
کامران گردان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شهردار جدید همدان پیشتر شهردار سابق مناطق ۲۲ و چهار تهران و مدیرکل فعلی امور مناطق شهرداری تهران است و از بین چهار گزینه نهایی شهرداری همدان توانست اعتماد تمامی اعضای شورای اسلامی شهر همدان برای کسب کرسی شهرداری را جلب کند.
وی اضافه کرد: برای انتخاب شهردار سعی کردیم گزینه ای که توانایی لازم را برای مدیریت کلانشهر همدان داشته باشد، مورد توجه قرار دهیم و در نهایت اجماع نظر اعضای شورا به انتخاب حسین مرادی انجامید.
گردان با بیان اینکه در بین گزینه های پیشین مطرح شده برای این سمت نیز افرادی داشتیم که بتوانند شهردار این کلانشهر شوند و میان آنها حتی گزینه های بومی توانمند نیز وجود داشت، افزود: اما گزینه های مطرح شده قبلی مورد اجماع اعضای شورای شهر همدان قرار نداشتند و در نهایت حسین مرادی آرای کامل را کسب کرد.
وی اضافه کرد: ایجاد تحول در شهر همدان مورد انتظار مردم این کلانشهر است و امیدواریم شهردار جدید در اداره مدیریت شهری موفق باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: حسین مرادی دانش آموخته دوره دکترای عمران است و تبحر و تجریه لازم در امور شهری و شهرداری دارد.
به گزارش ایرنا، حسین مرادی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در سوابق وی شهرداری مناطق ۲۲ و چهار تهران به چشم می خورد و ۱۲ سال در سمت های رئیس اداره نظارت، مشاور معاون شهرسازی، معاون حوزه معاونت شهرسازی و معماری و قائم مقام منطقه ۲۲ تهران دیده می شود.
شورای اسلامی شهر همدان در ۲ ماه گذشته از بیش از ۴۰ گزینه شهرداری برنامه دریافت کرده بود.
۷۵۲۰/۲۰۹۰
خبرنگار: میثم ناصرنژاد** انتشار دهنده: سعید زارع کندجانیانتهای پیام /*


بهبود مدیریت هزینه ها با اجرای طرح ارجاع الکترونیکبه گزارش خبرنگار ایرنا ؛ طاهر موهبتی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان اظهار داشت : وجود بستر مناسب در حوزه آی تی یکی از دلایل اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان است.
وی ادامه داد: تغییر رفتار مردم و همراهی آنان در پیاده سازی نظام ارجاع ازدیگر بخش های مهم این طرح است که رسانه ها در زمینه ایجاد این تغییر و همراهی مردم نقش بسزایی برعهده خواهند داشت.
موهبتی همچنین کادر درمانی و پزشکی و کلینیک های ویژه و بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی را از دیگر زیر ساخت های تاثیر گذار در اجرای موفق نظام ارجاع الکترونیک معرفی کرد .
وی گفت : از جمعیت حدود یک میلیون و نهصد هزارنفری استان گلستان ۶۳ درصد یعنی یک میلیون ودویست و بیست هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد ۱۴۰۰ نفر را اتباع سایر کشور های ساکن در استان تشکیل می دهند.
مدیرعامل بیمه سلامت اضافه کرد که این سازمان در سطح کشور با ۴۲ هزار مرکز شامل داروخانه ، کلینیک و بیمارستان های خصوصی و دولتی قرار داد دارد و تا اول مهرماه سال جاری ۶۸۲۰ میلیارد تومان بدهی داشته است.
وی ادامه داد که با نگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه در تلا ش هستیم تا اجرای نظام الکترونیک ضمن حفظ کیفیت خدمات با سرعت و دقت در سطح کشور اجرا شود.
به گفته وی؛ بر اساس این سیستم مردم ما کمترین هزینه را همراه با بهترین کیفیت خدمات درمانی از پرشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص دریافت خواهند کرد.
وی اضافه کرد که هم اینک طرح ارجاع الکترونیک در سه شهر آق قلا ،علی آبادکتول و بندرترکمن در حال اجرا بوده و تا پایان سال جاری با اولویت شهر های زیر بیست هزار نفر و در ادامه در همه شهرهای استان این طرح اجرا خواهد شد.
موهبتی با بیان اینکه برای رفع نقاط ضعف این طرح تلاش می شد، افزود: تا پایان سال ۹۷ نظام ارجاع الکترونیک در کل کشور پیاده سازی خواهد شد.
۷۳۳۳/۱۶۴۸
خبرنگار: علی قاسمعلی** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


بهبود مدیریت هزینه ها با اجرای طرح ارجاع الکترونیکبه گزارش خبرنگار ایرنا ؛ طاهر موهبتی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان اظهار داشت : وجود بستر مناسب در حوزه آی تی یکی از دلایل اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان است.
وی ادامه داد: تغییر رفتار مردم و همراهی آنان در پیاده سازی نظام ارجاع ازدیگر بخش های مهم این طرح است که رسانه ها در زمینه ایجاد این تغییر و همراهی مردم نقش بسزایی برعهده خواهند داشت.
موهبتی همچنین کادر درمانی و پزشکی و کلینیک های ویژه و بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی را از دیگر زیر ساخت های تاثیر گذار در اجرای موفق نظام ارجاع الکترونیک معرفی کرد .
وی گفت : از جمعیت حدود یک میلیون و نهصد هزارنفری استان گلستان ۶۳ درصد یعنی یک میلیون ودویست و بیست هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد ۱۴۰۰ نفر را اتباع سایر کشور های ساکن در استان گلستان تشکیل می دهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اضافه کرد که این سازمان در سطح کشور با ۴۲ هزار مرکز شامل داروخانه ، کلینیک و بیمارستان های خصوصی و دولتی قرار داد دارد و تا اول مهرماه سال جاری ۶۸۲۰ میلیارد تومان بدهی داشته است.
وی ادامه داد که با نگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه در تلا ش هستیم تا اجرای نظام الکترونیک ضمن حفظ کیفیت با سرعت و دقت در سطح کشور اجرا شود.
به گفته وی؛ بر اساس این سیستم مردم ما کمترین هزینه را همراه با بهترین کیفیت خدمات درمانی از پرشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص دریافت خواهند کرد.
وی اضافه کرد که هم اینک طرح ارجاع الکترونیک در سه شهر آق قلا ،علی آبادکتول و بندرترکمن در حال اجرا بوده و تا پایان سال جاری با اولویت شهر های زیر بیست هزار نفر و در ادامه در همه شهرهای استان این طرح اجرا خواهد شد.
موهبتی با بیان اینکه برای رفع نقاط ضعف این طرح تلاش می شد، افزود: تا پایان سال ۹۷ نظام ارجاع الکترونیک در کل کشور پیاده سازی خواهد شد.
۷۳۳۳/۱۶۴۸
خبرنگار: علی قاسمعلی** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


مشاهده خرس قهوه ای در شهرستان کلاله استان گلستانغلامرضا کریمی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کلاله با شلیک چند تیر هوایی خرس قهوه ای را به خارج از روستا و دامن طبیعت فراری دادند.
وی اظهار کرد: در هماهنگی با دفتر حیات وحش و نیز نظارت بر شکار و صید سازمان محیط زیست هم اکنون یک دامپزشک همراه با نیروهای یگان حفاظت در محل حضور برای مراقبت و صیانت از حیوان حضور دارند.
کریمی با تصریح بر این که نیروهای محیط زیست تلاش می کنند خرس قهوه ای به جنگل های شرق گلستان هدایت شود، ادامه داد: اگر دامپزشک تشخیص دهد که این حیوان بیماری خاصی دارد و باید زنده گیری شود، اقدامات لازم برای انتقال آن به مرکز حیات وحش انجام خواهد شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با یادآوری اینکه در این فصل از سال خرس ها نیاز زیادی به غذا و ذخیره برای خواب زمستانه دارند؛ گفت: شاید به دلیل خشکسالی و نیاز به غذا؛ حیوان به مناطق مسکونی پناه آورده است.
کریمی افزود: در فیلم اولیه که از این خرس دیدم به نظر می رسد حیوان بی رمق است بطوریکه دور خود می چرخد و این احتمال وجود دارد که غذای مسموم خورده باشد و احتمالا به دلیل پایین آوردن دمای بدنش ترجیح به آب تنی در رودخانه دارد.
۳۰۱۴/۲۷۲۹
*خبرنگار: مجید میهن دوستانتهای پیام /*


مهار آتش سوزی تالاب های گری بلمک پلدخترنعمت الله دستیاری شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب (دوشنبه) نیزارهای اطراف تالاب های گری بلمک برای چندمین بار دچار آتش سوزی شد.
وی اظهار کرد: تیمی از واحد آتش نشانی شهرداری و عوامل اداره محیط زیست پلدختر برای خاموش کردن آتش به منطقه اعزام شدند.
فرماندار پلدختر افزود: نیروهای امدادی اعزام شده به محض ورود به محل آتش سوزی موفق به مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن شدند.
وی با اظهار تاسف از اینکه این آتش سوزی ها منشا انسانی دارد، گفت: به منظور حفاظت و حراست از مراتع، پوشش گیاهی و نیزارها با عاملان این آتش سوزی ها بدون شک به شدت برخورد می شود.
دستیاری حفاظت از عرصه های ملی را وظیفه همگان دانست و از مراجع قضایی شهرستان خواست با عوامل این آتش سوزی ها برخورد جدی کنند تا منابع ملی مورد تعرض افراد سود جو قرار نگیرند.
شهرستان پلدختر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان لرستان واقع شده است.
آخرین اخبار و رویدادهای استان لرستان، ایران و جهان علاوه بر سایت ایرنا لرستان در کانال تلگرامی @irnalorestan نیز منتشر می شوند.
۷۲۷۲/۳۰۲۲
خبرنگار: فاطمه مهرابی ** انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*


تصادف زنجیره ای در محور ازنا به اراک با چهار مصدومصارم رضایی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه امشب در ۱۷ کیلومتری مسیر ازنا به اراک بین ۲ دستگاه پراید، یکدستگاه تریلر و یکدستگاه خاور اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: یکی از مصدومان حادثه با اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی انتقال یافت و سه نفر دیگر سرپایی مداوا شدند.
وی افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
به گزارش ایرنا امروز در حادثه ای دیگر بر اثر واژگونی یکدستگاه خودروی ال ۹۰ در شهرستان ازنا به دورود ۲ نفر کشته و ۲ نفر دیگر مجروح شدند.
۹۸۷۲/۳۰۲۲
خبرنگار: اله یار محمودی فر ** انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*


عزاداران تهرانی مراسم شام غریبان برگزار کردندبه گزارش خبرگزاری ایرنای استان تهران ، همزمان با غروب روز عاشورا و تاریک شدن هوا عزداران حسینی در نقاط مختلف پایتخت با حضور در مساجد و حسینه ها ، تکایا و خیابان‌ها در غم از دست دادن سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یارانش به سوگ نشستند و با حضرت زینب (س) و قافله اسرای کربلا همدردی کردند.
عزادارن حسینی در تهران که تا بعدازظهر عاشورا به عزاداری مشغول بودند، شامگاه عاشورا با افروختن شمع همراه با نوای حزن انگیز « امشب شام غریبان است جسم حسین عریان اندر بیابان است» دراین شهر مراسم شام غریبان برگزار کردند.
خبرنگار: سید مجید بروجردی انتشاردهنده: موسی فعالیان
تهرام/ ۱۱۰۹/ ۱۵۳۹انتهای پیام /*


نذر یاوری جوانان انزلی برای کمک به پاکبانان درتاسوعا و عاشورای حسینیبه گزارش ایرنا، انجمن طرفداران توسعه انزلی پیش از تاسوعا و عاشورای حسینی با انتشار فراخوانی ضمن دعوت از مردم به رعایت نظافت شهری در آیین های سوگواری سه نقطه را برای پاکسازی به کمک اعضاء تعیین کرد .
جوانان عضو انجمن طرفداران توسعه انزلی و شمار دیگری از علاقمندان محیط زیست پس از شرکت در آیینهای سوگواری اباعبدالله برای کمک به پاکبانان زحمتکش آستین بالا زدند.
دوستداران سالار شهیدان ظرفهای یک بار مصرف لیوانهای شربت و ظروف غذای نذری را از سطح خیابانها جمع آوری کردند تا قامت پاکبانان سالخورده و خسته برای برداشتن آنها خم نشود.
امام جمعه بندرانزلی نیز در خطبه های نماز جمعه ضمن فراخواندن تمامی هیات ها و عزادارانبه حفظ نظافت شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از افرادی که کمک حال پاکبانها هستند قدردانی کرد .
یکی از اعضای انجمن طرفداران توسعه انزلی گفت : این اقدام برای دومین سال است که انجام می شود و خوشبختانه امسال شاهد کاهش قابل ملاحظه زباله در سطح خیابانها بودیم .
این اقدام انساندوستانه با ابراز خشنودی و قدردانی پاکبانهای زحمتکش شهرداری همراه بود.
بندرانزلی در کرانه دریای خزر از مراکز مهم گردشگری گیلان است.
۶۰۳۰انتهای پیام /*


رئیس پلیس راه قزوین وقوع تصادف زنجیره ای در این استان را تکذیب کردسرهنگ نصرالله بیگلری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ساعتی پیش سه وسیله نقلیه سواری در آزاد راه قزوین – زنجان، حدفاصل دولت آباد با هم برخورد کرده و به فاصله ۱۰۰ متر بعد از وقوع این سانحه نیز ۲ خودروی سواری نیز با هم برخورد می کنند.
وی ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم برجای گذاشت که بلافاصله توسط خودروهای امدادی حاضر در محل به مراکز درمانی انتقال یافتند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با انتقاد از انتشار اخبار ناصحیح از سوی برخی سایت های خبری، یادآور شد: از شهروندان انتظار داریم خبرهای انتظامی، به خصوص خبرهای مربوط به حوزه راه را تنها از منابع خبری معتبر دریافت کنند و از مسئولان این سایت ها نیر انتظار داریم تا قبل از ارسال خبرهایی از این دست، درستی آن را از مسئولان انتظامی پیگیری نمایند.
ساعتی پیش برخی از سایت های خبری استان قزوین به نقل از سرپرست اورژانس کشور خبری را مبنی بر وقوع تصادف زنجیره ای در آزادراه قزوین – زنجان مخابره کرده و در آن از مجروح شدن ۱۳ نفر خبر داده بودند.
۶ هزار و ۶۷۰ کیلومتر راه در استان قزوین وجود دارد که ۲۲۰ کیلومتر آن آزادراه، ۲۷۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و بقیه نیز راه آسفالته روستایی است.
۸۰۵۴/ ۶۰۱۲خبرنگار : رضا اسدی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینیانتهای پیام /*


نجات چوپان اندیکایی توسط تیم های امداد ونجات هلال احمرشاپور باقری شامگاه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنااظهارکرد:پس از گزارش منابع محلی مبنی بر مفقود شدن یک چوپان در ارتفاعات کوه کینو سه تیم به همراه سه خودرو به منطقه کتک اعزام شدند.
وی افزود:طی یک عملیات و با همکاری نیروهای محلی این چوپان که از ارتفاع سقوط کرده بود به پایین منتقل و سپس توسط آمبولانس هلال احمر به درمانگاه شیرین بهار منتقل شد.
رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اندیکا ادامه داد:وضعیت عمومی این چوپان مساعد است اما دچار شکستگی های جزیی شده است.
کوه کینو با ارتفاع سه هزار و ۷۱۰متر معروف به بام خوزستان در بخش چلو شهرستان اندیکا و شمال شرق خوزستان قرار دارد.
۷۱۵۹/۶۰۶۴
خبرنگار:ایمان صادقی حسنوند** انتشار: محسن بهاروندانتهای پیام /*


۲۰ هکتار از جنگلهای کوه گل ایذه در آتش سوختجهانگیر جهانگیری شنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آتش سوزی روز گشته در ارتفاعات کوه گل بخش دهدز که خاموش شده بود،صبح امروز بر اثر وزش باد دوباره آتش گرفت که دقایقی پیش بطور کامل خاموش شد.
وی اضافه کرد:طبق برآوردهای اولیه در محل آتش بیش از ۲۰ هکتار از مراتع و درختان بلوط در این جنگلزار در آتش سوخته است.
وی بیان کرد:هم اکنون با کمک اهالی مردم، پرسنل منابع طبیعی و نیروهای بخشداری این آتش بطور کامل اطفا شد.
جهانگیری با اشاره به عمدی بودن این آتش سوزی عنوان کرد:علت حریق مجدد در این منطقه، درختانی بودند که به طور کامل اطفا نشده بودند.
رییس اداره منابع طبیعی ایذه در پایان گفت: متأسفانه این آتش‌سوزی بطور عمد توسط افراد سودجو صورت گرفته که عده‌ای از عاملین این حادثه نیز شناسایی شده اند.
کوه گل در ارتفاعات بخش دهدز واقع است که از حوالی ساعت ۱۶ روز گذشته تا کنون دوبار بطور کامل اطفا شده است.
۷۱۶۱/۶۰۶۴
خبرنگار: مهسا نوروزی** انتشار: محسن بهاروندانتهای پیام /*


لبیک به ندای هل من ناصر امام حسین (ع)/همایش زینبیون در شهرکرد برگزار شدبه گزارش ایرنا، همزمان با تاسوعای حسینی و عزاداری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، مردم در مناطق مختلف شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری و نیز شهرکرد با راه اندازی هیات های سینه زنی و زنجیرزنی در سوگ شهادت امام حسین (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.
هیات های سینه زنی و زنجیرزنی همراه با کاروان نمادین کربلا و با نوحه سرایی در خیابان ها، در مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) خون گریستند.
بیش از یکهزار هیات مذهبی در چهارمحال و بختیاری برگزاری آئین های سوگواری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) را بر عهده دارند.
همچنین در تاسوعای حسینی، بانوان این استان در همایشی با عنوان ‘زینبیون’ مسیر امامزادگان دو خاتون (س) تا مصلی بزرگ امام خمینی (ره) این شهر را پیاده پیمودند.
در همایش زینبیون، بانوان بسیجی، فرهنگی، دانشجویان، کارمندان و قشرهای مختلف مردم از نقاط شهری و روستایی حضور داشتند.
خبرنگار: وحید رئیسی دهکردی**انتشار:جهانبخش صفری
۷۳۶۲/۶۰۲۱انتهای پیام /*


آتش در‌کوه‌گل‌ دهدز پس از ۷ ساعت مهار شدمحسن بیرانوند بامداد شنبه در گفت و‌گو با خبرنگار ایرنا گفت: این آتش سوزی در کوه‌ گل روستای سررگ خواجه‌ ها از حوالی ساعت ۴:۳۰ آغاز شده بود که پس از ۷ ساعت تلاش مهار شد.
وی اظهار کرد:پس از اطلاع از شروع آتش سوزی اهالی همان روستا، نیروهای بخشداری و‌منابع طبیعی در پی مهار آتش در‌محل حضور ‌یافتند که بالاخره آن را اطفا کردند.
بیرانوند با اشاره به صعب العبور بودن این‌منطقه، بیان‌کرد: آتش سوزی در طی تلاش این نیروها پس از ۲ ساعت اطفا شده بود که بعلت وزش باد شدید در‌منطقه دوباره شعله ور شد، که مهار شد.
وی‌گفت: پوشش گیاهی منطقه درختان بلوط و‌مرتع می باشد.
فرماندار ایذه در‌ پایان گفت: در این آتش سوزی بیش از هشت هکتار از جنگل ها کوه گل در آتش سوختند.
کوه گل در ۵ کیلومتری بخش دهدز شهرستان ایذه واقعا است.
۶۰۶۴/
خبرنگار: مهسا نوروزی ** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


قاتل ملیکا دختر بچه هشت ساله هفتکلی دستگیر شدسردار حیدر عباس زاده جمعه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در تشریح جزئیات خبر بیان داشت: ظرف ۷۲ساعت از وقوع این قتل با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی قاتل دختر بچه هفتکلی شناسایی ودستگیر شد.
وی اظهار کرد: قاتل که نوجوانی ۱۴ ساله است با انگیز سرقت طلاجات دختر بچه، او را به ساختمان نیمه کاره ای برده و پس از سرقت گوشواره ها وی را خفه می کند.
سردار عباس زاده با اشاره به اینکه قاتل برای از بین بردن رد جرمش جسد دختر بچه را دفن می کند افزود:گوشواره دختر بچه نزد متهم کشف گردید.
وی گفت: قاتل در تحقیقات پلیس انگیزه خود را سرقت گوشواره عنوان کرد.
ملیکا دختر بچه هشت ساله عصر سه شنبه ساعت ۱۹ در خانه پدربزرگ خود در روستای هوره مفقود شد که در ساعت ۲۳شامگاه سه شنبه جسدش در ۱۰۰ متری خانه پدربزرگ خود در یک خانه مخروبه که زیر خاک دفن شده بود توسط نیروی انتظامی پیدا شد.
جسد این کودک بلا فاصله تحویل پزشکی قانونی شد تا مراحل بررسی این حادثه انجام شود.
شهرستان هفتکل در ۹۰ کیلومتر شرق اهواز قرار دارد.
۷۱۵۸/۶۰۶۴
خبرنگار: زینب فرحانی ** انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


برخی به غلط بجای انتقاد به دنبال انتقام از خدمتگزاران نظام هستندبه گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید رضا اکرمی جمعه شب در مراسم شب تاسوعای حسینی در حرم امام خمینی(ره) گفت: انتقاد سازنده همیشه باعث رشد و تعالی می شود اما نباید این موضوع بهانه ای برای تخریب انقلاب اسلامی شود.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) با تکیه بر اسلام ناب محمدی، قرآن و نهج البلاغه، انقلاب را ایجاد کرد و همیشه مقابل دشمنان با الگو گیری از حضرت عباس(ع) قرص و محکم بود، اظهار داشت: امروز ما باید مغزمان را از معارف اهل بیت(ع) پر کنیم و در مسیری که امام راحل برای ما ترسیم کرده است قرص و محکم و قاطع مانند یاران سیدالشهدا(ع) گام برداریم و هرگز برابر دشمنان از خود ضعف نشان ندهیم.
اکرمی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در بدترین شرایط هم هرگز مقابل دشمنان خود احساس ضعف، ذلت و کوچکی نکرد، افزود: امروز ما نباید برابر دشمنان به ویژه آمریکا، ارتجاع عرب و داعش ذره ای احساس ضعف و ترس داشته باشیم بلکه باید همواره با یکدیگر اتحاد داشته و با آبرو و با عزت با دشمنان خود مقابله کنیم.
وی اتحاد داخلی را اصلی ترین عامل در مقابله با دشمنان دانست و بیان داشت: امروز ما حق نداریم با یکدیگر اختلاف داشته و برعلیه هم در روزنامه و رسانه ها توهین کنیم بلکه باید در مسیر ولایت، انقلاب و اسلام اتحاد داشته باشیم.
اکرمی با اشاره به این سخن امام خمینی(ره) که فرموده اند: اگر می خواهید انقلاب اسلامی مصون بماند باید پشتیبان ولایت فقیه باشید و راه امام حسین(ع) را ادامه دهید تاکید کرد: ما باید در زندگی روزمره اخلاق، فرهنگ و نیت خودمان را حسینی کنیم و همواره در مسیری که اباعبدالله(ع) برایمان ترسیم کرده است، گام برداریم.
وی افزود: امام حسین(ع) امروز از ما انتظار دارد که در اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر اساس موازین اسلام ناب محمدی و اهل بیت(ع) حرکت کنیم و از هرگونه تفرقه در ارتباطات خود با یکدیگر پرهیز کنیم.
اکرمی با بیان اینکه امروز واقعه کربلا دیگر یک قطعه تاریخی و جغرافیایی نیست، اظهار داشت: کار بزرگ امام حسین(ع) و یارانش در واقعه کربلا به وسیله دنیای اطلاعات، ارتباطات و ماهواره امروزی برای همه جمعیت ۸ میلیاردی جهان الگو، سفینه نجات و چراغ هدایت شده است.
وی ادامه داد: سیدالشهدا(ع) به بشریت درس آزادگی، زندگی عزتمندانه و آبرومندانه را داد و به مردم آموخت که مرگ عزتمندانه بهتر از زندگی ذلت بار است.
اکرمی خاطر نشان کرد: واقعه کربلا و کار بزرگ امام حسین(ع) و یارانش به قدری بزرگ بود که گاندی رهبر فقید هندوستان که توانست در مدت ۱۰ سال کشور هندوستان را از دست استعمارگران نجات دهد، گفته بود: الگوی من کار بزرگ سیدالشهدا(ع) است که مقابل ظلم ظالمان زمان خود ایستاد و عزتمندانه شهید شد.
مراسم تاسوعای حسینی جمعه شب با حضور پرشور مردم و بیت امام خمینی(ره) در حرم ایشان برگزار شد.
شبد**۳۲۱۸ / ۶۱۳۹**خبرنگار: امیر جعفری سرگزه** انتشار دهنده: مهدی نعمتیانتهای پیام /*


تاکسی تلفنی های زنجان روزهای تاسوعا و عاشورا شبانه روزی فعال هستندمجتبی اسکندری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هیچ واحدی از آژانس های جابجایی مسافر داخل شهری در شهرستان زنجان در تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل نیست.
وی تاکید کرد: تاکنون ۳۰ نفر از رانندگان فعال در این آژانس ها برای جابجایی رایگان عزاداران حسینی مادگی کرده اند.
رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت داران شهرستان زنجان گفت: در حال حاضر این شهرستان ۱۱۰ واحد فعال تاکسی تلفنی با ۱۸۰۰ راننده و خودرو دارد.
عبدی تاکید کرد: شهروندانی که با نبود راننده در تاکسی تلفنی ها مواجه شدند مورد را با شماره ۳۳۴۵۵۶۳۴ اطلاع دهند.
به گزارش ایرنا، طی سال گذشته برخی از شهروندان زنجانی برای شرکت در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) با تعطیلی واحدهای تاکسی تلفنی مواجه شده بودند.
۷۳۲۵/۶۰۸۵
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


مامور منابع طبیعی عباس آباد با چاقو قاچاقچیان مجروح شدجواد جلالی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در حال حاضر حال این مامور با رسیدگی های پزشکی رضایت بخش است.
وی در خصوص چگونگی این درگیری گفت : قاچاقچیان با استفاده از ۲ دستگاه نیسان قصد انتقال ۳۰ اصله چوب توسکا را داشتند که با گشت ماموران منابع طبیعی برخورد کردند و یکی از این قاچاقچیان پس از درگیری و ضرب و شتم با استفاده از سلاح سرد یکی از ماموران منابع طبیعی را مجروح کردو متواری شد.
او افزود : یکی از متخلفین این حادثه دستگر و ۲ دستگاه خودروی نیسان توقیف شد و ضارب متواری نیز با دستور قاضی تحت تعقیب قرار گرفت.
۲ شب پیش نیز قاچاقچیان چوب با اسلحه شکاری به سمت ماموران منابع طبیعی عباس آباد شلیک و از منطقه فرار کردند.
سرپرست اداره منابع طبیعی عباس آباد خاطر نشان کرد : با ایجاد گشت های مستمر شبانه روزی طی چند روز اخیر در حوزه منابع طبیعی عباس آباد اجازه خروج هیچ چوب قاچاق را از منطقه ندادیم .
وی اظهار امیدواری کرد: با ترویح و فرهنگ سازی و درک اثرات زیست محیطی جنگل و ایجاد اشتغال مولد در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال برای جوانان ، قاچاق چوب در پهنه منابع طبیعی و جنگلهای ارزشمند شمال کشور متوقف شود.
طی چند روز اخیر مقادیر زیادی چوب قاچاق در منطقه عباس آباد کشف و ضبط شد.
شهرستان عباس آباد دارای ۳۳ هزار هکتار عرصه جنگلی است.
خبرنگار : مهدی ابراهیم پور ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۱۶۵۴/۱۶۰۲/انتهای پیام /*


برگزاری تجمع بزرگ بصیرت عاشورایی در دیار علویانبه گزارش خبرنگار ایرنا ، این مراسم در آمل برای دومین سال به صورت متمرکز در سوگ سالار و سرور شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) و ۷۲ تن از یاران با وفایش برپا شد.
این مراسم در میدان ۱۷ شهریور در مرکز شهر آمل ، با حضور دسته های سینه زنی و هیات های مذهبی و با ذکر مداحی و عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان همراه بود.
دراین تجمع بصیرتی، نواهای مشترک ‘ لبیک یا حسین’ ، ‘ لبیک یا ابوالفضل(ع) ‘ ، ‘ لبیک یا علی (ع) ‘ و ‘ لبیک یا زهرا (س) ‘ مردم مومن و موحد آمل در هفتمین روز از ماه محرم رنگ و بوی معنوی به این شهر بخشیده بود.
در این آیین معنوی مداحان اهل بیت در سوگ شهدای کربلا مرثیه خواندند و شور و حال خاصی به این اجتماع حسینیان بخشیدند.
حضور عاشورایی و حسینی جوانان در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان که سراپا سیاهپوش در این اجتماع شرکت کرده بودند شکوه و جلال این آیین را دو چندان کرده بود.
در آغاز این آیین هیات های عزاداری ازجمله شورای اسلامی شهر، شهرداری آمل وسازمان های وابسته، نیروی انتظامی، هیات های دانش آموزی شهرستان آمل با مرثیه خوانی و زنجیر زنی از نقاط این شهر وارد میدان وخیابان ۱۷شهریور شدند و پس از استقرار دستجات مراسم زنجیرزنی و سینه زنی اجرا شد.
امام جمعه شهرستان آمل گفت، هدف از برگزاری متمرکز این آیین معنوی را انسجام بخشیدن به عزاداری های امام حسین(ع)، انتقال ارزش های دینی به نسل جوان و عرض ارادت به سیدالشهدا(ع) برشمرد.
خبرنگار : مهدی غلامی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
۷۳۲۷/۱۶۵۴انتهای پیام /*


مقاومت رزمندگان درسال اول جنگ باعث توقف پیشروی ماشین جنگی عراق شدبه گزارش گروه اجتماعی ایرنا ، امیر سرتیپ بازنشسته مسعود بختیاری، فرمانده توپخانه ارتش در دزفول در سال اول جنگ، در میزگرد خبری ایرنا گفت: سال اول جنگ را سال پایداری و مقاومت و متوقف کردن دشمن خواهیم خواند ، ما درسی به عراق دادیم که هیچ ارتشی آنرا در جهان فراموش نکند.
*** ارتش با حمله عراق غافلگیر نشد
یار شهید صیاد شیرازی در ستاد فرماندهی نیروی زمینی در خوزستان و افسر ارشد عملیاتی در طرح های نظامی ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دوران دفاع مقدس افزود: باید گفت که ارتش غافلگیرنشده است، اینکه می گویند ارتش چرا در مرز نبوده ارتش با اجازه خود نمی تواند برود لب مرز باید از طرف مقامات عالیرتبه سیاسی این جابجایی ها و نقل و انتقالات دستور و انجام شود .
در روزی که عراق به ما حمله می کند ما غافلگیر نشدیم چون دریافته بودیم که می خواهد به ما حمله کند و آیا اینکه غفلت کردیم و آمادگی لازم را برای جلوگیری از آنها نداشتیم چیز دیگری است ، اما علیرغم همه این مسائل ، در آن موقع چون نیرویهای مردمی آمادگی رزمی مانند الان رانداشتند و برادران ما در سپاه اساسا برای دفاع از مرزها سازمان پیدا نکرده بودند و کار امنیت داخلی بر عهده آنها بود و بهتر می توانستند انجام دهند.پس از حمله عراق به کشورمان ، ارتش در این معرکه وارد شده و باید جلوی این هجوم را بگیرد که به نظر من در جلو گیری از این هجوم در فضای آن زمان موفق بوده و به همین دلیل که عراق به هیچ کدام از اهداف خود در زمان هجوم اولیه نرسیده است .
سوال اینکه آیا عراق آمده بود که پشت دروازه های اهواز و اندیمشک دزفول سرپل ذهاب بایستد، بطور طبیعی یک اهداف استراتژیک تعیین کننده مورد نظرش بوده .
عراق آمده بود برسد به اهواز به ماهشهر و بعد بهبان و آبادان و خرمشهر را جدا و همینطور در مناطق غربی و شمالغرب این جدایی را انجام دهد ولی به هیچ کدام از اینها در فار اول حمله خود نرسیده ، ما معتقدیم که نیروهای مسلح ما با کمک مردم ( اینجا نفی علاقمندی مردم و شرکت آنها در جنگ رانمی کنیم که اگر هر کسی این کار را انجام بدهد جفا کاری در حق مردمی که آن دفاع جانانه را انجام داده است ) اما یک ارتش متعارف منظم با ۱۲لشکر با یک نیروی هوایی مجهز و نیروی زرهی عظیم به ما حمله کرده که اینجا چیزی شبیه خودش می خواهد که جلوی اون بایستد و جلوی آنها رو بگیرد.
اما با حمایت و افکار مردم و اون جو انقلابی که چرا عراق به ما حمله بکند شما نگاه کنید که تیمسار ظهیر نژاد فرمانده وقت نیروی زمینی تجاوز عراق را می گوید این کشور اهانت کرده به ما حمله کرده است. و این چرا باید به خود اجازه بدهد به ما حمله کند ما ۴ برابر عراق از لحاظ وسعت و جمعیت و از نظر پتانسیل هستیم .
و دیگر اینکه روز ششم جنگ عراق قطعنامه ۴۷۹ مبنی بر آتش بس رو می پذیره و می گوید من قبول می کنم یعنی فهمید که به جایی نمی رسه و روند میدان جنگ هم نشان می دهد که این نشاندهنده این است که به هر حال ما توانستیم در سال اول جنگ در دو ماه اول ، حداقل عراق را متوقف کنیم بدون اینکه به اهداف خود رسیده باشد ولی عراق نیمی از خرمشهر را گرفته بود .
** نقش پررنگ هوانیروز
نقش هوانیروز یک نقش جدی در جنگ بود برای امنیت در مناطق غرب کشور در شمال کشور نیزهوانیروز زحمات فراوانی کشید فقط روی زمین و جنگ ایران وعراق نبود قبل و بعد جنگ و حتی در زمان زلزله و سیل هم هوانیروز کار کرده است .
هوانیروز اینقدر کار کرده که همه فکر می کنند یک نیروی جداست این یگان نیروی پشتیبانی کننده نیروی زمینی از هوا و زمین است .
کتابهای متعددی درباره اقدامات و شجاعت های خلبانان هوانیروز نوشته شده است .
برگردیم به جنگ در سال اول، روزی که صدام جنگ را رو شروع می کنه و در پادگان بعقوبه یک توپی رو شلیک می کنه بصورت نمادین همراه با ملک حسین پادشاه اردن به سمت ایران، یک جمله عجیبی رو به سپهبد خیراله معاونش و وزیر دفاع وقت عراق می گوید:
ما یک گردش یک هفته ای می کنیم برآوردش این است که اصلا جنگی نمی کنیم و ادامه می دهد ما یک درسی به ایرانی ها می دهیم که هرگز فراموش نکنند.
*** هفته دفاع مقدس
این هفته، هفته دفاع مقدس است پس کجاست اون یک هفته گردشگری صدام و نیروهایش و کو اون درسی که به ما داد .
دوم آمدند دیواره های خرمشهر رو گرفتند و روی دیوار نوشتند ما آمده ایم تا بمانیم . امروز اون نوشته ها هست در موزه خرمشهر اما خودشان نیستند .
اون ارتش بعثی عراق که آمده بماند کجاست الان که ماهفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم به خاطر عدم موفقیت عراق است.
**سخنان گهربار امام خمینی درباره آغاز جنگ و همایش در پاکستان
و دیگر اینکه سخنان امام که گفتند دزدی آمده یک سنگ انداخته ،این یک جمله نمادین است .
بعد از جنگ من یک ماموریتی رفتم به پاکستان در اون موقع ارتشبد میرزا اسلم بیگ مرد قدرتمند پاکستان بعد از خانم بوتو که کنار رفته بود در جایگاه رییس دولت نشسته بود. من یک سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی پاکستان در حضور دانشجویان خارجی درباره جنگ ایران وعراق کردیم و گفتم راهبردی که به ما گفته شد این بود که دزدی سنگی به چاه انداخته که این ارتش ملت و دولت بروند در بیاورندش .
من این رو تشریح کردم تحت یک مساله استراتژیک راهبردی و گفتم اینطوری شد اغاز جنگ و راهبرد ما در این مقاومت ۸ ساله و شب در هتل بودیم که یک جناب سرهنگی اومد و گفت شمار رو ژنرال اسلم بیگ ( فرمانده نیروی زمینی و ارتش پاکستان و جانشین خانم بوتو در دولت این کشور ) می خواهد ملاقات کند.
رفتیم خدمت اسلم بیگ ، ۴۵دقیقه با هم بحث کردیم روی این استراتژی که یک دزدی آمده به چاه سنگ انداخته و ایشون پذیرفت و رفت. اینکه عراق باید از منطقه اشغال کرده خود در ایران بیرون برود شکست بخورد و اینکه مردم ایران این سنگی که به چاه انداخته شده را باید دربیاورند .
این استراتژی یعنی اینکه مقاومت کنیم ایستادگی کنیم بجنگیم تا دشمن را از خانه بیرون کنیم و همین عمل در ایران حدود هشت سال طول کشید .
این سخنان و و راهبرد ما در جنگ با نگاه به فرمایشات رهبر و فرمانبری از امام خمینی و مورد توجه این شخص نظامی قرار گرفت .
*** مقاومت مردم و نیروهای مسلح
مقاومت و عدم پیروی از عراق حاصل مقاومت تمام نیروهای مسلح و مردم کشور ایران است اگر ۳۴ روز مقاومت در منطقه خرمشهر و شلمچه ایجاد می شود این حاصل از خودگذشتگی های نیروهای ارتش و مردم و نیروهای سپاه و بسیج مردمی است.
اگر صدها هواپیماهای ایرانی می روند و عراق را پس از تهدید هوایی هواپیماهای عراق ، بمباران می کنند واین شوک را وارد می آوردند به نیروهای بعثی این عین مقاومت و پیروزی در سال اول جنگ و روزهای نخست این حماسه است.
** شکست عراق از ارتش هوایی ایران در روزهای اول
نیروی هوایی در همان روزهای اول جنگ به عراق ثابت کرد که شما در جنگ هوایی قادر به در اختیار گرفتن فضای هوایی منطقه نیستی و ان را شکست داد.
عراق نیروی هوایی و هواپیماهای خود را در بخش های غربی کشور خود دور از دسترس تیز پروازان ما پنهان کرد .
نیروی دریایی ما در خلیح فارس تا روز ۷ آذر ۵۹ نیروی دریایی عراق را از صحنه جنگ خارج کرد . عراق تا پایان جنگ دیگر نیرویی دریایی ندارد راه تنفس عراق در دریا بسته شد با رشادت نیروی دریایی ایران و راه تنفس ما باز بود .
نیروی دریایی تا آخر جنگ اجازه داد و این امکان را برای ما بوجود آورد که اقتصاد از راه دریا شکل بگیرد و ادامه داشته باشد، نفت ما فروخته شود و اگراین نبود ما از لحاظ اقتصادی و غیر نظامی در خطر می بودیم .
نیروی زمینی در زمین، عراق را در اهداف خود زمینگیر کرد اگر عراق اندیمشک و دزفول رو می گرفت راه ورودی از شمال کشور به خوزستان بسته می شد اما لشکر ۲۱ حمزه تهران از پایتخت حرکت می کند و روز ۱۷ مهر ۵۹ در منطقه حاضر می شود و در منطقه دزفول مستقر می شوند.
دستور حمله به لشکر ۲۱ صادر می شود و لشکر در حدود ۲۳ مهر ماه این حمله را آغاز می کند و عراق در ابتدا ۱۰ کیلومتر عقب نشینی می کند .
عراق قدرتمند هم دفع می کنه و مقداری تلفات و قربانی از لشکر ۲۱ می گیرد و دوباره ایرانی ها به مواضع قبلی بر می گردند ولی این شکست نیست چون عراق چرا دوباره حمله نکرد برای اشغال دزفول و اندیمشک پس ما پیروز شدیم .
در روز ۹ ابان ۵۹ عراق حمله می کند که لشکر ۲۱ را از سر راه بردارد که لشکر ارتش ایران جلوی سپاه عراق را می گیرد و مانع از این می شود که بعثی ها از رودخانه کرخه عبور کنند و به طرف دزفول و اندیمشک بیایند و این پیروزی است برای نیرویهای ارتش .
لشکرزرهی قزوین هم با تیپ های زرهی در مناطق عملیاتی درگیر شد و عراق را در مواضع خود بر زمین نشاند و اجازه نداد عراقی ها به اهداف خود برسند و اهواز در خطر بیفتد .
در جنوب افرادی از نیروهای ژاندارمری مقابله جانانه ای با نیروی قدرتمند عراق داشتند و عراق از ورود به ابادان بر حذر داشته شد .
در سال اول جنگ ما ۱۷ حمله به عراق کردیم که عراق متوجه شود اگر ما دارای ضعفهایی هستیم اما اجازه ندادیم عراق در مناطق اشغال شده آسوده بخوابد و در مناطق ایران راحت باشد و فهمید که ایرانی ها اجازه نمی دهند نیروی های متجاوز در ایران به راحتی بمانند .
** آب بستن زیر مواضع عراق با کارگران یزدی
زیر مواضع عراق آب بستیم با مقنی هایی با سرپرستی مش غلام حسین یزدی، در منطقه سوسنگرد و اندیمشک بانقب زدن آب به زیر نیروهای عراقی روان کردیم تا عراق متوقف شود.
در سال اول جنگ ایستادگی در برابر نیروهای عراقی ، متوقف کردن بعثی ها و بازسازی نیرویهای خودی و آماده شده برای راندن متجاوز ازداخل سرزمین و مرزهای خود بوجود آمد که همگی نشان از پیروزی دارد.و مقدمه ای برای انجام عملیات های ثامن الائمه ، طریق القدس در سال دوم جنگ و پیروزی های چشمگیر رزمندگان در سالهای بعدی جنگ بوده است .
اگر درسال سوم ما داخل خاک عراق شدیم اینها همه حاصل فداکاری و مقاومت های سال اول جنگ نیروهای ارتش و مسلح کشورمان با حمایت مردم بوده است .
بزرگداشت هفته دفاع مقدس به خاطر آغاز یک مقاومت میهنی در مقابل تجاوز عراق بوده و مقدس است زیرا در مسائل مقدسی دفاع می کنیم . از آرمانها شعائر ملی مذهبی و سرزمینی خود دفاع می کنیم پس این هفته از این بابت ارزشمند است که ما تا آخرین نفس درمقابل عراق متجاوز تا بیرون کردن ان دفاع خواهیم کرد .
*** گردان ویژه و ایثارگریهای افسران ارتش
ما یک گردان داریم در جهان تک بوده ما در روز سوم جنگ دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده افسری رو که آماده بروند در نظام و چون نیروی رزمنده کم بوده بصورت سربازو رزمنده واردعمل کردیم . درواقع این اقدام اوج فدارکاری و ایثار رزمندگان در نیروی زمینی ارتش بوده است
*** دفاع ارتش در جنگ از زبان نویسنده اطلس دفاع مقدس ارتش
سرهنگ مجتبی جعفری نویسنده اطلس نبردهای ماندگار ارتش که سالهای متمادی در جنگ بوده و با علاقه مندی که داشته است تاریخ جنگ رو واکاوی کرده و به رشته تحریر در آورده است و الان هم عضو گروه معارف جنگ ارتش می باشد گفت: ما معتقدیم که عراق به ما حمله کرد و به هیچ یک از اهدافی که تعیین کرده بود نرسید اما به هر حال نیروی نظامی آماده ای بود که عملیاتش روز زمین را با مقاومت نیروهای ایرانی در لب مرز بطور کامل نتوانست انجام دهد اما در روی زمین مقداری پیشروی کرد .
*** عراق تا عمق خاک ما پیشروی نکرد
جمله ای در تاریخ دفاع مقدس است که یک کمی قابل تامل است برخی جاها قید کردند که عراق تا عمق خاک ایران پیشروی کرد خوب عمق خاک ایران شهرهای اصفهان و یزد و قم و قزوین می باشد که این حرف که عراق به عمق خاک ما پیشروی کرد از اساس نادرست است .
بیشترین پیشروی عراق حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر در مناطق فکه تا پل کرخه درغرب دزفول است این زمین که ارزش سرزمینی خود را دارد از نظر سوق الجیشی و اینکه یک نیروی نظامی اونجا رو تسخیر کنه و با قدرت نظامی بتواند به اهداف دیگرش برسد فاقد ارزش است . اینجا زمین مسطح صافی است که چنین عارضه مهمی داره و از لحاظ نظامی حیاتی بوده اما منطقه حساس هم بهش گفته نمیشود و چندین مواضع راداری و اطلاعاتی در مناطق یاد شده بوده است.
در بقیه جاها هم چند روستای مرزی و چند شهر مرزی ما با اون چیزی که نهایت تلاش عراق بوده و اینکه حزب بعث برای پیروزی اولیه بره به اون استتناد کنه که پیروز شدیم نبوده واین نکته جالبی است که خرمشهر بطور کامل به اشغال دشمن در نیامد و این نکته مغفول مانده در تاریخ دفاع مقدس .
خرمشهر دو قسمت داره یک قسمت شمال رود و قسمت جنوبی که عراقی ها از قسمت پل نتواستند عبور کنند . یه نیروی نظامی حمله کرده قسمتی از شهرمان به نام خرمشهر را گرفته اومده کنار رودخانه و حالا این نیروی نظامی اگر روی رودخانه اش پل نباشه در تدارک می شود که اون طرف یک سر پلی بگیرد و یک پل ایجاد کند و نیرویش را جابجا کنه و بتواند تداوم عملیات بدهد و این نکته مهم است که در خرمشهر پل موجود است ولی برای نیروی حمله کننده ای که به این شدت آمادگی دارد به جاهایی برسد پل بهترین سند است .
حالا اون نیرویی که بهش حمله شده ( ایران ) باید یک پل رو تخریب کنه که اون نیروی حمله کننده نتواند از این پل استفاده کند اینجا اتفاق برعکس می افتد واقعا جای تعجب دارد .
پل روی خرمشهر از سمت مناطق اشغالی عراق توسط بعثی ها منفجر می شود این تعبیر نظامی اش یعنی اینکه اونها اومدند توی خرمشهر توانایی عبور از این پل ندارند و در حالت نگرانی هستند که نیروهای ایرانی با استفاده از این پل به عراقی ها حمله کنند پس می آیند و پل را منفجر می کنند و از بین می برند .
*** عراق به هدف خود نرسید جمله کلیدی جنگ
این جمله ای که عراق به اهداف خود در ماههای اول نرسید یکی از جملات کلیدی جنگ ماست و اثبات می کنه که سال اول جنگ سال بسیار موفقی بوده است در ممانعت از دشمن به رسیدن به اهدافش و بعد در متوقف کردن نیروهای عراقی و دیگر اینکه برای آمادگی بیشتر نیروهای خودی برای عقب نشینی عراق و رسیدن به مواضع قبلی خود بسیار مهم است.
نکته بعد اینکه گستره جنگ آنچه که در تاریخ و فرهنگ مردم و اذهان عمومی و تخصصی جا گرفته یک گستره زمینی محدود است،
یعنی جنگ رو عمدتا روی زمین در یک محدوده های خاصی مانند خرمشهر شلمچه که اسامی اش در ذهن مردم بطور تاریخی جا افتاده در نظر می گیرند در حالیکه گستره جنگ یه گستره زمینی هوایی دریایی به وسعت ۲۰۰۰ هزار کیلومتر مرز دریایی در خلیج فارس و نزدیک به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز زمینی در بین ایران و عراق و به همین وسعت هوایی این کشور را در بر می گیرد .
این چیزی را که عراق را وادار کرد به توقف و نرسیدن به اهدافش، عمده روی زمین واقع شد یعنی عراق روی زمین متوقف شد اما تنها نبرد روی زمین نبوده در دریا و هوا بهش ضربه خورده است و در مجموع این ضربات در روی زمین متوقف شده است . لذا پیوستگی تمام قسمتهایی که در جنگ شرکت داشتند را باید گفت.
*** شهرهای جنگزده نداشتیم
من در دانشکده افسری بودم وقتی جنگ آغاز شد، من چهره خلبان عراقی را در هواپیمایی که فرودگاه مهر آباد را بمباران کرد از روی برجک نگهبانی دانشکده افسری دیدم درست با کلاه خلبانی روی سر خلبان عراقی دیدم .
یعنی خلبان دشمن با این ارتفاع پایین اومده و رفته فرودگاه مهر آباد را بمباران کرده که البته این هواپیما رو پافندها زدند موقع بازگشت به عراق .
۸ سال جنگ به پایان رسید من در تهران یک شهر جنگ زده رو به هیچ وجه احساس نکردم یعنی از لحاظ اجتماعی و پشتیبانی مردم نه در تهران بلکه در دزفول که نزدیک ۲۰۰ وچند موشک خورده در جنگ ، در این شهر رفتار مردم در بازار و خیابان و پارک هرگز یک مردم جنگزده و آواره نبود و نشان داده نمی شد فقط شهرهای نزدیم به منطقه نبرد مانند آبادان و خرمشهر می شد مقداری اثرات جنگ را در کوچه وخیابان دید .
لذا اون چیزی را که ماشین نظامی عراق را متوقف کرد در کنار نیروی های نظامی حرکت مردم هم هست .
باید یادی از امام کرد وقتی امام این جمله را گفت ما متوجه سخنان امام نبودیم ایشان گفتند یک دیوانه ای اومده یک سنگ در چاه انداخته و رفته است . بعدها فکر کردیم چرا امام با این همه ابهت و بزرگی این حرف رو زده است .
قدیمها وقتی دزدها میامدند خانه ها رو خالی کنند سنگ میانداختند در خانه ها وقتی صاحبخانه میومده بیرون و داد میزده کیه ، دزد ها می فهمیدند که در این خانه کسی هست و می رفتند.
امام اینگونه تعبیر کردند که یک نفرسنگی انداخته ببینه کسی میاد بیرون بگوید کی هست ودفاع کنه که هیچ ولی اگر کسی نیومد بیرون ادامه کار خود را بدهند .
رژیم بعث دید که اینجا صاحبخانه دارد و نیروهای نظامی به اون شکل در جنگ و خط نبرد بودند مردم هم حمایت همه جانبه می کردند .
این پیروزی بزرگ را درسال ابتدایی جنگ بدست آوردیم ( همه ملت ایران ) که نگذاشتند عراق به اهداف خود برسد و به تعبیر نظامی در مواضع نامناسب عراق را زمین گیر کردند چون اگر مواضعش مناسب بود به این سادگی نمیتوانستیم در سال دوم جنگ با عملیاتهای بزرگ مانند فتح المبین عراق را عقب بزنیم .
** واگویی خاطرات در حضور رهبر انقلاب
در دیداری که با مقام رهبری داشتیم ، رزمندگان خاطراتی را تعریف کردن و ایشون پس از استماع خاطرات فرمودند ما راجع به جنگ از پل کرخه که نیروهای ارتش نگذاشتند نیروهای عراقی از این پل عبور کنند بگوییم .
این تعبیر چقدر کارشناسی و راهبردی است که ایشون فرمودند اگرعراقی ها از پل کرخه عبور کرده بودند ما معلوم نبود می توانستیم عملیات های ثامن الائمه فتح المبین و .. راانجام دهیم .
یادی از مرحوم امیر سلیمان جاه بکنیم که فرمانده تیپی بوده که هم ۲۳ مهر ۵۹ به عراق حمله کرده و هم ۹ آبان ۵۹ در حمله عراق به تیپ با هدف عبور از پل کرخه که عراق نتوانسته این کار راانجام دهد.
روز ۲۴ مهر امیر سلیمان جاه رودروی عراقی ها می ایستد و یک روز کامل در مکانی ایستاده که بوی غذای عراقی ها رااستشمام می کرده و صدای انها را می شنیده . حال ببینید یک فرمانده در روزهای اول جنگ چقدر اماده جانفشانی و ایثار است .
شهیدی به نام اسماعیل زارعیان که وقتی گفتند از خرمشهر عقب نشینی کنید جمله ای گفته که واقعا باید بر تارک تاریخ دفاع مقدس بدرخشد، گفته ایران سرزمین پهناوری است اما برای عقب نشینی من جایی ندارد .
در ابادان در ۹ ابان ۵۹ عراق حمله می کنه که محاصره آبادان راکامل کند و این شهر را به اشغال در اورد و داستان دریا قلی دوچرخه سوار و رساندن خبر پیشروی نیروهای عراقی را که همه می دانند اما اینجا یک فرمانده گردانی به نام منوچهر کهتری از لشکر خراسان تیپ قوچان ایستاده پای کا ر ودرگیری اش با عراقی ها به درگیری با شلیک کلت کمری می رسد .
یعنی عراقی ها از رودخانه بهمنشیر عبور می کنند و و پیشروی هم می کنند اما درگیری می رسد با درگیری تن به تن با کلت.
*** عملیاتهای سال دوم دفاع مقدس محصول مقاومت سال اول است
تعبیرعملیاتهای سال دوم جنگ فرزند اقدامات مقاومت های سال اول جنگ هستند واقعا دراست که اگر عقب زدنها نبود چطوری می شدعملیاتهای بزرگ آغاز شود .
این عقب زدن ها باعث شد که امام فرمودن حصر آبادان باید شکسته شود وعملیات ثامن الائمه با اون همه اقتدار انجام شد .
**** عراق در جنگ علیه ایران اشتباه استراتژیک داشت
سرتیپ دوم بازنشسته حسن قربانی از فرماندهان جنگ مسئول بخش تاریخ شفاهی گروه معارف جنگ ارتش از تیپ ۵۵ هوابرد شیراز نیز در این نشست گفت :
پیرو سخنان دوستان ما یک کشوری هستیم که از لحاظ جغرافیایی از بالا نگاه می کنیم به سرزمین عراق یعنی یکی از اشتباهاتی که عراق از پشت خط ماندن و پشت خط ماندن در رودخانه کرخه وکارون اشتباه تاکتیکی و استراتژیکی اش بود که از پایین به بالا حمله کرد.
و دیگر اینکه عقبه آماده ولجستیکی کشور ایران با عراق خیلی تفاوت دارد عراق در سال اول جنگ اولین تلاشی که خواست بکند هدف آنها قطع خطوط لجستیکی و تدارکاتی ایران در نیروی دریایی وهوایی بود .
آمد بندر خرمشهر و ابادان که نزدیک مرز بود ، اما بنادر ایران مانندد بندر عباس و بوشهر و بلافاصله جزایری که در همان منطقه شمالی خلیج فارس واقع بودن جای اون خرمشهر و ابادان را در بحث گمرکی پر کردن (با توجه به اینکه از لحاظ اقتصادی ما درگمرک خرمشهر خیلی خسارت دیدیم) اما نیروی دریایی عراق در همون ۶۰ روز اول جنگ از دور عملیاتی بوسیله نیروی دریایی کشورمان خارج شد و تنها وسیله ای که برای عراق مانده بود که بتواند خطوط آماده تدارکاتی ایران را از بین ببرد نیروی هوایی اش بود .
عراق آمد به پایگاه هوایی بوشهر حمله کرد ولی موفق نشد و تا پایان جنگ هم بوسیله بمباران به خصوص در جزیره خارک اما با تاکتیک هایی که نیروی دریایی و هوایی ایران بکار گرفته شد این اهداف عراق بی نتیجه ماند .
در این روزهای جنگ نیروی دریایی بیشتر مسئول اسکرت کاروانهای نفتکش و لجستیکی تدارکاتی را برعهده داشت و نیروی هوایی هم اسکرت و حمایت هوایی داشت ، عراق نه تنها نتوانست خطوط اقتصادی و دریایی ما را قطع کند بلکه خودش خطوط اقتصادی دریایی اش را از دست داد.
پس از حمله به سکوی البکر و العمیه در ابتدای جنگ سیستم فروش نفت کشور عراق از این دو اسکله و سکوی نفتی قطع شد و متکی شد به بندرعقبه اردن و بنادر کویت و کشورهایی که از عراق پشتیبانی می کردند.
*** خاطرات ناخدا صمدی از فرماندهان نیروی دریایی
آمادگی ارتش اینگونه بود ، وقتی ناخدا صمدی رو خاطراتش را می خوانیم درباره پایگاه دریایی بوشهر در خصوص اقدامات و تحرکات نیروی دریایی علیه ارتش عراق می بینیم توی منطقه شمالی خلیج فارس وتوسط پستهای شنود نیروی دریایی مکالمات ارتش عراق رصد می شد .
** اصل غافلگیری برای ارتش عراق از بین رفته بود در آغاز جنگ
گردان تکاور پایگاه دریایی بوشهر قبل از آغاز جنگ با یک گروهان در خرمشهر مستقر بود با توجه به اطلاعاتی که داشتند چون قریب الوقوع می دانستند که حملاتی از سوی عراق می شود . یک گردان تکاور آماده بارگیری شده توی پایگاه بوشهر اماده حرکت به سمت خرمشهر وخوزستان بود که خوب که با نگاه به خاطرات امیر ناخدا صمدی که می گوید من بازنشسته بودم و یک گردان اماده ، داشتم می رفتم پیش فرمانده پایگاه که تسویه حساب کنم که دیدیم همون زمان هواپیماهای عراقی حمله کردن به پایگاه هوایی دریایی بوشهر و من امریه تسویه حساب خود را پاره کردم و گفتم من تا وقتی که جنگ هست من هستم و نمی خواهم بازنشسته شوم و همون گردان را صبح روز یکم مهر ۵۹ وارد پایگاه آبادان کردم .
یعنی یک روز بعد از حمله عراق در روز ۳۱ شهریور گردانی با تجهیزات کامل از تکاوران ارتش حرکت کرده بود و همه هم اکثرا پرسنل کادر به خوزستان واردشده بود .
من هم ازافسران فارغ التحصیل دانشکده افسری بودم که داشتم در اون روزها مشق خدمت می کردم و رژه می آموختم وهمون زمان هواپیماهای عراقی حمله کردند به تهران ، شهید سرلشکر نامجو فرمانده دانشکده ارتش و امیر حسنی سعدی فرمانده تیپ بودند به دانشگاه ابلاغ کردند سریع شمشیرها روتحویل دهید و تجهیزات انفرادی بگیرد که صبح حرکت می کنیم به سمت جنوب ، در حدود یک گردان ۷۰۰نفره وبا یک گردان ۷۰۰ نفره دیگر بوسیله هواپیماهای نیروی هوایی به شهره های دزفول آبادان و ماهشهر منتقل شدند و وارد صحنه های نبرد شدیم.
یعنی افسرانی که باید فرمانده گروهان می شدند به خاطر نیاز عملیاتی تصمیم به این گرفته شد که به جای این که بروند به جشن فارغ التحصیلی بروند سوار هواپیماشوند و بعنوان رزمنده در مناطق خرمشهر اهواز ودزفول مستقر شدند.
*** سازماندهی نیروی های مردیم توسط دانشگاهیان ارتش
و نیروهای دانشگاهی ارتش ؛ نیروهای مردمی موجود در خرمشهر را سازماندهی کردند و بصورت تکاور نیروی دریایی اینها مقاوت۳۴ روزه خرمشهر را رقم زدند و باعث شدند عراق فکر کند یک نیروی عظیمی در پشت آنها هست واز این که از پل عبور کنند اومدند پل را منفجر کردند و در همانجا زمین گیر شدند .
به گفته ناخدا صمدی که می گوید من آخرین نفر بودم که با قایق اومدم این طرف رودخانه و گریه ام گرفته بود باز در عملیات بیت المقدس از همان راه برگشتم و به ساحل اروند رود که همان ساحل غربی رود عراق بود رسیدم به اون جایی که چند ماهی که قسمتی از خرمشهر در اشغال عراق بود اون رو باز پس گرفتم .
تیپ دز در شلمچه ، تجهیزاتی ضدتانک داشتند و شهید مصطفی کبریایی که رییس رکن ۳ گردان ۱۵۱ بود و شهید زارعیان و اقای ایازی از مهاباد که هنوز در قید حیات هستند از فرماندهان وقت این گردان گزارش داده بودند این تانکهای عراقی که پشت دژ شلمچه صف کشیده اند جلوی ما در مرز عراق و چند مرحله حمله کردند علیه ما و ما هم با همین توپ۱۰۶ ها که با گستره ای از دژ تا پاسگاه پلیس راه خرمشهر ادامه داشت بعد از ۳۴ روز مقاومت در مقابل آنها ایستادیم.
شهید کبریایی جیپ خود رادر کنار خاکریزی قرار داده بود در کنار ستاد گردان که هدایت شلیک گردان را انجام می داد که گلوله تانک دشمن به جیپ شهید کبریایی اصابت می کند و ایشون در همان جا به شهادت می رسند.
گردان ۱۵۱ دژ یک نقطه مفغولی در مقاومت ارتش بوده در واقعه خرمشهر که شهدای شاخص آن هم شهید مصطفی کبریایی و شهید زارعیان است .
**** هوانیروز نیروی یگان سریع که برای همه در جنگ ناشناخته بود
سرهنگ حسین نازلی خلبان بازنشسته در گردان پشتیبانی پادگان هوانیروز اصفهان در کل سالیان جنگ و فرمانده گروهان و معاون گردان هوا نیروز در این میز گرد با دفاع از عملکرد هوانیروز گفت :
هوانیروز در جنگ برای همه بویژه مسئولان ناشناخته بود تنها همه می گفتند هوانیروز هلی کوپتر دارد اما امروز خوشبختانه از کوچکترین فرد تا مسن ترین فرد یک خانواده هوانیروز را می شناسند و می توانند بر روی اون تحلیل بکنند.
همه می دانیم که یک گلوله بعد از انقلاب بسوی دشمن در نرفت مگر اینکه هوانیروز در آن عملیات شرکت داشت.
هر طراحی که در جنگ شد هوانیروز هم جزوآن طرح بوده است و درهمه عملیاتها شرکت داشته است .
در ابان ۶۰ در پایگاه اصفهان با درجه سروانی خدمت می کردم یک ابلاغی شد و ماموریتی دادن به من در دزفول گفتم برای چی برم گفتند برو همان جا متوجه میشوی، ما رفتیم ما به هر حال زمان جنگ بود و بدون چون چرا رفتیم اهواز پیاده شدیم، وضعیت مناسب نبود ، به چند نفر گفتیم برای رفتن به دزفول باید با چه وسیله ای بریم گفتند مگر از جانتان سیر شدید . در دزفول خبری نیست کسی نیست می خواهی بروی چکار کنی گفتیم اقوامی داریم باید بریم ببنیمشان.
به هر طریقی بود رفتیم در دزفول دیدم واقعا درست میگویند همه مغازه ها بسته بودن آدمی دلش می گرفت رفت و آمدها خیلی محدود بود حتی اگر از کسی می خواستی سوال کنی کسی نبود.
ما خودمان را رساندیم جلوی پایگاه چهارم شکاری چون یک گروه هوانیروز در پایگاه مستقر بود یک گروه ۳۰ الی ۴۰ نفره از پرسنل با دو تا تیم آتش و چند تا هلی کوپتر، اینکه می گویم ۳۰ تا ۴۰ نفر ؛ هوانیروز با یگانهای هوایی دیگر این فرق را دارد که یگانهای دیگر برای ماموریت از پایگاه خود پرواز می کنند و میروند ماموریت انجام می دهند و باز می گردند اما هوانیروز بعلت پیچیدگی هلی کوپتر و اینکه فوق العاده کادر پروازش زیاده اگر از اینجا پرواز کند تا یک نقطه ای حتما باید ۴ الی ۵ عدد متخصص با خود بررد. وقتی می گوییم ۴۰ نفر با ۱۵ تا هلیکوپتر این اغراق نیست .
ما رفتیم و با نفرقبل جایمان را تعویض کردیم ، من اصلا مات بودم که من را برای چی فرستادند و باید چکاری انجام دهیم ، بعد متوجه شدیم که گروه هوانیروز حدودا یک ماهی هست در این پایگاه مستقر هستند و در پایگاه هم هیچ کس نبود ، تمام هواپیماها تخلیه شده بودند که مدارک موجود در اختیار است .
**** اعلام حقایق جنگ
داریم بیان حقایق جنگ را می کنیم، ما یکی دو روز ماندیم و در پایگاه نیروی هوایی فرمانده پایگاه ومعاونش و یک گروه کوچک هم محافظ پایگاه مانده بودند و خانواده ها هم همه تخلیه شده بودند .
پس از دو سه روز فرمانده پایگاه ما رو خواست و گفت شما طرح تخلیه پایگاه رو بنویسید و من ببینم ؛ گفتم برای چی ؟ گفت شما در پایگاه ما زندگی می کنید و تحت امر ما هستید هر چی ما می گوییم باید اطاعت کنید .
شبانه یک طرح تخلیه تهیه کردم برای هوانیروز و فردا سر صبح گاه بچه ها رو جمع کردم و گفتم یه همچین قراری داریم و گفتند طرح تخلیه بنویسیم و پیش بینی هم کردیم که اگر قراره هلی کوپتر ها را تخلیه کنیم به کجا تخلیه کنیم .
باور بفرمایید این حرف تمام نشده بود دیدم همه به من حمله کردند که چرا اینجوریه چون هنوز انضباط و انسجامی هم نبود که من بگم اینکار را انجام بدید همه بگن چشم .
همه خلبانها و فنی ها گفتند ما وصیتنامه های خود را نوشتیم و گفتند ما نیومدیم اینجا طرح تخلیه بنویسیم ما وصیتنامه های خود را نوشتیم و آمدیم بجنگیم .
من گفتن اینطوری که گزارش شده عراق تا پشت دروازه های دزفول اومده جلو و حتما یک مساله ای هست که گفتند تخلیه کنید به هر حال قبول نکردند من رفتم پیش فرمانده پایگاه و گفتم که بچه های ما قبول نمی کنند که طرح تخلیه رابنویسیم خیلی ناراحت شد ایشون .
البته طرح تخلیه یکی از اصول جنگ هست کما اینکه در بسیای از عملیاتها این طرح تخلیه انجام شده است .
ایشون خیلی ناراحت شد و گفت می دونی در جنگ قبول نکردن دستور بالاتر و اطاعت نکردن آن جرمش اعدام است . گفت با وجود اینکه میدونید باز هم طرح تخلیه را نمی نویسید .
گفتم من زورم به این خلبانان و فنی ها نمی رسه شماهم اگر نخواهید ما می ریم پرواز می کنیم .
به هر حال ایشون ناراحت شد اما با دو تا تیم آتش عملیات می کریدم و شروع کردیم با دشمن در اونجایی که متوقف شده بود عملیات انجام دادن .
طوری شد که دشمن نه تنها دیگه جلو نیومد بلکه از مواضعی که داشت یک مقدار هم عقب رفت . بعد از یک ماه که ما اونجا بودیم مردم شهر یواش یواش اومدند درون شهر ، هواپیماها وارد پایگاه شدند و خانواده نظامی ها بازگشتند.
منظور این است که هوانیروز یکی از واحدهای نیروی زمینی ارتش است خودش یگان مستقلی نیست که بخواهیم ازش دفاع کنیم وقتی هوانیروز رفته در یکجا عملیات انجام داده یعنی ارتش آنجا امده ، اینکه می گویم در همه عملیاتها هوانیروز بوده یعنی در همه عملیاتها ارتش بوده است .
این اقدامات باعث شد شهری که تخلیه شده بود شهری که مردم درون آن نبودند و شاید عراق هدف اشغال اون رو داشت حالا نمی گم که ما بودیم اما ما توانستیم در این منطقه جلوی نفوذ عراق به دزفول را بگیریم و افتخاری بود برای هوانیروز و ما .
** دستورات در هوانیروز شفاهی بود
هوانیروز هر کار در جبهه انجام داد در عملیاتها، بطور شفاهی انجام داد کسی برای من ننوشت که برو این عملیات را انجام بده من مجبور شدم این عملیات را انجام بدهم و هیچ جا ثبت و ضبط نشد اما استثنا یکی از مدارک را نگهداشتم خیلی از این اقدامات در هوانیروز انجام شده واکثر آن بصورت شفاهی است .
عملیاتی انجام می دادیم فقط می گفتند ۵ تا ۱۰ فروند در فلان نقطه باشد اون نقطه کم میاورد ، بطور شفاهی دستور می دادندد چند تا هلی کوپتر رو می فرستادن اونجا هیچ کجا این حرفها و دستورات ثبت نشده است .
من گفتم از یگان خود باید دفاع کنم به همین منظور است باید درعملیاتها باشیم اما در خیلی از کتابها حتی در ارتش هم نوشته شده می نویسند هوانیروز هم بود اما نمی گویند هوانیروز چه کار کرد چه عملیاتی انجام داد اگر هوانیروز نبود چه می شد؟ من فقط این را بگویم که نقش هوانیروز را چند جور می توان تعریف کرد و اگر نبود شاید سرنوشت جنگ آنی که هست نبود ، یکی دیگر اگر بخواهیم کل هوانیروز رو نقشش را بگوییم مثنوی ۷۰ من است .
یکی دیگر هم هوانیروز یک یگان واکنش سریع در همین عملیات ارتش بود لشکر اهواز بود در منطقه اما چه لشکری ،لشکری که در یک منطقه وسیع گفتند تو در این منطقه عملیا تدفع رو انجام بده ، اگر نفر قرار بود بچینند در این منطقه در هر ۱۰ کیلومتر یک نفر باید می ایستاد.
عراق هم از این موقعیت که کسی نیست سو استفاده کرد و کسانی بودند ولی توانایی مقابله با انها را نداشتند مثلا لشکر خراسان را اگر بیاورند در اینجا شاید یک ماه طول می کشید .
اما واکنش سریع با هوانیروز بود و در عملیاتها انجام وظیفه می کرد
*** نقش پر رنگ هوانیروز در جنگ
نقش هوانیروز در جنگ بسیار پر رنگ بوده اما در تاریخ جنگ این نقش مغفول مانده است و آنطور که باید و شاید پر رنگ جلوه داده نشده است. متاسفانه در هوانیروز نویسنده نداشتیم که همه این اقدامات را به رشته تحریر در آورد، خودمان نوشتیم که اما کافی نیست .
دوست داشتم همه ما تجربیاتی را که در جنگ داشتیم و بدست آوردیم در دوران بازنشستگی به نسل بعدی منتقل کنیم تاآنها از اون استفاده کنند .
*** شیرمردان ( شهیدان وطنخواه ، کشوری و شیرودی )
در ابتدای جنگ ما شیرمردی در هوانیروز داشتیم به نام سرهنگ منصور وطنخواه که از یگان هوابرد به یگان هوانیروز منتقل شده بود که در دو یگان خیلی معروف بودند و جزو خلبانان شاخص هوانیروز نیز محسوب می شدند .
ماموریتی پیدا کردند برای اهواز چون دشمن تا منطقه دب حردان پیش اومده بودو احتمال اینکه شهر اهواز سقوط کنه زیاد بود ، کارخانه نورد هم نزدیک دب حردان است .این شخص بسیار با رشادت عملیاتهای خود را انجام داد .
اصطلاحی درهوانیروز هست به نام بکاو و بکش یعنی بگرد و پیدا کن دشمن رو و انها رو بکش
خلبان های هلی کوپترهای کبرای ما بلند می شدند و می رفتند عملیات ولی نمی دونستند نیروهای حاضر در منطقه خودی هستند یا دشمن،
شهید وطن خواه خیلی عملیات کردند و در همان اوایل شهید شدند، بچه ها ابتدا مات بودند و فقط گزارش می دادند که دشمن از کجا میاد و حضور دارد و بعدا به این نتیجه رسیده بودند که تانکهایی که توپش به طرف ایران است اینها برای عراقی هاست و تانکهایی که توپش به سوی عراق است و خیلی کم بودند نسبت به طرف مقابل جنگ اینها ایرانی هستند .
هلی کوپترها می رفتند پشت عراقی ها و انها را غافلگیر می کردند و شلیک می کردند و بعد میامدند گزارش می دادند ما اومدیم این مقدار تانک زدیم و عوض اینکه از پایین به ما بگویند که بروید دشمن در این منطقه هست و این مقدار تانک را بزنید ما از بالا گزارش می گرفتیم و اقدام می کردیم.
عراقی ها پی بردند که هوانیروز میاد از پشت به ما حمله میکند که توپهایشان را برگرداند به طرف عراق که هوانیروز ما آنها را نزند و این خلبانان این سخنان را به ما گفتند .
در همان روزهای اول جنگ دو تا سه هلی کوپترها عراقی ها هدف قرار دادند و شهدایی مانند شهید آذین از اون عملیاتها با رشادت های فراوان سربلند بیرون آمدند مانند شهید وطن پور.
اقدام بکاو و بکش هوانیروز باعث شد که مواضع دشمن بعثی رو در هم بکوبند .
*** برتری نیروی هوایی ایران مقابل عراق
امیر سرتیپ دوم بازنشسته بیژن عاصم از فرماندهان عملیاتهای نیروی هوایی درباره برتری نیروی هوایی ایران در برابر عراق گفت :
ما برتری هوایی زیادی نسبت به عراق داشتیم این موضوع در خلیج فارس و مناطق مرزی بسیار مشهود بود ، اسکورت نفتکش های متعلق به ایران برای صادرات نفت برعهده نیروی هوایی ایران بود.
برتری هوایی به این معنا که وقتی این رو بوجود اوردیم هواپیماهای عراقی نتوانستند از سوی اب لطمه ای به ما بزنند،شهرهای ما هم با جان فشای های خلبانان در امن وامان بود ،من از عملیات فتح المبین به بعد تا عملیات مرصاد در سال ۶۷ در سال پایانی جنگ کنترل هواپیماها و رهگیری ها را به عنوان یک خادم انجام می دادم.
یکی از مسائل بسیار مهم این بود وقتی عراقی ها می خواستند قدرت نیروی هوایی در اول جنگ را از شهرهای همدان بوشهر و زفول مهار کنه تا بتواند با نیروی زمینی این جبهه ها را تثثبیت بعد از پیشروی کنه، نیروی هوایی با دادن شهدای زیاد ازجمله خلبانان و متخصصان هوایی عراق را ناکام گذاشت .
*** بهترین هواپیماهای جنگی در اختیار عراق بود
عراقی ها در آغاز حمله با بهترین هواپیماها مانند میراژ از روی آب به ایران فشار میاوردند تا جریان انتقال نفت و انرژی را مورد هدف قرار دهند. از اسکله البکر و العمیه با موشک ، نفتکش های متعلق به ایران و طرف ایرانی را هدف قرار می دادند ما برای جلوگیری از این کار قرار شد به مواضع عراق در این اسکله ها حمله ور شویم .
قرار شد نیروی هوایی با جنگنده های خود ناوچه ها و قایق های ایرانی رو که به این اسکله ها حمله ور می شوند رو حمایت کنند تا این دو اسکله نفتی عراق از کار باز بایستد.
تعداد زیادی هواپیمای اف ۱۴ و اف ۴ برای این کار در نظر گرفتیم در اتاق عملیات بوشهر همه فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی جمع شدند و با جنگنده ها به این اسکله ها حمله ور شدیم ، در زمان حمله اف ها ، باید ناوها و ناوچه های ما می آمدند عقب تا برخورد به نیروهای خودی نداشته باشیم .
در این عملیات نیروی دریایی عراق هم جلو کشید و جنگنده های ما با حملات سریع و موشک های خود آنها را مورد اصابت قرار دادند، اون روز ضربات شدید نیروی دریایی عراق از ما متحمل شد.
حتی خلبانان گفتند ما یدک کش های اینها که رویش وسایل موتوری و تدارکاتی بود رو از بین بردیم و تا سه روز در این عملیات که به عملیات مروارید نیروی دریایی معروف شد ما اسیر از عراقی ها می گرفتیم و همچنین جریان فروش و خط انتقال نفت عراق را در خلیج فارس از بین بردیم.
نیروی هوایی با ماموریت های گشت هوایی و پشتیبانی هوایی، پس از درخواست از طرف نیروهای دریایی و زمینی با گرفتن تصاویر هوایی که از مناطق عملیاتی گرفته می شد اقدامات سرافرازانه سربازان ارتش و رزمندگان را ثبت می کردند.
قبل و بعد از حملات و عملیات های ایران علیه عراق در تمام عملیاتها ما برنامه داشتیم برای منهدم کردن مواضع عراق و حتی انهدام هواپیماهای عراق
*** صیاد شیرازی شناسایی منطقه زمینی را به ما واگذار کرد
شهید صیاد شیرازی روی گرفتن عکسهای هوایی اصرار داشت تا مواضع عراق در روی زمین مشخص شود که ما این کار را با ۴۵ مایل ورود به خاک عراق انجام می دادیم و دیگر اینکه مواضع عراق مشخص می شد و همچنین فرماندهانی مانند صیاد شیرازی می توانستند بعضا بدون دادن تلفات بزرگترین پیروزی ها را بدست آورند برای ما شیرین بود .
اشک صیاد شیرازی در زمان رفتن هواپیماهای به مواضع دشمن تا برگشت سلامت خلبانان جاری بود و همواره برای موفقیت اونها دعا می کرد.
در یک عملیات باید جزیره خارک را حمایت و پشتیبانی می کردم و یک هواپیمای سی ۱۳۰ رو اسکورت کنیم تا بازگشت .
به ما اطلاع دادند که یکی از زنان خارکی در جزیره وضعیت فوری برای زایمان دارد باید انتقال بشه به بندر عباس ، هواپیمای سی ۱۳۰ رو با اسکورت اف ۱۴ بردیم و بیمار را به سلامت انتقال دادیم.
عراقی ها از تهور و انگیزه نیروی هوایی و خلبانان ما ترس داشتند و این ترس آنها بسیار مهم و باعث موفقیت های ما در جنگ بود.
زمانی میگ ۲۵ های عراق میامدند مناطق کشور و شهرهای ما را بمب باران می کردند تا اینکه شیرمردی به نام شهرام رستمی با نفوذ به ۴۰ مایلی خاک عراق و انهدام مواضع دشمن این حملات را بی اثر کرد.
یکی از خلبانان اف۵ ( تیمسار دانش پور) و شهید ستاری هواپیمای خفاش رو طراحی کردند که این هواپیما استراق سمع می کرد و با موشک های ضد رادار هواپیماهای عراق را مورداصابت قرار می داد.
من و صیاد و شیرازی و دانش پور در عملیاتی با هم بودیم بالای رادار بودیم و سه تایی گریه میکردیم ، صیاد گفت اگر نیروی هوایی نبود ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم من گفتم نیروهای زمینی هم زحمات بسیاری کشیدند در خوزستان.
در نزدیکی دهلران نزدیک پلی رفتیم دیدیم چند تا سرباز اونجا هستند رفتیم دیدیم این سربازان از تشنگی با وضعیت ناجوری شهید شدند و زنگ زدیم اون ها را جابجا کردند.
*** با شهیدان عباس بابایی و دوران عملیات کردم
با شهید بابایی با عباس دوران درعملیاتهای مختلف شرکت داشتیم و راشدت های آنان را از نزدیک دیدم ، نسل جوان باید درک کنه ما در چه موقعیتی هستیم و آنها امروز چه می خواهند کنند .انگیزه ای که در ان زمان در رگ و پی رزمندگان بوده امروز هم هست .
با بسیاری از شهدای نیروی هوایی همکارو هم راه بودم و با همه خاطره در عملیات های مختلف دارم، شهیدان نیروی هوایی از مظلوم ترین شهدای این انقلاب و نظام هستند چون باید روی اینها بیشتر کار شود و به فقط به اسامی بزرگان این نیرو اشاره نشود و احترام این خانواده وشهدا و خانواده هایشان باید مورد نظر باشد تا برای جوانان درس باشد و آنها بفهمند این شهدا رفتند تا ناموس و دینمان حفظ شود .
اجتمام / ۱۰۹۵
گزارش : رضا رضائی مجد ** انتشار :انتهای پیام /*


۲۲۱ زندانی غیرعمد از زندان های استان اردبیل آزاد شدندبه گزارش ایرنا ، کریم الله محبوبی روز چهارشنبه در آئین عزاداری بانوان شهرستان نیر در حسینیه یعقوبیه این شهر افزود: میزان بدهی زندانیان غیرعمد آزاد شده در نیمه اول امسال ۱۲۳ میلیارد ریال بود که ۵۰ میلیارد ریال با تلاش اعضای ستاد دیه استان از شاکیان رضایت گرفته شد و ۱۶ میلیارد ریال نیز تسهیلات بلاعوض اخذ شد.
او گفت: خیرین نیز هشت میلیارد ریال برای آزادی این زندانیان کمک کردند.
محبوبی اظهار کرد: ستاد دیه استان اردبیل در نظر دارد بخاطر ایام ماه محرم و صفر به نیت ۷۲ تن از شهدای کربلا زندانیان غیرعمدی که در زندان های استان گرفتار هستند را آزاد کند و این مهم در سایه حمایت و کمک های مردمی محقق می شود.
حجت الاسلام لطیف صالحی ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیر هم در این آئین با بیان این خانوده ها در تربیت فرزندان باید دقت بیشتری داشته باشند گفت: خانواده ها اگر با راه و روش ائمه به تربیت فرزندان بپردازند آنها راه و روش ائمه را پیش گرفته و از خطا و لغزش در امان خواهند بود.
در سال گذشته ۲۸۶ زندانی معسر و محکوم مالی با پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال توسط خیرین و گذشت شاکیان با همت ستاد دیه استان اردبیل از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده های خود باز گشتند
در زندان های استان اردبیل ۶۳۰ محکوم مالی غیرعمد با محکومیت مالی ۹۰۰ میلیارد ریال در انتظار آزادی بسر می‌برند.
خبرنگار: شهرام اصالت نیری ** انتشار دهنده: گیتی طالبی
۷۱۱۶/۶۰۱۸انتهای پیام /*


آتش سوزی در انبار چوب درقم/ ۹ مصدوم، سرپایی درمان شدندمهدی فراهانی در گفت و گو با ایرنا افزود: مصدومان این حادثه شش تن آتش نشان و سه تن از عوامل مردمی بودند.
وی دود گسترده و غلیظ این آتش سوزی را از عوامل مصدومیت ، این افراد دانست.
معاون عملیات آتش نشانی قم نیز دراین رابطه گفت: آتش سوزی دراین انبار چوب ساعت ۲۰:۳۲ دقیقه به آتش نشانی اعلام که دراین رابطه ۱۶ خودروی عملیاتی با ۶۵ نیروی آتش نشان بعد از دو ساعت موفق به مهار آتش شدند.
رضا بابا احمدی افزود: به دلیل مجاورت این انبار در نزدیکی مسجد رضاییه ، کلیه عزاداران حسینی از مسجد تخلیه شدند.
وی اظهار داشت: درحال حاضر نیروهای آتش نشان مشغول ایمن سازی و لکه گیری محل آتش سوزی هستند.
۶۱۳۳/ خبرنگار و انتشار دهنده: جعفر مسلمیانتهای پیام /*


راننده تراکتور در برخورد با خودروی سواری زانتیا کشته شدسرهنگ علی اصغر شیرمحمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این تصادف که حوالی ساعت یک بامداد روز گذشته در مسیر ارتباطی خدابنده – همدان اتفاق افتاد، راننده تراکتور به شدت مصدوم و به منظور درمان به بیمارستان منتقل شد.
وی اظهار کرد: متاسفانه تلاش پزشکان معالج برای نجات جان نامبرده که از نواحی مختلف بدن دچار آسیب و جراحات شدید شده بود موثر واقع نشد.
شیرمحمدی افزود: این حادثه رانندگی بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی هر ۲ راننده اتفاق افتاد و به همین علت کارشناسان پلیس، ۵۰ درصد راننده زانتیا و ۵۰ درصد راننده تراکتور را مقصر حادثه دانستند.
وی با یادآوری اینکه یک دستگاه خودروی سواری پراید نیز در این تصادف رانندگی آسیب دید اظهارکرد: خودروهای ‘زانتیا و تراکتور’ نسبت به پراید مقصر بودند.
شیرمحمدی افزود: در پنج ماه نخست امسال متاسفانه قریب ۹۰ نفر در مسیرهای ارتباطی این استان جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش جزیی داشت.
۶۰۸۴/۶۰۵۸
خبرنگار: پرویز غفاری ** انتشاردهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


کلاف سردرگم در انتخاب شهردارهمدان/ عبور از نام ۴۰ گزینه پیشنهادیبه گزارش ایرنا از ۲ ماه قبل نام ۴۰ گزینه برای شهرداری همدان اعلام شد و صدها برگ برنامه توسط این نفرات در صحن شورای اسلامی شهر همدان ارایه و مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
با گذشت ۲ هفته ، اعضای شورای اسلامی همدان چهار گزینه نهایی را انتخاب و نسبت به برگزاری نشست های تخصصی با آنها اقدام کردند.
در حالیکه همگان منتظر معرفی شهردار جدید همدان از بین چهار گزینه به نام های عباس صوفی، مجید درویشی، یوسف مشهدی ‌یاری و مهدی مجیدی بودند نام این نفرات از گردونه انتخابات حذف شد.
عباس صوفی، مجید درویشی و مهدی مجیدی از معاونان فعلی شهرداری همدان هستند که در کنار یوسف مشهدی یاری گزینه غیر بومی نتوانستند تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر همدان را برای انتخاب مجاب کنند.
اختلاف نظر اعضای شورای اسلامی شهر همدان در مسایل جناحی نیز در انتخاب شهردار جدید بی تاثیر نیست هر چند برخی اعضا این اختلاف را کتمان کرده و موارد اصلح بودن را بهانه حذف و یا اضافه شدن گزینه های جدید عنوان می کنند.
*** شهردار، در قامت پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین
رئیس شورای اسلامی شهر همدان هرگونه تصمیم گیری اعضا بر سر انتخاب شهردار همدان اعم از حذف و اضافه شدن نفرات را طبیعی می داند و می گوید: نمی شود در این انتخاب عجله کرد چرا که بحث مدیریت شهری است و مردم از منتخبین خود انتظار دارند.
ابراهیم مولوی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در روند انتخاب شهردار همدان که از آن به عنوان ‘پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین’ یاد می شود باید شهرداری انتخاب کنیم که در قامت این نام پرآوازه باشد.
وی اضافه کرد: توانمندی، تخصص، کارآمدی، پاکدستی و زوایای مختلف اجرایی و اخلاقی از مهمترین ملاک ها برای انتخاب شهردار جدید است.
مولوی بیان کرد: در مجموع با ۳۳ نفر مصاحبه و مذاکره مستقیم داشتیم که برنامه ارائه دادند و نظر اعضای شورای شهر این بود که گزینه های جدید معرفی و مورد بررسی قرار گیرند.
***بومی و غیر بومی ملاک نیست
اعضای شورای اسلامی شهر همدان بر گزینه توانمند تاکید دارند و برای اکثریت آنها گزینه بومی و غیر بومی ملاک نیست.
به گزارش ایرنا در حالیکه برخی اعضای شورای پنجم بر گزینه بومی اصرار دارند، اما عده ای از اعضا نیز ملاک انتخاب شهردار را فراتر از بومی و غیر بومی بودن عنوان می کنند.
برهمین اساس است که مولوی رئیس شورای اسلامی شهر همدان تاکید می کند که شهردار خادم مردم و رفتگر مردم است و کسی که می ‌خواهد به مردم شریف همدان خادمی کند به طور قطع آدم سیاسی نمی‌تواند باشد و کارایی، توانمندی، تعامل با دولت و سایر مدیران شهری مهم است و اینکه این تعامل دو سویه به نفع شهر و شهروندان باشد.
وی اضافه می کند: انتخاب نیروی بومی یا غیر بومی به منزله این نیست که مثلا در انتخاب گزینه بومی، غیر بومی توانمند نبوده یا عکس این موضوع بلکه تمامی افرادی که در فهرست پیشنهادی برای شهرداری همدان قرار گرفتند، برپایه سوابق ارزنده آنها بوده است.
*** انتخاب شهردار همدان تا چند روز آینده
انتخاب شهردار همدان همچنان به روزهای آینده موکول می شود و همین مساله باعث شد تا تنی چند از معتمدین محلات همدان در محفل دوستانه خطاب به شورانشین ها اعلام کنند که اگر شهردار مدنظر پیدا نشد، آگهی روزنامه کنید که به یک شهردار توانمند نیاز داریم!
در شرایطی که اکثر شهرهای کشورمان از ماه ها و هفته ها قبل شهردار جدید خود را انتخاب کرده اند، در همدان و برخلاف ادعای برخی اعضای شورای شهر، مباحث کلان سیاسی و بومی و غیر بومی بودن در تاخیر در انتخاب شهردار نقش آفرین شده است.
یکشنبه گذشته نیز دکتر یوسفی نوید یکی از معاونان شهرداری همدان به همراه دکتر محمدی مدیرکل فعلی محیط زیست استان همدان با حضور در جمع اعضای شورای شهر به ارایه برنامه خود پرداختند.
با این حال احتمال انتخاب این دو گزینه هم بسیار کم رنگ است.
شنیده ها حاکسیت در انتخاب شهردار جدید تصمیم گیری ها و پیشنهادها فراتر از بدنه شورای اسلامی شهر همدان است و در کنار گروه ها و احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای مدیریتی خود را ارایه کرده اند.
به هر حال قرار است عصر امروز سه شنبه نیز ۲ گزینه دیگر به ارایه برنامه خود در صحن شورای اسلامی شهر همدان بپردازند تا در نهایت اواخر هفته جاری شهردار جدید انتخاب و معرفی شود.
هم اینک سیدمصطفی رسولی شهردار سابق به عنوان سرپرست امور مدیریتی شهرداری همدان را اداره می کند.
*** انتخاب شهردار جدید زیر سایه دغدغه های شهری
اگرچه اعضای شورای اسلامی همدان به دنبال انتخاب گزینه برتر برای مدیریت شهری هستند اما مشکلات عدیده پیش روی شهردار جدید خواهد بود.
از بدهی بیش از هزار میلیارد ریالی شهرداری همدان به پیمانکاران گرفته تا شروع طرح های جدید، بلاتکلیفی در سرمایه گذاری ها و از همه مهمترنبود درآمد پایدارکه به یک بحران تبدیل شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه مدیریت شهری همدان ایجاد درآمدها و کسب درآمدهای پایدار است، افزود: منابع مالی کافی نداشته باشیم هیچ پروژه عمرانی، فرهنگی، محیط زیستی و ترافیک نخواهیم داشت به طوریکه اولویت اول ایجاد و کسب درآمد پایدار است.
وی تاکید کرد: کار عملیاتی و اجرایی برنامه ‌محور است که همه پروژه‌ها پیوست فرهنگی، زیست‌ محیطی و برنامه زمان‌بندی اجرایی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شروع به کار پروژه‌های مشارکتی مهم است و با استفاده از توان مالی سرمایه‌ گذاران، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی به ثمر می‌نشیند.
وی اضافه کرد: ایجاد هماهنگی و تعامل دوسویه با کارکنان و پرسنل و مدیران و متخصصان شهری در حوزه شهرداری بسیار حائز اهمیت است چرا که این همدلی و همفکری راه بیفتد کار جهادی به جریان خواهد افتاد که در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کار، تلاش، تولید و اقتصاد مقاومتی با اولویت‌بندی منابع مالی بیشتر و کارآمدتر خواهد بود.
مولوی اعلام کرد: در شورای پنجم اعضا اکثرا از متخصصان و باتجربه‌های شهر هستند و یک تعداد در شورای چهارم بودند و نیروهای جدید و جوان نیز اضافه شدند.
وی افزود:این نیروی متخصص، باتجربه و جوان شورا را به سمتی هدایت می‌ کنند که خروجی آن شناسایی نقاط ضغف و معضلات شهری و برنامه ریزی بهتر است.
شورای اسلامی شهر همدان ۱۱عضو دارد که بر مناطق چهارگانه شهرداری همدان نظارت دارند.
۷۵۲۰/۱۱۸۱
خبرنگار: میثم ناصرنژاد** انتشار:الهام تدینانتهای پیام /*


نجات ۲ کوهنورد در ارتفاعات البرز جنوبیداوود رجبی شامگاه سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: ساعت ۱۴٫۳۰ دقیقه روز دوشنبه هفته جاری مرکز کنترل هلال احمر البرز درپی کسب خبری مبنی بر سقوط ۲ کوهنورد در ارتفاعات کندوان و سرجاده پل خواب درحاشیه جاده کرج – چالوس، بلافاصله تیم امدادی را به منطقه اعزام کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به صعب العبور بودن مسیرو شب هنگام، امکان استفاده از بالگرد میسرنبود اما امدادگران همچنان درجستجوی پیدا کردن آن ها بودند.
رجبی گفت: همچنین ازصبح روزسه شنبه عملیات جستجو با یک فروند بالگرد آغاز شد و امدادگران توانستند تا ساعت ۱۹ امروز این روز ۲ کوهنورد مصدوم را نجات دهند.
وی خاطرنشان کردکه با توجه به اینکه مصدومان دچار شکستگی استخوانی بودند به مراکز درمانی یافتند.
رجبی گفت: شهروندان درصورت نیازامدادی مواردرا به سامانه ۱۱۲ اطلاع دهند.
۲۰۹۸/ ۶۱۵۵خبرنگار: مریم صوفی **انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


بصیرت افزایی و دشمن شناسی؛ دستاورد مهم دوران دفاع مقدستجاوز گسترده رژیم بعث به خاک ایران سبب شد تا مردمان این دیار کهن متحد و به دور از گرایش های قومی و زبانی خود را برای دفاعی همه جانبه علیه دشمن مهیا سازند و آنان را وادار به عقب نشینی کنند. آنها با بصیرت و هم افزایی ملی به شناخت حقیقی تجاوزگران نایل شدند و در مسیر استکبارستیزی گام برداشتند.
کشورهای استعمارگر که با پیروزی انقلاب اسلامی، برقراری حاکمیت اسلام و پیاده شدن قوانین الهی را تهدیدی جدی برای خود می دانستند، به منظور ضربه زدن به نظام و جلوگیری از پیشرفت ایران، صدام را به جنگ با کشورمان تشویق کردند و به پشتیبانی از آن پرداختند تا اینکه سرانجام رژیم بعث در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ خورشیدی به خاک ایران حمله کرد. با توجه به این موضوع تمام قشرها، اقوام و ادیان گوناگون به مبارزه با متجاوزان همت گماشتند و در نهایت پیروز اصلی این نبرد نابرابر لقب گرفتند و با دفاع از هویت دینی و ملی، پرچم عزتمندی و افتخار این مرز وبوم را در جهان به اهتزاز درآوردند.
«بصیرت افزایی، دشمن شناسی، بیداری اسلامی و استکبارستیزی» عنوان چهارمین روز از هفته دفاع مقدس است و پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با توجه به نقش موثر بصیرت و استکبارستیزی در جنگ تحمیلی و ضرورت زنده نگه داشتن این ارزش ها با حجت الاسلام «سیدرضا اکرمی» رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت و فرماندهی پیشین تبلیغات جبهه و جنگ و سردار «حمید سرخیلی» جانشین پیشین تیپ زرهی ۷۲ محرم و فرمانده قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گفت وگو پرداخت.

***ایرنا: نقش امام خمینی(ره) در اتحاد و ایجاد بصیرت به منظور دفاع از کشور را در دوران دفاع مقدس چگونه ارزیابی می کنید؟
**حجت الاسلام اکرمی: در جریان دفاع مقدس صحنه هایی از ایثار و از خودگذشتگی وجود داشت که تنها نمونه آن را در صدر اسلام و حادثه کربلا می توان دید. در واقع مردم سخت ترین شرایط را با این نگاه و تفکر تحمل کردند که این نشات گرفته از تربیت الهی و توحیدی آنان بود که امام امت به جامعه ایران هدیه کردند. امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب با شناخت هدف های دشمن، مردم را به جهاد در برابر متجاوز فراخواندند و ملت نیز آگاهانه و در لبیک به فرمان بنیانگذار انقلاب به طرف جبهه های حق علیه باطل شتافتند.

**حمید سرخیلی: جوانانی که با هدایت امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند در حقیقت به نوعی فرزندان معنوی ایشان به شمار می رفتند. ملت ایران که با تحمل سختی، شکنجه و زندان توانسته بودند نهضت اسلامی را با رهنمودهای امام(ره) به پیروزی برسانند، در جنگ تحمیلی نیز به عشق امام راحل و با کمک آموزه های ایشان برای دفاع به میدان نبرد آمدند و به پاسداری از کشور پرداختند.

***ایرنا: اتحاد و یکپارچگی ملی و برخورداری از بصیرت در دفاع از کشور چه تاثیری دارد؟
**حجت الاسلام اکرمی: تمام دین های الهی مقوله دفاع از وطن را امری پسندیده و ضروری قلمداد می کنند تا بدین ترتیب کیان و مرزهای یک سرزمین در برابر هجوم بیگانگان حفظ شود. در دوران دفاع مقدس این مساله به وضوح مشاهده شد که تمام ایرانیان از هر دین و مذهبی در جبهه ها حضوری فعال یافتند و با ایثار و فداکاری حماسه های بسیاری آفریدند و به وظیفه خویش در برابر میهن خود عمل کردند. در مبانی دینی اسلام نیز میان ملت، دولت، جغرافیا و تاریخ جدایی وجود ندارد و رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بارها بر ضرورت جهاد و دفاع تاکید کرده اند.

**حمید سرخیلی: وحدت و اتحاد همان معیار و ارزشی بود که امام(ره) با رهبری خود در میان مردم ایجاد کردند و جوانان این مرز وبوم نیز با درک موقعیت، توانستند با اراده مستحکم به دفاع از کشور بپردازند، دفاعی که همچنان به وسیله همان افراد و نسل های جدید ادامه دارد.

***ایرنا: نقش استکبار جهانی را در جنگ تحمیلی تبیین کنید و چگونه ایرانیان توانستند در برابر آنان به مقاومت و پایداری بپردازند؟
**حجت الاسلام اکرمی: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا استکبار جهانی، منافع خود را در منطقه حساس خاورمیانه در خطر ببیند و تلاش کند تا با ایجاد تنش و جنگ و به وجود آوردن رویارویی میان ۲ کشور همسایه به نظام نوپای جمهوری اسلامی آسیب برساند و شرایط انزوای آن را فراهم کند اما ملت بیدار و هوشیار ایران هنگامی که پنج استان مرزی را در معرض تهاجم بیگانه دیدند، متحد و یکپارچه به همراه ارگان ها و نهادهای مختلف به صحنه آمدند و اجازه ندادند یک وجب از خاک وطن به تصرف متجاوزان دربیاید.

**حمید سرخیلی: امام خمینی(ره) با ایستادگی در برابر قدرت های جهانی، کشور را از زیر یوغ آنها خارج کردند، در این میان صدام با این اطمینان و باور که بلوک های شرق و غرب پشتیبان وی هستند، جنگی تمام عیار را علیه ایران آغاز کرد. قدرت های جهانی اطلاعات، تسلیحات و مواد شیمیایی را در اختیار رژیم بعث قرار می دادند اما ملت ایران با تکیه بر اراده و ایمان خود و با وجود محدودیت های فراوان توانست دشمن را به عقب براند.

***ایرنا: چرا قدرت های استکباری همواره در تلاش هستند تا با ابزارها و روش های مختلف به نظام جمهوری اسلامی آسیب برسانند؟
**حجت الاسلام اکرمی: دشمنان این مرز وبوم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که ملت به پاخاسته با سرنگون کردن رژیم پهلوی، خواهان استقلال و قطع استعمار بیگانگان از کشورشان شدند، توطئه های گوناگونی را برای ضربه زدن به حکومت مردم سالار ایران طراحی کردند و هنوز هم این فرایند در جریان است و نمی خواهند ایران با استقلال خود در جهان شناخته شده باشد.

**حمید سرخیلی: هدف انقلاب اسلامی، حکومت ولایی بود که با منافع و تفکر مستکبران که انسان را محور لذت ها می دانستند، در تضاد قرار داشت، بنابراین دشمنی را با نظام اسلامی بنا نهادند.

***ایرنا: بسیاری از افراد و کارشناسان، بیداری اسلامی را نتیجه انقلاب اسلامی و سال های دفاع مظلومانه ملت ایران در برابر استعمارگران به ویژه در جنگ تحمیلی می دانند نظر شما در این ارتباط چیست؟
** حجت الاسلام اکرمی: بیداری اسلامی در جهان از باورها و نهضت انقلابی ایران نشات گرفته است و آنچه برای ایرانیان ارزش دارد، اعتبار آرمان های انقلاب و دفاع مقدس در جهان به شمار می رود، نظام مردمی کشور که بر شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی استوار شد، همواره استمرار دارد اما دشمنان با تداوم این گفتمان مخالف هستند، بنابراین می بایست با شناسایی و آسیب شناسی این موانع و مشکل ها، مسیر اعتلای نظام را فراهم آورد.

**حمید سرخیلی: استقامت و ایستادگی ایرانیان، سبب شد تا رویکرد مردم منطقه نسبت به مقاومت تغییر کند و آنها با الگو قرار دادن ایران به رویارویی با ظلم و ستم بپردازند. اعتقاد مردم به اسلام و دین، استقامت و پایداری را در منطقه و جهان اسلام شکل داد و این مقاومت و بیداری اسلامی که امروز در جهان شکل گرفته است، به طور یقین با نگرش فرهنگ، استقامت مردم به ویژه هدایت های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری میسر شد.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: عشرت کراری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*


حادثه رانندگی در محور اراک – شازند یک کشته به جا گذاشتسرهنگ ایرج کهریزی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این حادثه عصر دوشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی وانت مزدا در ورودی منطقه ‘خانه میران’ این محور اتفاق افتاد.
وی بیان کرد: بر اثر این حادثه موتورسیکلت سوار به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: علت وقوع این حادثه بر اساس نظر کارشناسان حاضر در صحنه رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده وانت مزدا گزارش شده است.
از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۵ نفر بر اثر حوادث رانندگی در محورهای ارتباطی استان مرکزی جان خود را از دست دادند.
۳۰۰۵/۳۰۷۵/ خبرنگار: معصومه صفری *** انتشار دهنده: حسین مهدی زادهانتهای پیام /*


ماموریت های آتش نشانی اصفهان ۳۹ درصد افزایش یافتآتشپاد بهزاد بزرگزاد بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی در جمع خبرنگاران افزود:در شش ماه نخست امسال چهارهزار و ۸۲۰ مورد حریق و حادثه در شهر اصفهان رخ داد.
وی افزود: در نیمه نخست سال جاری ۱۶۲ هزار و ۸۰۰ مورد تماس با سامانه ۱۲۵ و ۱۳۳ هزار و ۶۲۲ تماس با سایر خطوط تلفنی آتش نشانی برقرار شد که به اعزام به محل حادثه و خدمات مشاوره ای منجرشد و یا مزاحمت تلفنی بوده است.
وی با بیان اینکه در شش ماه اول امسال یکهزار و ۶۴۰ مورد استقرار خودروهای اطفائیه در اماکن و مراسم مختلف انجام شده است ادامه داد: این استقرارها به دلیل تامین ایمنی مراسم صورت گرفته است.
وی همچنین از افزایش ۲۱ درصد حریق در شش ماه اول امسال خبر داد و تصریح کرد: این افزایش تنها به دلیل افزایش حریق ضایعات، زمین های بایر و گندمزارها و حریق اتومبیل هاست و حریق کاربری های مسکونی و تجاری با کاهش روبه رو بوده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان مدیریت زمان در رسیدن به محل حادثه را مهم برشمرد و گفت: متوسط زمان رسیدن به محل حادثه در سال ۹۵ برای عملیات شهری چهار دقیقه و ۱۱ ثانیه و برای خارج از محدوده شهری نیز ۱۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه است.
وی همچنین متوسط تعداد ماموریت های حادثه و حریق در سال ۹۵ را ۲۵ مورد در هر روز بیان کرد و ادامه داد: در سال گذشته ۹ هزار و ۳۸ عملیات نجات و حریق توسط نیروهای سازمان آتش نشانی اصفهان انجام شد که چهار هزار و ۳۲ مورد حریق و ۵ هزار و ۶ مورد حادثه بود.
وی میزان رضایتمندی شهروندان از ماموریت های سازمان آتش نشانی را ۸۱ درصد دانست و اظهارکرد: آمار فوت شدگان در ماموریت های حوادث و حریق سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش و نجات یافتگان نیز ۱۹ درصد افزایش داشته است.
آتشپاد بزرگزاد افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان رتبه دوم جهان را داراست و یکی از قوی ترین اداره ها و واحدهای پیشگیری در کشور و دارای آزمایشگاه تخصصی علت یابی و حریق است که ۷ نفر از پرسنل آتش نشانی به منظور آموزش و کسب مهارت های کارکردن با دستگاه های تخصصی، عازم کشور فرانسه هستند.
وی تصریح کرد:آمار مزاحمت های سامانه آتش نشانی به دلیل افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی و نیز سیستم مانیتورینگ کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هم اکنون سازمان آتش نشانی اصفهان دارای ۴ نردبان عملیاتی است گفت: نردبان ۴۰ متری مفصلی خریداری شده از شرکت آلمانی اواخر آبان ماه وارد ناوگان سازمان خواهد شد که می توان برای ساختمان های ارتفاع بلند از آن بهره برد.
وی درباره ایمنی بازارهای بزرگ و تاریخی اصفهان افزود: فعالیت ایستگاه های ۱۷ و ۹ در بازار بزرگ اصفهان، جعبه های اف ، ناوگان موتورسیکلت و ماشین های کم عرض، توزیع بروشورهای آموزشی و دستورالعمل ایمنی همه در راستای کاهش حوادث و حریق در بازار هنر و بزرگ اصفهان صورت می گیرد.
آتشپاد بزرگزاد درباره آموزش و پیشگیری نیز گفت: ۲۲۱ هزار و ۲۶۶ نفر ساعت آموزش از کودکان مهدکودک تا اساتید دانشگاه، ۵ هزار و ۳۹۰ مورد بررسی نقشه های ساختمانی و ۱۰ هزار و ۴۸۵ مورد بازرسی ایمنی و ۳۰۰ مورد بازرسی تکیه ها، خیمه های عزاداری و حسینیه ها صورت گرفته است.
۲۴ ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی با ۶۲۴ نیروی عملیاتی و ۹۰ نیروی ستادی در سطح مناطق پانزده گانه شهر اصفهان فعالیت دارند.
هفتم مهرماه ۱۳۵۹ وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، دوباره هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.
طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال ۱۳۷۹ توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تائید شد.
هفتم مهرماه با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.
ت/۶۰۲۲ / ۷۱۳۵ خبرنگار: فرزانه سادات مدنیون – انتشار: عمادیانتهای پیام /*


کشف ادوات شکار غیرمجاز و دستگیری صیادان متخلف در انزلیاحسان هادی پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در فصل شکار و مهاجرت پرندگان به تالاب ها ، محیط بانان شهرستان انزلی در راستای حراست و حفاظت از عرصه های تحت حفاظت محیط زیست، گشت های مداوم و مستمر را در دستور کار دارند.
وی افزود: در انجام این گشت ها ، محیط بانان ۱۵ عدد انواع ادوات شکار مخصوص شکارپرندگان شکاری را کشف و ضبط کردند.
هادی پور یادآور شد: علت اصلی شکار این نوع پرندگان، ارزش ریالی آنهاست که سود بسیاری از طریق فروش این گونه های نادر پرندگان، نصیب متخلفان می شود.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بندرانزلی در ادامه به دستگیری صیادان غیرمجاز در تالاب انزلی اشاره و اظهار کرد: در عملیات گشت محیط بانان بندرانزلی پنج عدد لاکش صیادی، ۲۵ دستگاه خرچنگدام ، ۱۱ رشته تور زیر آبی ، پنج قطعه ماهی کپور و شش قطعه ماهی سوف به همراه یک فروند قایق موتوری ۲۵ قوه اسب از صیادان غیر مجاز کشف و ضبط شد.
هادی پور یادآور شد: متخلفان هر دو پرونده جهت سیر مراحل قانونی پرونده به دادسرای شهرستان انزلی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تالاب انزلی با وجود بیش از ۱۰۰ گونه پرندگان، ۵۰ گونه ماهی و ۱۰۰ گونه موجودات گیاهی و اکوسیستم بی نظیر حکم تصفیه خانه رودخانه های منتهی به دریای خزر را دارد. این تالاب بواسطه گیاهان، جانوران، مورفولوژی و شکل بستر ارتباط با دریا و رژیم رودها دارای محیط زیستی ویژه است به گونه ای که لاله تالابی به عنوان معروف ترین گیاه تالاب انزلی و دارای شهرت جهانی در آن رویش دارد.
در این تالاب پرندگانی همچون حواصیل ها، اردک سانان، مرغابی سانان کشیم بزرگ، کشیم سیاه گردن، یلوه کوچک، کاکایی و پرندگان مهاجر و همچنین گیاهان غوطه ور، گیاهان شناور و گیاهان حاشیه ای ساکن هستند.
خبرنگار: رضا اکبری ** انتشاردهنده: کبیری
۷۴۷۱ / ۲۰۰۷انتهای پیام /*


رئیس تبلیغات اسلامی بوشهر: دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی تمام شدنی نیستبه گزارش ایرنا، حجت‌ الاسلام عبدالرضا سروستانی روز دوشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان معارف و علوم اسلامی دلوار افزود: با توجه به شرایط حساس امروز مردم ایران همچون دوران دفاع مقدس باید نسبت به دسیسه های دشمن هوشیار باشند و با حضور آگاهانه خود در صحنه های مختلف خط بطلانی بر دسیسه های استکبار جهانی بکشند.
وی اضافه کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران به ‌عنوان یک قدرت بلا منازع نقش خود را ایفا کرد و درخت انقلاب چنان تنومند شده که بر کشورهای مستضعف و مسلمان سایه افکنده است.
سروستانی اظهار کرد: ۳۱ شهریور مصادف با آغاز تهاجم ناجوانمردانه رژیم بعث عراق به سرکردگی استکبار جهانی و برگرفته از نهضت حسینی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: وقتی استکبار جهانی و هم پیمانانش بویژه رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای غربی مستعمره خود یعنی حکومت ستمشاهی ایران را از دست دادند جنگ نیابتی را به سرکردگی صدام و حزب بعث علیه نظام اسلامی آغاز کردند.
وی تصریح کرد: استکبار جهانی در دوران دفاع مقدس با تصور اینکه انقلاب نوپای ایران در کمترین زمان ممکن شکست می خورد با تمام توان ازرژیم بعث در بخشهای سیاسی، نظامی و تبلیغاتی حمایت کرد.
سروستانی افزود: دشمنان ایران اسلامی غافل از این بودند که نظام اسلامی با پایه های معنوی توانمند بنا نهاده و براساس خدامحوری و اعتقاد لازم به نصرت ها و وعده های ارزشمند الهی دفاع جانانه خود را آغاز و با تمام توان با تکیه بر قدرت معنوی و وابسته نبودن به بلوکهای شرقی و غربی در مقابل متجاوزان ایستاد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: مردم شجاع و ولایتمدار ایران با داشتن رهبری الهی با تمام توان در مقابل دشمنان ایستادگی و افتخارهای زیادی خلق کردند.
وی افزود: امام (ره) با صدور فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی هشت سال جانانه در مقابل همه قدرت های جهان ایستاد به گونه ای که دشمن به عقب رانده شد و مناطق ارزشمندی که در اختیار دشمن قرار گرفته شده بود پس گرفته شدند.
سروستانی ادامه داد: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جوانان با ایثار و مقاومت و نثار خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


همکاری ۴ هزارو ۸۰۰ محرم یار درهیات های مذهبی البرزسرهنگ رضا نصرتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا افزود: هیات های عزاداری برای بهتر برگزارشدن آیین عزاداری سید وسالار شهیدان کربلا همکاری می کنند.
وی اضافه کرد: پلیس محرم یاردر هیات های مذهبی مسئولیت نظم بخشی در معابر و مکان های عزاداری را برعهده دارد.
نصرتی افزود: هماهنگی و تعامل با کلانتری های محل برای جلوگیری از ترافیک در معابر در زمان حرکت دسته های عزاداری، هماهنگی در استقرار ایستگاه های صلواتی، ارتباط مستمر با پلیس و اعلام موارد تخلف از دیگر وظایف پلیس محرم یار در هیات های مذهبی است.
وی گفت: هیات های عزاداری هنگام حرکت درمعابر برای پیشگیری از بروز راهبندان،از یک بخش ازخیابان تردد تا مسیر برای عبور و مرور وسایل نقلیه باز باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظم بخشی ایستگاه های صلواتی یکی ازمهمتریت برنامه های امسال بود که باید از برپایی ایستگاه های صلواتی توسط در معابر و میادین پرتردد خودداری تا از بروز اختلال در عبور مرور خودروها و ایجاد راهبندان جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مسئولان هیات های عزاداری استان موظفند هرگونه حرکت منجر به بی نظمی را بلافاصله به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.
۲۰۹۸/ ۶۱۵۵خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


بیمارستان های صحرایی ناجی جان رزمندگان در دوران دفاع مقدسبه گزارش ایرنا ،به دلیل نزدیکی خوزستان به جبهه ها و صحنه های جنگ و لزوم رسیدگی به مجروحان جنگی،تاسیس بیمارستان های صحرایی برای امداد رسانی و نجات جان رزمندگان اسلام در آن مقطع ضروری بود.
ساخت بیمارستان های صحرایی در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس و نزدیک به خطوط اول جبهه های حق علیه باطل یکی از ارزشمندترین کارهای انسانی برای نجات جان رزمندگان مجروح بود؛ ایده ای که توانست به یکی از تجارب مهم در جنگ ها تبدیل شود.
این بیمارستان ها به تناسب موقعیت جغرافیایی ، شرایط زمانی، در عقبه خطوط درگیری برای نجات جان رزمنگان مجروح احداث شد و پزشکان و پرستاران گمنام و بی نام و نشان نیز با حضور در این مراکز ، فرشته نجات جان مجروحان می شدند.
این بیمارستان های صحرایی در ابتدا، بیشتر در چادرهای بزرگ امدادی در عقبه خطوط دفاعی، و به مرور و به تناسب نیاز در سنگرهای زیر زمینی برای در امان ماندن از بمباران هوایی و توپخانه ای دشمن احداث شد.
نزدیکی این بیمارستان ها به خطوط درگیری و رسیدگی سریع تیم های پزشکی و درمانی که با جان و دل شبانه روز مشغول کار بودند، آمار تلفات نیروهای خودی را به ویژه هنگام انجام عملیات ها کاهش چشمگیر داد.
در ذیل به برخی از این بیمارستان های صحرایی که در ایام دفاع مقدس در خوزستان احداث شد اشاره می شود:
** بیمارستان امام حسین (ع)
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت:این بیمارستان در کیلومتر هفت جاده شهید شرکت خوزستان قرار دارد و در نزدیکی ایستگاه حسینیه در حاشیه جاده اهواز – خرمشهر تا دارخوین واقه است.
دکتر یاور شاه ولی ادامه داد: این بیمارستان صحرایی با توجه به رویکرد مدیریت بهداشت و درمان دوران دفاع مقدس مبنی بر رساندن خدمات، در نزدیک ترین نقطه عملیاتی برای کاهش تلفات رزمندگان اسلام، در سال ۱۳۶۱ در فاصله ای حدود ۳۰ کیلومتر از خرمشهر احداث شد.
وی بیان کرد: سازه این بیمارستان در ابتدا سوله یا آهنی و ورقه های فلزی بود که بعدها و برای پوشش عملیات کربلای چهار به بیمارستانی با سازه بتنی و در مساحتی حدود سه هزار و ۶۰۰ متر مربع توسعه یافت.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان اضافه کرد: این بیمارستان از قوس های بتنی محکم که قابلیت تحمل مقدار زیادی خاک را دارند ساخته شد؛ قوس های بتنی بر قاعده ای مستحکم از بتن نصب شده اند و پس از آن خاکریزی شده به طوری که ارتفاع سازه بیش از پنج متر بود.
وی گفت: این بیمارستان در عملیات های کربلای پنج و الفجر هشت و نیز به مجروحان دوران پدافند در جبهه های جنوب خدمات موثری ارائه کرد.
شاه ولی گفت: کادر این بیمارستان از پرسنل اعزامی از سراسر کشور تامین، ولی مدیریت آن توسط بهداری رزمی قرارگاه کربلا (بهداری جنوب) انجام می شد.
وی بیان کرد: این بیمارستان یک بخش مجزا مربوط به انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان شیمیایی نیز داشت و رادیولوژی، آزمایشگاه، بانک خون، هشت اتاق عمل، ۲۵ تخت اورژانس و ۲۰ تخت شیمیایی، داروخانه، و آی سی یو از واحدهای این بیمارستان بودند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان اظهار کرد: حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر کادر پزشکی و ۱۲۰ نفر کادر اجرایی این بیمارستان را اداره می کردند و پوشش عملیاتی بیمارستان امام حسین (رع) از خرمشهر تا پاسگاه زید و صحرای کوشک در خوزستان امتداد می یافت.
شاه ولی بیان کرد: بر اساس آمار و مدارک موجود، این بیمارستان در عمر حدود ۲٫۵ ساله خود در دوران دفاع مقدس حدود ۲۷ هزار مجروح را پذیرش کرده و حدود یک هزار و ۸۰۰ عمل جراحی در آن صورت گرفته است.
وی افزود: در سال ۱۳۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و در جریان تجاوز مجدد عراق به مرزها ، این بیمارستان در آستانه سقوط قرار گرفت و دشمن تا ۲ کیلومتری آن پیشروی کرد و با شلیک گلوله مستقیم تانک موجب تخلیه و صدماتی به آن شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان ادامه داد: این بیمارستان امروز به صورت یادمانی پابرجا مانده است تا انتقال دهنده خاطرات نسل دفاع مقدس به نسل های آینده کشور باشد و همچنان فریاد بلند دفاع را به گوش جهانیان برساند که ما ایستاده ایم.
وی گفت: در حوزه بهداشت و درمان، یکی از ماندگارترین نمادهای دفاع مقدس بیمارستان های صحرایی هستند واز بین این موارد بیمارستان امام حسین (ع) یکی از برجامانده های این سازه های ارزشی است که در سال های ۸۸ تا ۸۹ توسط فرماندهی وقت بهداری جنوب سپاه بازسازی و امروز به یکی از مراکز اصلی بازدید دلدادگان عشق و نیز محل برگزاری جلسات کنگره های مرتبط با دفاع مقدس مانند جراحی در بحران و کنگره شهید دکتر رهنمون شده است.

** بیمارستان علی بن ابی طالب (ع)
وی گفت: این بیمارستان یکی از فعال ترین بیمارستان های صحرایی دوران دفاع مقدس است که در فاصه ۱۰ کیلومتری شمال شرقی آبادان و بین ۲ جاده آبادان- اهواز و آبادان – ماهشهر قرار دارد.
شاه ولی اضافه کرد: سازه این بیمارستان نیز بتنی با پوشش خاکی فوق العاده مناسب است که برای پوشش عملیات کربلای چهار در سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرد و مرکز اصلی درمان مجروحان عادی و شیمیایی عملیات کربلای چهار بود.
فرمانده سابق بهداری رزمی جنوب اظهار کرد: بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) در عملیات های کربلای پنج و هشت و عملیات بیت المقدس هفت نقش اساسی داشت.
وی بیان کرد: این مرکز در سال ۹۴ با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان تا حدودی بازسازی شده و مورد استفاده راهیان نور و مشتاقان یادمان های بهداری جنگ قرار می گیرد و کنگره طب رزم در سال ۹۵ در این مرکز برگزار شد.

** بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
شاه ولی ادامه داد: این بیمارستان در منطقه چوئبده آبادان قرار داشت و هدف از احداث این بیمارستان پوشش مجروحان عملیات والفجر هشت بود.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان افزود: این بیمارستان متاسفانه به طور کامل از بین رفته ولی در اردیبهشت ۱۳۹۵ برنامه احیای آن توسط سپاه حضرت ولی عصر (عج) کلید خورده است.

** بیمارستان صحرایی امام رضا (ع)
وی گفت: این بیمارستان در دشت جفیر و در مجاورت چهار راه صاحب الزمان (عج) و در شرق هورالهویزه واقع شده است و ساخت آن در سال ۶۳ و پس از عملیات خیبر شروع شد و پس از عملیات بدر به بهره برداری رسید و تا پایان جنگ تحمیلی فعالیت داشت.
شاه ولی بیان کرد: این بیمارستان نخستین بیمارستان بتنی در جنوب کشور بود و دارای هفت اتاق عمل، ۱۴ تخت اورژانس، واحد رادیولوژی و جایگاه فرود هلی کوپتر از امکانات این بیمارستان بود.
فرمانده سابق بهداری رزمی جنوب گفت: این بیمارستان اکنون توسط سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان بازسازی شده و در فهرست آثار ملی دفاع مقدس ثبت شده است.

** بیمارستان خاتم الانبیا (ص)
وی اظهار کرد: این بیمارستان در سال ۶۲ در سه راهی فتح در منطقه عمومی جفیر با زیربنای حدود یک هزار متر ساخته شد.
شاه ولی گفت: این بیمارستان نخستین تجربه بیمارستان صحرایی در منطقه جنوب بود و به این دلیل مشکلاتی داشت.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان ادامه داد: اشکال در انتخاب محل، فقدان استحکام لازم و ورود آب به داخل بیمارستان هنگام بارندگی های شدید از مشکلات این بیمارستان صحرایی بود.
وی بیان کرد: این بیمارستان دارای ۳۰ تخت بستری بود و در عملیات خیبر پذیرای ۱۵ هزار و ۶۰۶ مجروح بود و حدود ۲۱۷ عمل جراحی در آن صورت گرفت و محل شهادت دکتر رهنمون است.

** بیمارستان فاو
شاه ولی ادامه داد: این بیمارستان بخش برون مرزی بیمارستان های پوشش دهنده به مجروحان جنگ تحمیلی پس از عملیات والفجر هشت بود که در فاو عراق ساخته شد و در مدت استقرار نیروهای اسلام در فاو مورد استفاده رزمندگان اسلام بود.
فرمانده سابق بهداری رزمی جنوب گفت: پس از تخلیه فاو این بیمارستان به طور کامل منهدم شد.

**بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
وی افزود: بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) نیز در بستان از توابع شهرستان دشت آزادگان در غرب خوزستان و در دوران دفاع مقدس ساخته شد و این بیمارستان از لحاظ مشکل و سازه کاملا شبیه بیمارستان امام حسین (ع) بود ولی در جنگ تحمیلی از آن استفاده نشد.
این بیمارستان ها جدای از صدها چادر امدادی و درمانی بودند که در نزدیکی خطوط اصلی و صحنه های نبرد رزمندگان اسلام با دشمن بعثی احداث شده بود و توانسته بودند جان بسیاری از رزمندگان مجروح را از مرگ حتمی نجات دهند.
۳۰۰۴
تهیه کننده: خاطره غفاری ** عبدالحمید راجیانتهای پیام /*


بیش از ۱۲۰ برنامه هفته دفاع مقدس در بشرویه اجرا می شودسرگرد علی خبازی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دفاع مقدس را همواره نباید به چشم خسارتی که بر ملت ایران تحمیل شد، نگریست بلکه به آن باید به عنوان یک فرصت و سرمایه گرانبها نگاه کرد.
وی ادامه داد: دفاع مقدس نقطه اوج اقتدار انقلاب اسلامی است و فرصت غنیمتی برای گسترش و ترویج روحیه ایثارگری و انتقال این ارزش ها به نسل جوان است.
وی گفت: در این نبرد تحمیلی که نبردی نابرابر بود و رزمندگان ایرانی با دست خالی در برابر رژیم مسلح و مجهز بعث عراق استادند، تنها سلاح نیروهای ایرانی ایمان و خلوصشان بود که همین ایمان موجب پیروزی آنان شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه بیان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس مردم ایران ثابت کردند که انقلاب اسلامی ایران شکست ناپذیر است و تحریم ها و تهدیدها هیچ خللی در اراده و پایبندی آنان به فرمان رهبرشان و آرمان هایشان به وجود نمی آورد.
وی گفت: برگزاری آیین های هفته گرامیداشت دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است که برای آبیاری نهال نوپای انقلاب اسلامی ریخته شده است.
خبازی افزود: ترویج خودباوری دینی و ملی، فرهنگ ایثار و مقاومت و همچنین استمرار ارزش های حاکم بر هشت سال دفاع مقدس از مهم ترین اصولی است که در برنامه های پیش بینی شده برای هفته گرامیداشت دفاع مقدس مورد تاکید است.
وی از برگزاری همایش ها و نشست های مختلف در این هفته خبر داد و گفت: همایش امر به معروف و نهی از منکر، گردهمایی رزمندگان دفاع مقدس و همچنین همایش زنان و دفاع مقدس از جمله مهم ترین این همایش هاست.
فرمانده سپاه شهرستان بشرویه رزمایش فرهنگی مردان آسمانی را از جمله مهم ترین برنامه های شاخص عنوان کرد و افزود: این رزمایش ۲۶ تا ۲۸ شهریور برگزار شد و مورد استقبال نزدیک به ۱۰ هزار نفر از شهروندان بشرویه قرار گرفت.
وی دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش های ورزشی نظیر پیاده روی و دوچرخه سواری، گلباران مزار شهدا و همچنین یادواره های شهدای محله توسط پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان بشرویه را از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس اعلام کرد.
شهر بشرویه در ۳۰۰ کیلومتری شمال غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan
کانال تلگرام: irnabirjand@
*7550*3028*خبرنگار- نرگس سینایی*انتشار دهنده- رسول محمدحسنیانتهای پیام /*


روابط عمومی ارتش:سرلشکر موسوی هیچ صفحه ای در شبکه های اجتماعی نداردبه گزارش ایرنا، از اعلام روز یکشنبه روابط عمومی ارتش ‘با توجه به اینکه در برخی شبکه های اجتماعی، صفحاتی به نام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و بعضا مطالبی به نقل از ایشان در این صفحات منتشر می شود؛ این روابط عمومی ضمن تکذیب ارتباط صفحات ساخته شده با فرمانده کل ارتش اعلام می کند: هرگونه خبر، اعلام موضع و اظهار نظر امیر سرلشکر موسوی صرفا از طریق خود ایشان، مصاحبه با رسانه ها، سخنگوی ارتش و یا روابط عمومی آجا مورد تایید می باشد.
روابط عمومی ارتش همچنین از رسانه ها درخواست کرد تا اخبار، بیانیه ها و اظهار نظرهای رسمی فرماندهان و نیز اخبار سوانح، حوادث و موارد مشابه در سطح نیروهای مسلح را از مسیر منابع رسمی دریافت و منتشر نمایند.
اجتمام(۱)**۷۰۲۹**۱۴۱۸
تنظیم: فرهاد شرف پور ** ناشر: مریم برزآبادیانتهای پیام /*


نوبخت: حمایت جهان از رویکرد ایران در برجام، موفقیت بزرگ دولت استبه گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ در دبیرستان دخترانه دوره اول متوسطه فرزانگان ناحیه دو رشت افزود: در سال ۹۲ در شرایطی به عنوان دولت تدبیر و امید، کار را آغاز کردیم که دچار تحریم بودیم و ۵ / ۲ میلیون بشکه نفت صادراتی ما به یک میلیون رسیده بود.
وی ادامه داد: امکانات کمتر و کمتر شده بود، صنعت خودرو ما تحریم بود و فراتر از این، اتهام بزرگی که به ما بسته بودند و می گفتند فعالیت های هسته ای ایران، نظامی است و ایران را تحریم کردند.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز جهان پشت ما ایستاده، خاطرنشان کرد: این، همان امنیت و موفقیتی است که به دست آورده ایم و امروز همه از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و سایر مقامات دنیا از جمله رئیس جمهوری فرانسه، می گویند که جمهوری اسلامی بر عهدش استوار است.
نوبخت با اشاره به حضور رئیس جمهوری در سال ۹۲ در سازمان ملل متحد و مقایسه آن با حضور حجت الاسلام روحانی در سال جاری و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: در سال ۹۲ همه دنیا دور آمریکا بود اما امروز ، آمریکا منزوی شده است.
وی در ادامه سخنانش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و دلاورمردی های رزمندگان ما در آن دوران تصریح کرد: از سال ۵۹ تاکنون، دشمن رو به قهقرا رفته اما امنیت، توسعه ، نفوذ و امکانات ما در عرصه های مختلف بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه هر کشوری که احساس کند توسعه یافته تر است، جایگاهی رفیع تر دارد، اضافه کرد: همه برای دستیابی به توسعه تلاش می کنند و امنیت، یکی از ارکان توسعه است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: آرامش و امنیت چیزی است که هیچ وقت از بیرون نمی تواند برای ما ایجاد شود، بلکه ما خودمان باید این فضا را ایجاد کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و یادآوری حضور بانوان در پست های مدیریتی، خطاب به دانش آموزان اظهار کرد: آینده متعلق به شماست اما بدانید خدمت حتما برخورداری از مسئولیت اداری نیست، ما می توانیم در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد و فرهنگ کمک کنیم.
نوبخت به دانش آموزان گفت: بایستی با نگاهی رفیع و وسیع ، فکر کنید؛ بزرگی به این است که خیلی چیزهای دیگر غیر از کلاس، مدرسه، شهر و استان را در خود جا دهیم و اینکه نسبت به مردم سوریه یا مسلمانان میانمار غصه می خوریم، ناشی از بزرگی ملت ایران است.
با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری، ۳۷۵ هزار دانش آموز در استان گیلان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
خبرنگار: شادی خورشیدی سدهی ** انتشاردهنده:کبیری
۷۲۸۶/۲۰۰۷انتهای پیام /*


خداحافظی با نوستالژی پیکان نارنجیسال تولید آن به ۱۳۴۶ خورشیدی برمی گردد، سواری پیکان که تا اوایل انقلاب اسلامی در انواع مختلف تولید می شد و قرار بود تولیدش متوقف شود اما هنوز در خیابان های شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
پیکان سال های سال به عنوان یکی از انواع مدل های مورد استفاده تاکسی در شهرهای مختلف ایران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اینکه عمرش به پایان آمده، در بسیاری از شهرها به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گیرد.
اینکه نخستین بار دقیقا چه سالی پیکان به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفت هنوز مشخص نیست، روایت های مختلفی شده؛ بطور مثال آنگونه که در کتاب «تاریخچه اتومبیل در ایران» (این اتولی که من میگم) نوشته عباس حسینی آمده به شکل سیستماتیک نخستین بار حدود سال ۱۳۲۶ تاکسی ها در قالب یک سازمان شکل گرفتند و انواع مدل های مختلف خودروهای خارجی نیز به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گرفتند و از سال ۴۷ به بعد همه این مدل ها به پیکان تبدیل شدند.
تا قبل از آن انواع خودروها مثل بد فورد، پاودا، وُلگا، واکسهال، آستین، اوشکودا، شورولت، مسکوویچ، هیلمن، موریس، وانگارد، دکاوه، بنز، فیات، سیتروئن و برخی مدل های دیگر به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفته بودند.
رنگ این پیکان های تاکسی نارنجی بود و متحدالشکل فعالیت می کردند و چون از سال های گذشته فعالیت داشتند حالتی نوستالژیک در جامعه پیدا کرده اند.
حالا اما بنا به اعلام شهرداری تهران از اول مهر سال ۹۶ زمان مرگ این نوستالژی پایتخت نشینان اعلام و قرار شده مجوز فعالیتشان باطل شود.
پیشتر بارها گفته بودند که فعالیت این تاکسی ها تا پایان سال ۹۴ و پس از آن ۹۵ دیگر ممنوع می شود اما همچنان فعال بودند. گرچه تعداد پیکان های تاکسی در شهر تهران در مقایسه با انواع دیگر مدل های تاکسی فراوانی بالایی ندارد اما براساس آخرین آمارها ۶۰۰ تاکسی پیکان همچنان در تهران تردد و کار می کنند.
اینک خودروهای پژو، سمند، پراید، تویوتا، رنو و …. به عنوان تاکسی مجوز فعالیت دارند و عموما به رنگ های زرد(زیرنظر مستقیم تاکسیرانی) و سبز( زیرنظر شرکت های خصوصی) فعال هستند.
مترو، اتوبوس، تراموا، تاکسی، ال آر تی و… به عنوان گونه هایی از حمل و نقل عمومی هر یک نقشی در مهم در یک ناوگان ترابری عمومی کارآمد ایفا می کنند؛ به بیان دیگر داشتن ناوگان حمل و نقل عمومی مطلوب مستلزم آن است که هر یک از این مدهای حمل و نقلی کارآیی لازم را داشته باشد.
در این میان تاکسی ها در ناوگان حمل و نقل عمومی نقش فیدر یا تغذیه کننده را بازی می کنند؛ ناوگانی با ظرفیت پایین به منظور جا به جایی شهروندان در مسیرهای کوتاه و مشخص.
تاکسی ها از نظر نحوه خدمات رسانی به ۴ گروه تاکسی گردشی، تاکسی خطی، تاکسی تلفنی یا بیسیم و تاکسی ویژه تقسیم می شوند.
اما حکایت تاکسی های پایتخت قصه پرغصه ای است که بسیاری از مسائل مربوط به آن از دهه های گذشته تاکنون به یادگار مانده است.
نبود نرخ مشخص در مسیرهای غیرخطی، امتناع از جا به جایی مسافر به ویژه در مسیرهای خطی، عدم نظارت بر فعالیت تاکسی ها، فرسودگی ناوگان، عدم استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی و…. تنها بخشی از مشکلات ناوگان تاکسیرانی تهران است که البته این مشکلات در زمان ترافیک، روزهای بارانی و برفی و زمان های خاص بیشتر نمایان می شود.
ناگفته نماند که اغلب تاکسیرانان نیز گلایه های زیادی از مدیریت این ناوگان دارند که البته بسیاری از آنها به حق است.
فارغ از سایر مشکلات، طی سه سال اخیر مدیریت شهری بر آن شد تا این ناوگان را نوسازی کند تا یکی از مشکلات این ناوگان که برای همه شهروندان حتی آن دسته که از تاکسی استفاده نمی کنند نیز محسوس بود رفع شود.
ناوگان تاکسیرانی تهران دارای ۸۰ هزار تاکسی است که از این تعداد ۶ هزار و ۳۵۱ تاکسی فرسوده بوده که ۲۰۰ مورد آن شامل تاکسی های پیکان می شود که البته تاکسی های پیکان در حال جایگزینی با تاکسی های نو هستند..
پیکان برای اولین بار سال ۱۳۴۶ تولید و به بازار عرضه شد و به سرعت مورد استقبال ایرانی ها قرار گفت.
از سال ۵۷ به بعد تولید آن کاهش یافت اما با تولید قطعات آن در داخل کشور آخرین نسل های پیکان سال ۸۴ تولید شد. بنابراین اگر تاکسی های پیکان موجود آخرین نسل های پیکان باشند عمر آنها حداقل ۱۲ سال است؛ این در حالیست که عمر مفید تاکسی ۱۰ سال تعیین شده است.
اگرچه زمزمه های حذف و از رده خارج کردن تاکسی های پیکان از ۲ سال پیش مطرح شد و قرار بود تا پایان سال ۹۴ تاکسی های پیکان موجود در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران جمع آوری و از رده خارج شوند اما این طرح هنوز پس از ۲ سال به طور کامل اجرا نشده است.
یکی از اولویت های طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران، حذف و نوسازی تاکسی های پیکان بود که در همین راستا ابتدا به تاکسی های پیکان اجازه فعالیت به عنوان سرویس مدارس داده نشد.
در ادامه، سال گذشته ممنوعیت تردد ۲۵۰ تاکسی پیکان که در خطوط تاکسی محدوده منطقه ۱۲ تهران فعالیت می کردند؛ اعلام شد.
همان زمان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز اعلام کرد در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی، تاکسی های پیکان که تعداد آنها براساس اعلام سازمانی تاکسیرانی در مرداد سال گذشته ۶ هزار و ۳۰۰ تاکسی بود تا پایان سال از رده خارج و با پایتخت خداحافظی می کنند.
براساس اعلام شهرداری تهران هر یک از این خودروها روزانه ۱۰ کیلوگرم و سالانه سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ذرات آلاینده تولید و در هوای آلوده پایتخت منتشر می کند.
هر چند حذف تاکسی های پیکان تا پایان سال ۹۵ مطابق آنچه وعده داده شده بود محقق نشد اما در روند نوسازی تاکسی های پیکان اتفاقات خوبی رخ داد به گونه ای که مرداد امسال معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اعلام کرد که تردد ۶۰۰تاکسی پیکان باقمیانده از ابتدای مهرماه در سطح پایتخت ممنوع خواهد شد.
مازیار حسینی همچنین افزود: برهمین اساس پروانه فعالیت تاکسی های پیکان سطح شهر تهران در نیمه دوم سال جاری (از ابتدای مهرماه) فاقد ارزش و اعتبار برای فعالیت است.
وی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران اظهار کرد: ۱۲ هزار تاکسی فرسوده شهر تهران در سال گذشته از رده خارج و نوسازی شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: پیش از این بارها در خصوص نوسازی تاکسی های پیکان شهر تهران اطلاع رسانی شده و اطلاعات لازم در خصوص نحوه انجام این کار نیز به متقاضیان ارائه شده است.
در همین ارتباط شهریار افندی زاده سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۷۹۷ تاکسی پیکان در تهران اسقاط شده و ۴۶۶ پیکان دیگر هنوز باقیمانده است.
وی دلیل نوسازی نشدن این تعداد تاکسی پیکان را عدم صدور پیش فاکتور از سوی ایران خودرو اعلام کرد و افزود: راننده زمانی تاکسی خود را اسقاط می کند که کلید خودروی جدید را دریافت کند.
افندی زاده ادامه داد: در سال گذشته ۲۰ هزار و ۱۲۶ دستگاه تاکسی نوسازی شد که ۱۱ هزار ۵۸۳ تاکسی آن تحویل رانندگان شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز تاکنون ۲ هزار و ۱۹۲ تاکسی تحویل رانندگان شده است.
سرپرست سازمان تاکسیرانی تعداد کل تاکسی های فرسوده باقیمانده را ۶ هزار و ۳۵۱ مورد ذکر ‌کرد.
خبرنگار: عاطفه نژادسالاری – انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام/۹۳۵۳**۱۶۲۵انتهای پیام /*


خداحافظی با نوستالژی پیکان نارنجیسال تولید آن به ۱۳۴۶ خورشیدی برمی گردد، سواری پیکان که تا اوایل انقلاب اسلامی در انواع مختلف تولید می شد و قرار بود تولیدش متوقف شود اما هنوز در خیابان های شهرهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
پیکان سال های سال به عنوان یکی از انواع مدل های مورد استفاده تاکسی در شهرهای مختلف ایران رونق داشت و البته هنوز هم به رغم اینکه عمرش به پایان آمده، در بسیاری از شهرها به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گیرد.
اینکه نخستین بار دقیقا چه سالی پیکان به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفت هنوز مشخص نیست، روایت های مختلفی شده؛ بطور مثال آنگونه که در کتاب «تاریخچه اتومبیل در ایران» (این اتولی که من میگم) نوشته عباس حسینی آمده به شکل سیستماتیک نخستین بار حدود سال ۱۳۲۶ تاکسی ها در قالب یک سازمان شکل گرفتند و انواع مدل های مختلف خودروهای خارجی نیز به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می گرفتند و از سال ۴۷ به بعد همه این مدل ها به پیکان تبدیل شدند.
تا قبل از آن انواع خودروها مثل بد فورد، پاودا، وُلگا، واکسهال، آستین، اوشکودا، شورولت، مسکوویچ، هیلمن، موریس، وانگارد، دکاوه، بنز، فیات، سیتروئن و برخی مدل های دیگر به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار گرفته بودند.
رنگ این پیکان های تاکسی نارنجی بود و متحدالشکل فعالیت می کردند و چون از سال های گذشته فعالیت داشتند حالتی نوستالژیک در جامعه پیدا کرده اند.
حالا اما بنا به اعلام شهرداری تهران از اول مهر سال ۹۶ زمان مرگ این نوستالژی پایتخت نشینان اعلام و قرار شده مجوز فعالیتشان باطل شود.
پیشتر بارها گفته بودند که فعالیت این تاکسی ها تا پایان سال ۹۴ و پس از آن ۹۵ دیگر ممنوع می شود اما همچنان فعال بودند. گرچه تعداد پیکان های تاکسی در شهر تهران در مقایسه با انواع دیگر مدل های تاکسی فراوانی بالایی ندارد اما براساس آخرین آمارها ۶۰۰ تاکسی پیکان همچنان در تهران تردد و کار می کنند.
اینک خودروهای پژو، سمند، پراید، تویوتا، رنو و …. به عنوان تاکسی مجوز فعالیت دارند و عموما به رنگ های زرد(زیرنظر مستقیم تاکسیرانی) و سبز( زیرنظر شرکت های خصوصی) فعال هستند.
مترو، اتوبوس، تراموا، تاکسی، ال آر تی و… به عنوان گونه هایی از حمل و نقل عمومی هر یک نقشی در مهم در یک ناوگان ترابری عمومی کارآمد ایفا می کنند؛ به بیان دیگر داشتن ناوگان حمل و نقل عمومی مطلوب مستلزم آن است که هر یک از این مدهای حمل و نقلی کارآیی لازم را داشته باشد.
در این میان تاکسی ها در ناوگان حمل و نقل عمومی نقش فیدر یا تغذیه کننده را بازی می کنند؛ ناوگانی با ظرفیت پایین به منظور جا به جایی شهروندان در مسیرهای کوتاه و مشخص.
تاکسی ها از نظر نحوه خدمات رسانی به ۴ گروه تاکسی گردشی، تاکسی خطی، تاکسی تلفنی یا بیسیم و تاکسی ویژه تقسیم می شوند.
اما حکایت تاکسی های پایتخت قصه پرغصه ای است که بسیاری از مسائل مربوط به آن از دهه های گذشته تاکنون به یادگار مانده است.
نبود نرخ مشخص در مسیرهای غیرخطی، امتناع از جا به جایی مسافر به ویژه در مسیرهای خطی، عدم نظارت بر فعالیت تاکسی ها، فرسودگی ناوگان، عدم استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی و…. تنها بخشی از مشکلات ناوگان تاکسیرانی تهران است که البته این مشکلات در زمان ترافیک، روزهای بارانی و برفی و زمان های خاص بیشتر نمایان می شود.
ناگفته نماند که اغلب تاکسیرانان نیز گلایه های زیادی از مدیریت این ناوگان دارند که البته بسیاری از آنها به حق است.
فارغ از سایر مشکلات، طی سه سال اخیر مدیریت شهری بر آن شد تا این ناوگان را نوسازی کند تا یکی از مشکلات این ناوگان که برای همه شهروندان حتی آن دسته که از تاکسی استفاده نمی کنند نیز محسوس بود رفع شود.
ناوگان تاکسیرانی تهران دارای ۸۰ هزار تاکسی است که از این تعداد ۶ هزار و ۳۵۱ تاکسی فرسوده بوده که ۲۰۰ مورد آن شامل تاکسی های پیکان می شود که البته تاکسی های پیکان در حال جایگزینی با تاکسی های نو هستند..
پیکان برای اولین بار سال ۱۳۴۶ تولید و به بازار عرضه شد و به سرعت مورد استقبال ایرانی ها قرار گفت.
از سال ۵۷ به بعد تولید آن کاهش یافت اما با تولید قطعات آن در داخل کشور آخرین نسل های پیکان سال ۸۴ تولید شد. بنابراین اگر تاکسی های پیکان موجود آخرین نسل های پیکان باشند عمر آنها حداقل ۱۲ سال است؛ این در حالیست که عمر مفید تاکسی ۱۰ سال تعیین شده است.
اگرچه زمزمه های حذف و از رده خارج کردن تاکسی های پیکان از ۲ سال پیش مطرح شد و قرار بود تا پایان سال ۹۴ تاکسی های پیکان موجود در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران جمع آوری و از رده خارج شوند اما این طرح هنوز پس از ۲ سال به طور کامل اجرا نشده است.
یکی از اولویت های طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران، حذف و نوسازی تاکسی های پیکان بود که در همین راستا ابتدا به تاکسی های پیکان اجازه فعالیت به عنوان سرویس مدارس داده نشد.
در ادامه، سال گذشته ممنوعیت تردد ۲۵۰ تاکسی پیکان که در خطوط تاکسی محدوده منطقه ۱۲ تهران فعالیت می کردند؛ اعلام شد.
همان زمان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز اعلام کرد در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی، تاکسی های پیکان که تعداد آنها براساس اعلام سازمانی تاکسیرانی در مرداد سال گذشته ۶ هزار و ۳۰۰ تاکسی بود تا پایان سال از رده خارج و با پایتخت خداحافظی می کنند.
براساس اعلام شهرداری تهران هر یک از این خودروها روزانه ۱۰ کیلوگرم و سالانه سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ذرات آلاینده تولید و در هوای آلوده پایتخت منتشر می کند.
هر چند حذف تاکسی های پیکان تا پایان سال ۹۵ مطابق آنچه وعده داده شده بود محقق نشد اما در روند نوسازی تاکسی های پیکان اتفاقات خوبی رخ داد به گونه ای که مرداد امسال معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اعلام کرد که تردد ۶۰۰تاکسی پیکان باقمیانده از ابتدای مهرماه در سطح پایتخت ممنوع خواهد شد.
مازیار حسینی همچنین افزود: برهمین اساس پروانه فعالیت تاکسی های پیکان سطح شهر تهران در نیمه دوم سال جاری (از ابتدای مهرماه) فاقد ارزش و اعتبار برای فعالیت است.
وی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران اظهار کرد: ۱۲ هزار تاکسی فرسوده شهر تهران در سال گذشته از رده خارج و نوسازی شدند.
حسینی خاطرنشان کرد: پیش از این بارها در خصوص نوسازی تاکسی های پیکان شهر تهران اطلاع رسانی شده و اطلاعات لازم در خصوص نحوه انجام این کار نیز به متقاضیان ارائه شده است.
در همین ارتباط شهریار افندی زاده سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۷۹۷ تاکسی پیکان در تهران اسقاط شده و ۴۶۶ پیکان دیگر هنوز باقیمانده است.
وی دلیل نوسازی نشدن این تعداد تاکسی پیکان را عدم صدور پیش فاکتور از سوی ایران خودرو اعلام کرد و افزود: راننده زمانی تاکسی خود را اسقاط می کند که کلید خودروی جدید را دریافت کند.
افندی زاده ادامه داد: در سال گذشته ۲۰ هزار و ۱۲۶ دستگاه تاکسی نوسازی شد که ۱۱ هزار ۵۸۳ تاکسی آن تحویل رانندگان شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز تاکنون ۲ هزار و ۱۹۲ تاکسی تحویل رانندگان شده است.
سرپرست سازمان تاکسیرانی تعداد کل تاکسی های فرسوده باقیمانده را ۶ هزار و ۳۵۱ مورد ذکر ‌کرد.
خبرنگار: عاطفه نژادسالاری – انتشار دهنده: محسن فتاحی
تهرام/۹۳۵۳**۱۶۲۵انتهای پیام /*


فرمانده سپاه فجر فارس: دفاع مقدس را مصداق بارز مدیریت جهادی می دانیمبه گزارش ایرنا، سردار سرتیپ دوم سید هاشم غیاثی روز جمعه در آیین رژه نیروهای مسلح مستقر در استان فارس افزود: اگر حقایق دفاع مقدس را به درستی به نسل های آینده منتقل نکنیم ممکن است که دچار تحریف شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و نیروهای نظامی ما درگیر امنیت شمال غرب کشور بودند و از طرفی تحریم هایی نیز به کشور تحمیل شده بود، دشمن به این نتیجه رسید که جنگی را به کشور ما تحمیل کند و به خیال خام خودشان نظام نوپای جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
او افزود: آنچه در این بین مهم است اینکه همه نسل ها باید بدانند که ما آغازگر جنگ نبودیم.
فرمانده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: دوران دفاع مقدس با وجود همه مشکلات و حوادث تلخی که به دنبال داشت، برکاتی نیز برای کشور و انقلاب به ارمغان آورد که مهمترین آن خوداتکایی به مدد خلاقیت جوانان بود.
سردار غیاثی افزود: اگر نبود این خوداتکایی و عدم وابستگی، امروز چه بسا آمریکا و دیگر قدرت ها به خودشان اجازه می دانند که حتی در کشورمان حضور فیزیکی نیز داشته باشند.
وی گفت: امروز نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی به تبعیت از فرمانده معظم کل قوا، امنیت کامل را در جای جای میهن اسلامی حاکم کرده اند.
او ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی در یک اقتدار امنیتی قرار دارد و تمامی نیروهای مسلح کشورمان با وفاق و همدلی کامل، تمام توطئه ها را رصد می کنند و در جهت خنثی سازی آنها نیز اقدام به موقع انجام می دهند.
در این آیین، یگان های پیاده و موتوری نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان فارس از مقابل جایگاه رژه رفتند.
۶۱۲۲/ ۲۰۲۷
خبرنگار: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفیانتهای پیام /*


رونمایی از موشک بالستیک خرمشهر با برد ۲ هزار کیلومتربه گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، موشک بالستیک «خرمشهر» که در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد، امروز در رژه نیروهای مسلح در تهران رونمایی شد که تاکنون اطلاعات دقیقی در خصوص ویژگی های فنی و مهندسی و توان آن منتشر نشده است.
در این رژه بزرگ و منسجم، یگان های مختلفی از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگان های نمونه ای مرزبانی، یگان ویژه، یگان ویژه نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین رژه رفتند.
رژه سامانه های موشکی و تجهیزات فرماندهی پدافند هوایی سپاه از جمله سامانه های پدافند هوایی سوم خرداد، طبس، صیاد، رعد ۱، ارتقاع پایین و متوسط TOR- M1 ، سامانه راداری بشیر، سامانه جنگ الکترونیک صاعقه از مقابل جایگاه ویژه و کلام الله مجید از دیگر بخش های این مراسم بود.
همچنین سامانه های فرماندهی موشکی زمین به زمین، دوربرد، میان برد و پناه برد با سوخت جامد و مایع، سامانه های موشکی ذوالفقار، قیام، قدر F، قدر H، عماد سجیل از دیگر تجهیزات نظامی حاضر در آیین امروز بود.
در رژه نیروهای مسلح همچنین یگان یادمان شهدای ارتش با عزاداری و سینه زنی به مناسبت آغاز ماه محرم از مقابل جایگاه و کلام الله مجید رژه رفتند.
رژه ۱۶ یگان با استعداد بالا از نیروهای سه گانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) ارتش و انجام رژه همزمان هوایی شکاری بمب افکن های نهاجا و شناورها و تجهیزات دریایی نداجا، عملیات چتربازی و عملیات برداشت سریع از سوی تکاوران و تفنگداران دریایی در خلیج فارس از دیگر برنامه های امروز بود.
نیروی هوا فضای سپاه پاسداران نیز موشک هایی همچون بالستیک ذوالفقار، سجیل و سامانه پدافندی قیام را در معرض نمایش گذاشت.
در این آیین سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده‌ کل سپاه پاسداران، سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضا سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محمدحسین غیب پرور فرمانده بسیج مستضعفین، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار سرتیپ محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و سایر مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری در این رژه حضور داشتند.
ادامه دارد…
اجتمام(۳)**۷۰۲۹**۲۰۲۵
خبرنگار: فرهاد شرف پور**انتشار: لیلا جودیانتهای پیام /*


هرگونه تهدید در مرزهای خوزستان با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح مواجه می شودبه گزارش ایرنا سردار حسن شاهوارپور روز جمعه در آیین رزه حماسی نیروهای مسلح به مناسبت ۳۱ شهریور ماه و نخستین روز از هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت شریف ایران در چنین روزی در سال ۱۳۵۹ با اقدام غیرمعمول رژیم بعث عراق به تحریک اربابانش وتجاوز دشمن به خاک کشورمان مواجه شدند.
وی افزود: اگرچه این جنگ تحمیلی خسارت های جانی و مالی برای ایران اسلامی به دنبال داشت اما در نهایت ملت ما بود که با رشادت های رزمندگان خود پیروز میدان شد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان ادامه داد: یاد تمامی مجاهدت های رزمندگان اسلام را گرامی داشته و از حضور تمامی فرماندهان نیروهای مسلح ،سربازان، بسیجیان و مسئولان استانی که در این مراسم رژه شرکت کردند قدردانی کنیم.
وی بیان کرد: امروز یگان های نیروهای مسلح با حضور خود در صحنه مشت محکمی را به دهان یاوه گویان و بخصوص رئیس جمهور آمریکا می کوبند و اقتدار وتوان دفاعی خود را یک بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند.
سردار شاهوارپور تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تمامی تلاش های آمریکای جنایتکار برای این بوده که ملت ما را به زانو در بیاورد اما هرگز موفق نشده و ملت ما آبدیده تر از گذشته در سایه رهبر معظم انقلاب و در زیر پرچم ولایت همچنان در میدان است.
وی بیان کرد: امروز نیز ترامپ – کاسبی که آمده تا بر سرمایه خود بیافزاید- با خیال خام خود گمان می کند که با تهدید ملت ایران به اهداف خود می رسد اما نیروهای مسلح ایران آماده تر از گذشته و با دسترسی به سلاح های پیشرفته و مدرن و آمادگی های رزمی و تاکتیکی بالایی اماده مقابله با هرتهدیدی هستند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: نیروهای مسلح با تمام توان خود برابر هرگونه تهدید ایستاده اند و همانگونه که نمونه این ایستادگی را جهانیان در هشت سال دوران دفاع مقدس مشاهده کردند.
وی افزود: هنوز آمریکایی ها حادثه طبس و یا ماجرای دستگیری نیروهای دریایی انگلیسی و آمریکای توسط غیور مردان نیروی دریایی را از یاد نبرده اند.
همزمان با آغاز نخستین روز از هفته دفاع مقدس، یگان های نیروهای مسلح خوزستان در اهواز روز جمعه با برپایی رژه حماسی همزمان با سراسر کشور، اقتدار و توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.
۶۰۰۲/۷۱۵۲خبرنگار: رضا خبازان **انتشار:کبری آقازریانتهای پیام /*


رویدادهای بین المللی و فرصت های فراروی شیرازدر این یادداشت به قلم محمود شبان آمده است: رویدادهای جهانی که در شیراز برگزار می شود فرصتی مغتنم را در اختیار شهر قرار می دهد که اگر به خوبی بهره برداری شود، شیراز را با کمترین هزینه، در عرصه بین الملل معرفی خواهد کرد .
برگزاری چندین رویداد جهانی ورزشی طی سالیان اخیر در شهر شیراز نشان از ظرفیت بالای این کلانشهر تاریخی، فرهنگی و اکنون ورزشی دارد، فرصتی که معمولا در دیگر نقاط جهان برای جذب گردشگر و معرفی هرچه بیشتر شهر و کشور از آن به خوبی بهره می برند .
اما در شیراز با وجود تمامی داشته ها، ظاهرا هنوز ساز و کاری برای این منظور در نظر گرفته نشده و نتوانسته ایم از فرصت طلایی پیش آمده به شکل مقبول استفاده کنیم، این موضوع شاید به دلیل ناهماهنگی بین دستگاهی که پیش از این به موجب اختلاف دیدگاهی مدیران شهری و ادارات دولتی مربوطه وجود داشت بود .
معمولا در همه جای دنیا زمانی که بحث برگزاری رویداد و یا جشنواره ای به میان می آید دستگاه مدیریت شهری بیشترین نقش آفرینی و همراهی را دارد که متاسفانه در شیراز شهرداری وشورای شهر در این مسیر نه تنها همراه نبودند بلکه بیشترین سنگ اندازی و اشکال تراشی را داشتند..
نمونه بارز آن را می توان از پایتختی جوانان جهان اسلام که توسط اداره ورزش و جوانان اخذ شد اشاره کرد که با وجود اهمیت بسیار، متاسفانه قربانی اختلاف نظر و دیدگاه های سیاسی شد و عملا به حاشیه رفت، این در حالی است که کلانشهری دیگر با استفاده از چنین ظرفیتی مدت هاست صدر اخبار کشور قرار گرفته و بیشترین و بهترین استفاده را برد .
از دیگر مصداق ها برگزاری مسابقات دو ماراتونی بود که با شرکت حدود ۳۰ کشور خارجی قرار بود از تخت جمشید استارت بخورد اما با کمال تعجب کسانی که هیچ اعتقادی به تاریخ و فرهنگ و پیشینه باستانی کشور نداشتند فریاد واتاریخا سر دادند و به جای همراهی و سود جستن از فرصت پیش آمده، با استفاده از رسانه های خود تلاش در لغو این رویداد بزرگ جهانی داشتند، که با توجه به وضعیت پیش آمده برگزار کنندگان تنها برگزاری را هدف قرار دادند و به اجبار از دستاوردهایی که می توانست رخداد مزبور داشته باشد غافل شدند .
اخیرا نیز دو رخداد بین المللی رالی خاورمیانه و مسابقات آسیایی فوتبال دانش آموزی در شیراز برگزار شد که هر کدام جداگانه باید به آن پرداخت، زیرا هم در برگزاری و هم در نتیجه گیری دو رویداد تفاوت های زیادی دارند. .
ابتدا به رالی خاورمیانه یا همان رالی مرک می پردازیم، امسال برای سومین باری بود که این مسابقات در شیراز برگزار می شد که قاعدتا می بایست هر بار بهتر از دور قبل برگزار شود،که متاسفانه باید گفت هر سال بدتر و ضعیف تر از دور پیش و همراه با تکرار اشتباهات برگزار شد، به گونه ای که رالی امسال با سکوت و عدم استقبال رسانه ها روبرو شد، هر چند که برگزار کنندگان ظاهرا هیچ اهمیتی به بحث رسانه و تاثیرات بین المللی آن ندارند که نشان از بی تجربگی آنها دارد.
در دو دوره گدشته نیز بارها توسط خبرنگاران و رسانه ها به مسئولین کشوری و استانی در این خصوص تذکر داده شد که متاسفانه هیچ بازخورد مثبتی در پی نداشت، شایسته است هنگامی که موضوع یک رویداد بین المللی به میان می آید مسئولین در بالاترین سطح ورود کنند نه اینکه چنین رخداد مهمی را به هیات ورزشی سپرده شود که تجربه نشان داده در برنامه ریزی و به کار گیری افراد و نیروهای دخیل در امر برگزاری بسیار ضعیف عمل می کند و اصولا در قد واندازه چنین مراسم و مسابقاتی نیستند .
مسابقات رالی و اتوموبیلرانی در همه جای جهان از اهمیت خاصی به دلیل توان جذب اسپانسر، تماشاگر و بهره تبلیغاتی وسیعی که می توان از آن برد دارد، این واقعیت موجب می شود متولیان امر با برنامه و کار کارشناسی وتشکیل تیم های مختلف اعم از تبلیغاتی، رسانه ای، بازاریابی و البته فنی به آن ورود کنند، ااتفاقی که دست کم در این سه دوره رخ نداده است .
دومین رخداد ورزشی آسیایی که برای اولین بار در شیراز برگزار شد، مسابقات فوتبال دانش آموزی بود که می توان ادعا کرد در برگزاری چیزی کم نداشت و با مشکل خاصی روبرو نشد اما نکته ای که آزار دهنده بود استقبال بسیار اندک تماشاچیان بود که می شد با پیش بینی های لازم این مشکل را نیز مرتفع کرد .
دومین مشکلی که در اینجا نیز به چشم می خورد، دور از نظر داشته شدن رسانه ها بود که به شکل سنتی تنها با یک دعوت معمولی برای پوشش خبری و ارائه برنامه مسابقات در یک گروه اجتماعی که آن هم مربوط به خود رسانه ها بود انجام شد، ظاهرا برای همه عادت شده که در هیچ کجای برنامه ریزی ها رسانه های مکتوب دیده نشوند، در حالی که می شد پیش از آغاز مسابقات با برگزاری جلسات مشورتی با صاحب نظران رسانه ای نسبت به پوشش هرچه بهتر مسابقات اقدام کرد.
با این وجود باید به روابط عمومی آموزش و پرورش بابت پوشش لحظه ای مسابقات و انتشار خلاصه فیلم بازی ها دست مریزاد گفت.راه اندازی سایت دو زبانه مسابقات و انتشار اخبار بازی ها به زبان انگلیسی نیز از دیگر نکات مثبت برگزاری بازی ها در شیراز بود.در هر حال میزبانی مسابقاتی در این سطح کار آسانی نبود و بازی ها بدون مشکل و یا اتفاق نگران کننده ای برگزار شد و شبکه ورزش نیز پوشش نسبتا خوبی به بازی ها داد.
این مسابقات می توانست میدانی برای شناسایی استعدادهای نهفته ای باشد که آینده فوتبال کشور و فارس را تامین کند، هیئت فوتبال می بایست با استفاده از کارشناسان و آنالیزورها ی مجرب به این کار اقدام ورزد و در پایان برترین های تیم های داخلی را شناسایی کرده و معرفی کند .هرچند استعداد یاب های فدراسیون ورزش دانش آموزی در محل مسابقات حضور پررنگی داشتند و علی کلانتری سرمربی بومی فجر شهید سپاسی نیز چند بازی را از نزدیک مشاهده کرد.
به هر تقدیر رویدادهای بین المللی فرصت هایی هستند که از کنار آن به راحتی می شود با کمترین هزینه به اهدافی دست یافت که در حالت عادی و از طریق مجراهای دیگر با هزینه های گزاف تنها به نیمی از آن می شود رسید، پسندیده است اکنون که مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی و دولتی همسو شده اند، تدبیری اندیشیده شود تا بیش از این فرصت سوزی نشود و با وجود بسترهای موجود که در کمتر شهری دیده می شود نهایت استفاده را از رویدادهای اینچنینی برد، کاری که شهرهای کوچک دنیا از این طریق و تنها با برگزاری یک جشنواره و یا رخداد ورزشی و با استفاده از ظرفیت بسیار بالا وانکارناپذیر رسانه به صدر خبرها می آیند و در کنار آن به اهداف از پیش تعیین شده خود که همان رونق اقتصادی و اعتباری شهر است می رسند.
۶۱۱۴/ ۲۰۲۷
دریافت خبر: علی اکبر خرامش ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفیانتهای پیام /*


کودکان کار بازمانده از تحصیل همدان، بسته های مهرانه دریافت کردندجمشید شیران روز پنجشنبه در حاشیه اجرای طرح توزیع بسته های حمایتی آموزشی مهرانه برای کودکان کار و خیابانی همدان در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود:در قالب این طرح به کودکان خیابانی و کودکان کار همدان بسته های حمایتی آموزشی در راستای توانمندسازی روانی و اجتماعی این کودکان ارائه شد.
وی ادامه داد: حمایت های مالی می تواند بسیاری از کودکان کار را به آغوش مدرسه بازگرداند و ارتباط با مدرسه آنها را از حضور و کار در خیابان دور نگه دارد لذا وسایل کمک آموزشی، بهداشتی و ملزومات تحصیل این دانش آموزان تحت عنوان طرح مهرانه تامین می شود.
وی با بیان اینکه این طرح سال های گذشته نیز در استان همدان اجرا می شد گفت: امسال این طرح منسجم تر و گسترده تر از قبل اجرایی و بسته های حمایتی و آموزشی به کودک کار و خیابان شناسایی شده در همدان ارائه شد.
وی اظهار کرد: این طرح فردا(جمعه) در شهرستان نهاوند نیز اجرا و در قالب آن لوازم شخصی همچون کیف، کفش و لباس، لوازم بهداشتی، لوازم کمک آموزشی و نوشت افزار و مواد خوراکی قابل استفاده ارائه می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان بیان کرد: طرح توزیع بسته های حمایتی آموزشی مهرانه برای کودکان کار و خیابانی یک طرح سراسری است و در بسیاری از استان ها در آستانه سال تحصیلی جدید در حال انجام است.
شیران بر نقش خیران در پیشبرد اهداف این طرح تاکید کرد و گفت: خیران استان همدان توجه ویژه ای به موضوع تحصیل کودکان کار داشته اند و بهزیستی با توجه به اینکه این کودکان را شناسایی کرده و نیاز واقعی آنها را می سنجد این امکان را دارد که کمک های خیران را در بخش هایی که خود خیر ترجیح می دهد هزینه کنند.
وی تصریح کرد: کودکان کار شناسایی شده همدان، در طول سال تحصیلی نیز از خدمات حمایتی، مشاوره ای و مددکاری بهزیستی برخوردار هستند.
استان همدان دارای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت است که حدود یک سوم جمعیت استان همدان به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات ارتقایی، پیشگیری، حمایتی و توانبخشی بهزیستی استان بهره مند هستند.
در سه ماهه نخست امسال حدود ۳۶ کودک کار در استان همدان شناسایی و ساماندهی شدند و به دامان خانواده بازگشتند.
۱۱۸۱/۲۰۸۷
خبرنگار:الهام تدین**انتشاردهنده:زهرا پیرنیاانتهای پیام /*


غفلت از مرور معارف دفاع مقدس خطر تکرار تاریخ را درپی داردبه گزارش ایرنا، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی روز پنجشنبه در دومین اجلاسیه ۹۶ شهید و گردهمایی ایثارگران بهداشت و درمان استان سمنان در سالن هلال احمر این شهر، با بیان اینکه باید تاریخ انقلاب و دفاع مقدس برای فرزندان خانواده ‌ها یادآوری شود، افزود: گاهی فرزندان امروز ماجراهای رخ‌داده در دوران دفاع مقدس را باور نمی‌کنند و افسانه می‌دانند.
وی رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس را حماسه عاشورایی ملت ایران دانست و با بیان اینکه کربلای ایران در کنار کربلای عاشورا معنا پیدا می‌کند، یادآور شد: برگزاری یادواره ها و اجلاسیه‌های شهدا فرصتی برای بازگویی معارف و علوم دوران دفاع مقدس برای نسلی‌هایی است که در آن زمان وجود نداشتند.
وی با اشاره به تفاوت‌های دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در دروان دفاع مقدس به دنبال خدا بودیم و اکنون بیشتر به دنبال خودمان هستیم، آن زمان تلاش ها برای پیروزی کشور بود ولی اکنون عوض شده‌ایم.
** بهداری از ارکان اصلی دفاع مقدس
صفوی با تاکید بر اینکه بهداری از ارکان اصلی پیشبرد اهداف دوران دفاع مقدس بود و فعالان این بخش در تمام عملیات‌ها حضور فعال داشتند، گفت: موضوع اصلی فعالیت این بخش این بود که کمتر شهید و زخمی بدهیم، و فعالان بهداشت و درمان، قبل از عملیات‌ها به نیروهای امدادی آموزش می‌دادند و حین عملیات پا به‌پای رزمندگان به تخلیه شهدا و مجروحان ایرانی می‌پرداختند، این در حالی بود که عراقی‌ها حتی به آمبولانس‌های ایرانی رحم نمی‌کردند و از زمین و هوا آمبولانس‌ها را می‌زدند.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به فعالیت ۱۰۰ هزار نفر به عنوان نیروهای بهداری در دوران دفاع مقدس از راننده آمبولانس تا پرستار و پزشک، در ۶۰ بیمارستان صحرایی و یکهزار اورژانس، گفت: تعداد شهدای بخش بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس تا سه هزار و ۵۰۰ شهید و تعداد جانبازان تا ۱۵ هزار جانباز ثبت شده است و این حوزه در مجموع به ۸۰۰ هزار مجروح دوران دفاع مقدس خدمات دادند که اکنون ۳۰۰ هزار نفر از آنان جانباز هستند.
وی با اشاره به بخشی از خدمات ارزنده فعالان بهداری دوران دفاع مقدس، گفت: در جنگ ویتنام، زمانی که برای بازگشت مجروحان آمریکایی از سوی نیروهای امدادی طول می‌کشید بین ۲ تا سه ساعت بود، در حالی که در دوران دفاع مقدس این زمان بین یک تا یک ساعت و نیم بود.
** مکتب مقاومت ملت ایران سوریه را نجات داد
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به الگوگیری ملت‌های مقاوم منطقه از ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس، گفت: عظمت ملت ایران در حماسه‌سازی و مقاومت را ملت سوریه درک کرد و اکنون هفت سال از این مقاومت الگوگیری کرده است.
صفوی با اشاره به اینکه آمریکا، صهیونیسم، عربستان، ترک ها و اردنی ها برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه متحد شده بودند، افزود: ایران، روسیه و حزب الله، آمریکا را در مساله سوریه شکست دادند.
وی بیان کرد: ایرانی ها در جنگ سوریه، ۱۰۰ هزار نیروی سوریه را برای مقابله با داعش آموزش دادند و با کمک ایران ۲۰ تیپ در کشور عراق برای سرکوب داعش شکل گرفت.
**ترامپ در سازمان ملل مثل هیتلر حرف می‌زد
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سازمان ملل متحد را نسنجیده و بدون بار حقوقی بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: ترامپ در سخنرانی اش گفت کره شمالی را نابود می کنیم و مثل هیتلر حرف می‌زد.
وی ادامه داد: سران ۱۹۳ کشور جهان از سخنان ابلهانه ترامپ مات شده بودند و به نظرم مردم و انسان های فهمیده در ایالات متحده چهار سال ریاست جمهوری ترامپ را تحمل نخواهند کرد.
صفوی گفت: ترامپ این آدم دیوانه در سخنرانی اش ابلهانه دروغ می گوید و ملت ایران را تروریست می‌داند در صورتی که همه می دانند گروه تروریستی داعش را سازمان های اطلاعاتی آمریکایی شکل دادند و آمریکا بزرگترین حامی دولت تروریست صهیونیستی است، آمریکایی ها صدام را به جان ملت ایران انداختند و منافقین که امروز در پارلمان آمریکا رفت و آمد دارند را از فهرست تروریست‌ها خارج کردند، آمریکایی‌ها بزرگترین جنگ‌طلبان دنیا هستند.
وی با بیان اینکه سخنان مسوولان ایران با منطق و صلابت بود، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز تاکید فرمودند منطق ایران متکی بر خدا و اعتقاد مردم با فرهنگ و تمدن ایران است.
وی با اشاره به منویات رهبری مبنی بر اینکه آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و باید به قدرت درون کشور متکی باشیم، گفت: کاش برخی مسوولان این مساله را درک می کردند، زیرا نباید به آمریکایی‌ها خوشبین باشیم.
** نیروهای بهداری استان سمنان در دفاع مقدس بسیار کارآمد بودند
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۵ استان سمنان با جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفری، ۵۰ هزار رزمنده به سمت جبهه‌های حق علیه باطل اعزام کرد، گفت: نیروهای استان سمنان چه در جهادسازندگی، تیپ ۱۲ قائم(عج) که در ۲ سال و نیم به پایان جنگ تحمیلی شکل گرفت و چه نیروهای بهداری و لشکر ۵۸ ذوالفقار، در لشکرهای مختلف کارآمد بودند و شاهد رشادت های این عزیزان در عملیات های کربلای پنج، شلمچه، شکستن دیوار شرقی بصره و فاو بودم.
وی با اشاره به تقدیم سه هزار شهید، بیش از ۱۰ هزار ایثارگر، هفت هزار جانباز و ۲۵۰ آزاده از استان سمنان در دوران دفاع مقدس و داشتن رتبه سوم کشور در تقدیم شهید نسبت به جمعیت، خاطرنشان کرد: تمام این آمارها، نشان از بصیرت سیاسی، هوشمندی، وفاداری به امام راحل و استقامت ایمانی مردم استان سمنان دارد.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد: بهتر است از خاطرات، زندگی و منش و سلوک هر کدام از ۹۶ شهید بهداشت و درمان استان سمنان کتابی تدوین شود و خاطرات ۷۰۰ جانباز بهداشت و درمان این استان نیز ثبت و ضبط شود تا به نسل های بعدی منتقل شود.
در این آیین با حضور محمدرضا خباز استاندار، سیدمحمدتقی شاهچراغی فرمانده سپاه قائم(عج) استان، مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، سیدعباس دانایی فرماندار، جمعی از مسوولان، فعالان، ایثارگران و جانبازان حوزه بهداشت و درمان استان سمنان در دوران دفاع مقدس، از خانواده شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، پیشکسوتان، پاسداران و پرستاران مدافع حرم در بخش بهداشت و درمان استان سمنان تقدیر شد.
از استان سمنان در دوران دفاع مقدس ۹۶ شهید شامل یک پزشک، ۶ پزشکیار و بهیار، ۵۳ امدادگر، ۱۸ راننده آمبولانس و حمل مجروحان و ۱۸ بهداشتیار و نیروی بهداشت و درمان به مقام شهادت نایل آمدند، استان سمنان سه هزار شهید و بیشتر از هفت هزار و ۵۰۰ جانباز تقدیم انقلاب کرد.
۶۱۰۳ انتشاردهنده: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.انتهای پیام /*


کاهش آسیبهای اجتماعی با نهادینه کردن توانمندی گفتگو در جامعه حاصل می شودبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، سید بیوک موسوی در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان، بی توجهی به آموزش و تقویت مهارت گفت و گو به فرزندان و جوانان را مهمترین نقص در ایجاد رابطه میان دانشجویان و مدیران حوزه های مختلف دانست و افزود: متاسفانه مهارت گفت و گو از دوران کودکی در خانواده ها به صورت جدی به فرزندان آموزش داده نشده است.
وی ادامه داد: امروز اگر برخی مشکلات در خانواده ها وجود دارد، به طور عمده به دلیل نبود توانایی افراد در گفت و گو و درک متقابل است.
موسوی زنجان را استانی دانشگاهی دانست و اظهار کرد: در دانشگاه های مختلف استان، حدود ۶۰ هزار دانشجو وجود دارد و این در حالی است که معادل ۳ درصد این جمعیت را اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در حوزه های مختلف تشکیل می دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه باید زمینه حضور و نقش آفرینی همه افراد در توسعه استان فراهم شود، گفت: ضروری است به منظور استفاده از ظرفیت همه افراد جامعه و به ویژه دانشگاهیان، دستگاه های اجرایی از ظرفیت دانشگاه های استان که مملو از نیروی انسانی با افکار ارزشمند است، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه باید تحمل شنیدن صحبت ها و نظرات مخالف خود را داشته باشیم، اظهار کرد: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها به توصیه رهبر معظم انقلاب، تمرینی برای گفتگو در میان جوانان است.
موسوی با بیان اینکه جوانان کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس با نثار خون خود امنیت و آرامش کشور را حفظ کردند، افزود: امروز نیز تلاش دولتمردان در عرصه دیپلماسی با رهبری های ولایت فقیه، موجب تضمین این امنیت و آرامش‌ در کشور شده است.
به گزارش ایرنا، هم اکنون بیش از ۶۵ هزار دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان تحصیل می کنند.
۷۳۱۲/۶۰۸۵
دریافت: حسن اکبری** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


رد رشوه ۴۰۰ میلیونی ریالی سارقان توسط پلیس آگاهی نظرآبادبه گزارش ایرنا از پلیس البرز، سرهنگ محمد کریم بیات روز چهارشنبه، گفت: در پی سرقت های متعدد منزل در شهرستان نظرآباد تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با به کارگیری شگردهای پلیسی و انجام اقدامات فنی موفق به دستگیری ۱۷ متهم شدند.
وی با اشاره به اینکه متهمان که از سارقان سابقه دار منزل بوده و در بسیاری از استان های کشور اقدام به ۷۰ فقره سرقت از منزل و مغازه کرده بودند، اضافه کرد: ماموران هنگام رسیدگی به پرونده سرقت ها با مراجعه چندین مرحله ای خانواده متهمان برای تطمیع ماموران و کاهش جرایم متهمان روبه رو شدند.
بیات افزود: بستگان متهمان پرونده که به عناوین مختلف قصد تطمیع ماموران برای رهایی متهمان از مجازات قانونی را داشتند، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد دادند که با صحت عمل ماموران، رشوه پیشنهادی رد و موضوع صورتجلسه و ضمیمه پرونده شد.
۲۰۹۸/۱۵۳۵خبرنگار: مریم صوفی **انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


آیین ها و مجالس ماه محرم، کانون جهل زدایی و هدایتگریبه گزارش ایرنا، جهل زدایی نه تنها هدف قیام سیدالشهدا (ع) بلکه هدف بعثت پیامبران بوده است زیرا در حقیقت جهل ریشه همه مصائب و مفاسد جامعه بشر است به همین دلیل بر این اساس اصلی ترین کار انبیا و اولیای الهی ریشه کن کردن بیماری جهل در جامعه است زیرا تا این بیماری علاج نشود نمی‌توان انتظار داشت که ارزش‌های دینی بر جامعه حاکم شود.
امام حسین (ع) برای تحقق این آرمان بلند خون پاک خود را در راه خدا اهدا کرد و اصلی ترین دلیل پیروان مکتب اهل بیت (ع) برای زنده نگه داشتن مکتب شهادت با عزاداری برای امام حسین نیز جهل زدایی از جامعه اسلامی است و تا درمان کامل این بیماری خطرناک اجتماعی و استقرار حاکمیت مطلق ارزش‌های اسلامی در جهان تداوم این مکتب ضرورت دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: انتشار پیام و نهضت امام حسین (ع) وظیفه همه افراد جامعه و برگزاری آیین های محرم و صفر فرصتی است که معارف سرور آزادگان جهان و سالار شهیدان که آگاهی بخشی به مردم برای شناخت سره از ناسره و برداشتن نقاب از چهره ریا، شرک و نفاق است، در جامعه ترویج شود.
حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی افزود: امربه معروف و نهی از منکر، جهاد، ایثار، شهادت، ایمان، خدامحوری، نهراسیدن در مقابل دشمنان اسلام از جمله الگوهای قیام عاشوراست که تبیین آنها می تواند بسیاری از معضلات جامعه را برطرف کند.
وی بیان کرد: با توجه به عشق و علاقه ای که نسبت به امام حسین (ع) در جامعه اسلامی ایران وجود دارد باید معارف قیام عاشورا آنگونه که هست برای جامعه بازگو و از پرداختن به حواشی اجتناب شود.
سروستانی افزود: با وجود همه نقاط قوت آئین های عزاداری امام حسین (ع)، باید تلاش شود تا از یکسری آسیب هایی که درمدت برگزاری این مناسبت ها ممکن است به وجود آید دوری و جلوگیری کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: آیین های سوگواری حسینی باید از هرگونه آسیبی که موجب وهن در دین، مذهب و قیام نهضت عاشورا می شود به دور باشد.
سروستانی با اشاره به اینکه محرم فرصتی برای ابراز ارادت مداحان، شاعران و مرثیه سرایان به ساحت مقدس امام حسین (ع) است اظهار کرد: مداحان و شاعران با صوت و شعرهای حماسی خود فرصتی برای ابراز ارادت به امام حسین (ع) پیدا می کنند ولی باید توجه کرد شعرها و سروده این افراد در خط و آرمانهای قیام عاشورا باشد.
وی بیان کرد: سروده ها باید با محتوا باشند و بتوانند مردم را به سمت و سوی دین و اهل بیت (ع) دعوت و جذب کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر یادآور شد: در اجرای مراسم، مداحی، شعر خوانی و مرثیه سرایی از سرودن هرگونه شعری که موجب وهن در دین و مذهب می شود و گاهی شرک به حساب آید باید اجتناب کرد زیرا اهل بیت پیامبر(ع) به طور قطع این گونه عزاداری ها را از ما نمی خواهند و نمی پسندند.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر ازجمله استان های سالم و با کمترین حاشیه در زمینه عزاداری های امام حسین (ع) است ادامه داد: مداحان و مرثیه سرایان از سرودن شعرهایی که در شان اهل بیت (ع) نیست خودداری کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در باره سخنرانی های سیاسی و جناحی در مجلس سوگواری امام حسین (ع) گفت: قیام عاشورا علاوه بر جنبه دینی، یک جریان سیاسی مهم در مقابل کسانی بود که به نام اسلام حکومت و علیه دین تلاش می کردند و نهضت عاشورا به عنوان راهبردی اساسی و حرکتی انقلابی و دینی که هدف آن زنده کردن اسلام واقعی و دین خدا بود در منبرهای سخنرانان و واعظان باید برای مردم تشریح شود.
سروستانی با بیان اینکه برگزاری آیین های سوگواری محرم باید با رویکردی انقلابی و آگاهی بخشی درجامعه نهادینه شود، تاکید کرد: مداحان برای شخصیتی تبلیغ می کنند که در برابر ظلم ظالمان و دنیا خواهان خون داد به همین دلیل حماسه عاشورا باید با بیان شیوا به مردم انتقال داده شود.
وی تاکید کرد: امروز در مقابل اسلام جریان خطرناک دشمنی با اسلام وجود دارد و استکبار جهانی با طراحی جریانهای تکفیری، داعش، النصره و غیره، جریان هایی از درون اسلام برای رویارویی با آن راه اندازی کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: در مقابل جریان هایی که از طرف دشمن طراحی شده است، مداحان باید روشنگری، بیان مسالمت آمیز و درست حقایق و افشای دسیسه های دشمن را جزو برنامه های محوری خود قرار دهند.
سروستانی با تاکید بر وحدت در جامعه افزود: هرکسی درهر جریانی که باشد متعلق به نظام جمهوری اسلامی است و در این شرایط حساس حفظ وحدت و یکپارچگی از ضرورت هایی است که باید مورد توجه باشد.
وی یادآور شد: سرنگونی رژیم شاهنشاهی، پیروزی درهشت سال دفاع مقدس، شکست پی در پی دشمن در طول حدود ۴۰ سال گذشته از عمر انقلاب نشات گرفته از وحدت و همبستگی همه آحاد جامعه است که باید همواره ادامه داشته باشد.
وی در باره نذرهای ماه محرم گفت: دادن نذری بویژه در دهه نخست ماه محرم از سنت های نیک موجود در بین مردم است که بسیار زیبنده و پسندیده است.
سروستانی توصیه کرد، برای جلوگیری از اسراف بخش زیادی از این نذرها در قالب نذرهای فرهنگی هدایت شوند.
وی یادآور شد: برگزاری نشست های قرآنی، هدیه دادن قرآن، تجلیل از شرکت کنندگان درآئین های حسینی به خصوص قشر جوان در هیات های مذهبی و برخی دیگر از این آئین ها از جمله این برنامه های فرهنگی است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر گفت: اگر هدف از آیین های سوگواری محرم و صفر همان اهداف امام حسین (ع) که مبارزه با جهل، هدایت گری، امربه معروف و نهی از منکر باشد بسیاری از سخنان و موضوع های انحرافی حذف و بیان نمی شود.
حجت الاسلام یعقوب بهمنیاری افزود: براساس فتواها و تاکیدهای ائمه اطهار(ع) رعایت اصل هدایت گری و جهل زدایی در مجالس عزاداری امام حسین (ع) ضروری است در غیر این صورت این مجالس نباید برگزار شود.
وی بیان کرد: جریان سازی قیام امام حسین (ع) امربه معروف و نهی از منکر و ایستادگی در برابر ظلم، نادانی و بدی هاست و باید این اصل در آئین ها و مراسم سوگواری رعایت شود.
بهمنیاری اظهار کرد: یکی از هدف های ما در آئین های سوگواری جذب جوانان و آشنایی آنان با حرکت عاشوراست که این روزها بهترین زمان برای هدایتگری جوانان است.
وی تاکید کرد: الگوگیری از حرکت عاشورا مهمترین هدف محرم و صفر است و نباید این حرکت به تاریخ بپیوندد.
بهمنیاری افزود: در حرکت امام حسین (ع) بحث هیچ گروه و جناح خاصی مطرح نیست و سخنرانان باید با توجه به اصل هدایتگری مطرح در حرکت عاشورا اقدام به امربه معروف و نهی از منکر کنند.
وی تاکید کرد: براساس تاکید بزرگان دین هدف از حرکت عاشورا شناخت امام حسین (ع) و پیروی از ایشان و مبارزه با یزیدیان زمان است.
بهمنیاری اظهار کرد: امروز رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های خود خوبی افراد و دولت ها را مطرح و بدی ها را نیز تذکر می دهد که اگر این اصل در جامعه رعایت شود مسائل جناحی و گروهی مطرح نمی شود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر در باره اسراف در غذاهای نذری در ماه محرم گفت: ظرفیت ایجاد شده برای نذرهای مختلف بسیار بالاست و تمرکز پخت غذاهای نذری در دهه اول محرم است.
بهمنیاری افزود: مردم باید بدانند برای جلوگیری از هرگونه اسراف امکان جابه جایی نذر از نظر زمان و نوع آن وجود دارد و از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.
وی بیان کرد: هر مسجد و تکیه ای می تواند برای جلوگیری از اسراف در نذرها نیازمندان حوزه جغرافیایی خود را شناسایی و زیرپوشش قرار دهد.
بهمنیاری اظهار کرد: همچنین با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از تولیدات داخلی، مردم در پخت نذری ها و پذیرایی ها اولویت خود را بر استفاده رعایت این اصول قرار دهند.
وی تاکید کرد: اصل نذر باید در این روزهای مهم رعایت شود و تنها با جهت دهی درست آن می توان جلو بسیاری از اسراف ها را گرفت.
کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر فت: براساس دستورالعمل های موجود سخنرانان از مطرح کردن مسائل اختلاف آمیز مذهبی، قومی و محلی در آئین های محرم باید خودداری کنند.
حسین ادیبی بیان کرد: همچنین عزاداران حسینی مجاز به انجام برخی اقدام های موهن و خرافی نیستند و علاوه بر عزاداری مردم باید به قرائت قرآن تشویق شوند.
ادیبی همچنین بر ایمنی مجالس عزاداری از نظر فیزیکی و اطمینان از سالم بودن مواد غذایی مصرفی را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: سخنرانان بومی و اعزامی از برجسته کردن برخی نکات مذهبی و قومیتی اختلاف برانگیز بپرهیزند.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


فرزندان ما شیوه های نوینی برای زندگی خود دارندبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عالیه شکربیگی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان در باشگاه نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه خانواده به عنوان محوری ترین نهاد از بسیاری از آسیب ها تاثیر گرفته است و دچار آسیب شده است، افزود: این موضوع باعث شده که نهاد خانواده دچار آسیب جدی شده است.
شکربیگی ادامه داد: ما برای حل این مشکلات نیازمند پژوهش های نقادانه هستیم و باید ابتدا خودمان را نقد کنیم، چون نه دانشگاه، نه خانواده و نه نظام تربیتی با موفقیت عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه پژوهش های ما باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد، گفت: همین مشکلات است که امروز جامعه را با آسیب های اجتماعی مواجه کرده است.
شکربیگی ادامه داد: به همین دلیل مرکز اندیشه ورزی در وزارت کشور تشکیل شده است تا این مفاسد اجتماعی و آمار بالای طلاق، اعتیاد و خودکشی حل شود.
وی اظهار داشت: امروز بحران گسست در اجتماع ایران باعث گسست تعلق ها در نهاد خانواده شده است و اینگونه است که نظم و انسجام اجتماعی و فرهنگی در خانواده سست می شود و منشا بروز آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود.
شکربیگی ادامه داد: بیش از سه دهه در عرصه علمی و تحقیقات دانشگاهی تلاش داشتیم و این همه اعتبارات پژوهشی چرا هزینه شده چون نهاد خانواده در مخاطره است.
مدیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: چرا تعالیم کاربردی در دانشگاههای کشور برای حل این مشکلات شکل نمی گیرد.
وی با بیان اینکه چرا باید به خانواده توجه کرد، گفت: چون خانواده پایه و اساس تربیت انسان است و باید زن را در مناسبات خانواده ببینیم، زن مساله عام است.

** تبعیض در اشتغال بانوان وجود دارد
اکرم مصوری منش مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان نیز گفت: اکنون ۵،۱۲ درصد خانواده ها توسط زنان سرپرست خانوار اداره می شوند و متاسفانه از سال ٨٠ تاکنون آمارهای رسمی در این زمینه تغییر نکرده است.
وی تصریح کرد: اگرچه ما می دانیم آمار طلاق روز به روز در حال افزایش است و از هر ٣ تا ٤ ازدواج یک مورد طلاق داریم، اما آمار زنان سرپرست خانوار در مشور تغییر نکرده است.
مصوری منش ادامه داد: اکنون بسیاری از زنان سرپرست خانوار شغل مناسبی ندارند و یا اصلا شغل ندارند البته باید آمار زنان سرپرست خانوار را با دختران مجرد با سن بالا اضافه کرد که مشخص می شود آمار بالایی است.
وی اضافه کرد: اکنون تبعیض آموزشی در میان زنان و مردان حل شده اما همچنان شاهد تبعیض در اشتغال بانوان هستیم و اگر برنامه ریزی و مدیریت درستی در این زمینه نشود شاهد آسیب های جدی خواهیم بود و هر روز نیز به این آسیب ها افزوده می شود.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات در خانواده ها باید فرهنگ سازی کرد، افزود: یکی از عوامل افزایش طلاق در کشور موضوع مشارکت اجتماعی یا خانواده مشارکتی است که باید این مساله هم حل شود.
نشست هم اندیشی معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز – سه شنبه- با حضور مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان در باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
اجتمام **٧٢٦٨** ۱۵۶۹
خبرنگار: مهناز بیرانوند ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*


فرماندار سرپل ذهاب: مسئولان برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنندبه گزارش خبرنگار ایرنا، اکبر سنجابی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری سرپل ذهاب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: این هفته یادآور ایثار و رشادت رزمندگان اسلام است که باید با اجرای برنامه های مناسب در جامعه ماندگار شود.
وی اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از رویدادهای مهم جمهوری اسلامی ایران و دانشگاهی برای پرورش انسان های بزرگ است که امنیت امروز مرهون آن دوران است.
فرماندار سرپل ذهاب گفت: هشت سال دفاع مقدس نشانه صلابت، وحدت، دشمن شناسی و استکبارستیزی رزمندگان است و امروز ما باید برای ماندگاری رشادت ها و ارزش های آن دوران برنامه ریزی جامع داشته باشیم.
امام جمعه سرپل ذهاب نیز گفت: هفته دفاع مقدس در حقیقت بهترین فرصت برای یادآوری و نشان دادن زیبایی هایی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس از سوی رزمندگان اسلام اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام جواد فاطمی نسب افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان گرانقدر ما رشادت های بی نظیری را از خود به یادگار گذاشتند که باید در این فرصت مغتنم با همکاری و فعالیت مضاعف مسئولان دستگاه های اجرایی به این دلاوری ها پرداخته شود.
وی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، ایران اسلامی شاهد بسیاری از فضایل ارزشمند جوانان برومند این کشوردر صحنه دفاع از آرمان های نظام بود.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرپل ذهاب نیز گفت: ما باید با هم افزایی و هم فکری به گونه ای حرکت کنیم تا به خوبی بتوان ایثار و از خود گذشتگی های شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های ایثارگر را به نسل جوان و نسل های بعدی منتقل کرده و در حد توان دین خود را به این عزیزان ادا کنیم.
سرهنگ پاسدار مجتبی کاکایی افزود: به صدا درآمدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، اجرای رژه نیروهای مسلح، غباروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نمایشگاه و اجرای مسابقه های فرهنگی از برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سرپل ذهاب است.
۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.
شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار تن جمعیت و ۴۸ کیلومتر مرز با کشورعراق دارد.
۳۰۱۲/۷۳۹۹/۸۰۶۶ خبرنگار:سیروس صدیقی چگینی ** انتشار دهنده:علی مولویانتهای پیام /*


بیش ازیک میلیاردتومان مردم استان تهران درعیدقربان به نیازمندان کمک کردندبه گزارش روزسه شنبه ایرنا،محسن ولیئی با اشاره به همیاری و همکاری مردم نیکوکار و حامیان طرح اکرام و مراکز نیکوکاری در روز عید قربان اظهارداشت: امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان گوشت قربانی، نذورات و کمک‌های مردم سراسر استان در عید قربان جمع آوری شد.
وی افزود: امسال همچون سال‌های گذشته به‌ منظور احیای سنت‌های حسنه انفاق، کمیته امداد استان تهران دریافت نذورات قربانی مردم متدین و نیکوکار استان را در همه دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، مساجد و محل برگزاری مراسم عید قربان انجام داد.
ولیئی با اشاره به رشد ۷۸ درصدی نذورات مردم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزود: با توجه به کمک‌های جمع‌آوری‌شده، نذورات قربانی نیکوکاران برای بهره‌مندی نیازمندان در بسته های یک تا ۲ کیلو گرمی بین خانوارهایی که فرزندان دچار سو تغذیه دارند، ایتام، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و خانوارهایی که سرپرست بیمار دارند توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران یادآور شد: سال گذشته بیش از ۷۲۷ میلیون تومان مشارکت‌های مردمی به ‌صورت نقدی و غیر نقدی در بخش نذورات قربانی توسط نیکوکاران پرداخت شد.
وی با اشاره به روش های دریافت غیرحضوری نذورات قربانی نیکوکاران اعلام کرد: نیکوکاران مبلغ نقدی نذورات قربانی خود را طریق شماره گیری کد #۰۲۱*۸۸۷۷* ، پرداخت از طریق اپلیکیشن سکه و یا شماره گیری سامانه تلفنی ۷۳۵۵ به راحتی پرداخت کنند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: امین کمالی فر انتشاردهنده:موسی فعالیان
تهرام/ ۷۲۴۷ / ۱۵۳۹انتهای پیام /*


چند خبر کوتاه از استان یزد(۱۶)اولین جشنواره عروسکی سرزمین من با هدف معرفی عروسک های تاریخی اردکان و عروسک آیینی بی بی کُگ متعلق زرتشتیان فردا( سه شنبه ) در این شهر برگزار می شود.
به گفته مصطفی دهستانی یکی از دست اندرکاران جشنواره با توجه به اهمیت تولید عروسک سازی در حوزه صنایع دستی و ایجاد اشتغال میان بانوان و با توجه به افزایش تولید، می توان با گسترش این صنعت مشکل تامین هدایای سنتی را رفع و امور تغییر یافته گذشته را احیا کرد.
همچنین آمن خادمی، طراح و سازنده عروسک بومی اردکان با اشاره به مراحل ساخت عروسک‌‌ های بی‌بی کگ گفت: این طرح حاصل ماه‌ها پژوهش میدانی، بررسی اسناد کتابخانه‌ ها و موزه ها در باره لباس‌های مردم اردکان و عروسک بی‌بی کگ است.
به گفته وی بی‌بی کگ نام عروسک آیینی زرتشتیان است، که این عروسک با استفاده از لباس زنان زرتشتی این منطقه طراحی شده ، جنبه بازی و بازیچه ندارد بلکه یک عروسک آیینی است.
خادمی در باره عروسک‌های اردکان هم گفت: برای ساخت این عروسک‌ها از لباس‌های قدیمی که مردم شهر می‌پوشیدند همچنین منابع موجود در موزه مردم شناسی و عکس‌های قدیمی سه نسل گذشته بهره برده است.
ساخت و طراحی این عروسک‌ها توسط خادمی که قبلا عروسک های لری لیلی و دلیار را طراحی کرده است، انجام شد.
وی در باره ساخت عروسک‌ها گفت: بازسازی عروسک بی‌بی کُگ زیرنظر پوپک عظیم پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر انجام شد.
جشنواره عروسکی سرزمین من با مشارکت خانه بوم‌گردی ماه بی‌بی و اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد برگزار و از عروسک های خاص این جشنواره رونمایی خواهد شد.
اردکان ۹۸ هزار نفر جمعیت دارد و مرکز آن در ۶۰ کیلومتری شمال شهر یزد واقع است.

**
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در سه عملیات جداگانه پلیس در این استان ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ محمد رضا مزیدی افزود: از این مقدار ۱۹۰ کیلو گرم تریاک بود که در ۲ عملیات و بقیه حشیش بود .
وی ادامه داد: در این عملیات ها، ۶ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند و قاچاقچیان قصد داشتند، مواد مخدر را از استان های جنوبی و از مسیر یزد به مناطق مرکزی کشور منتقل کنند.

**
ماموران فرماندهی انتظامی استان یزد در ۲۴ ساعت گذشته ۶ هزار و ۴۸ قلم پوشاک قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه کامیون عبوری در این استان کشف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ، ماموران در راستای مبارزه با کالای قاچاق خبری مبنی بر انتقال یک محموله پوشاک خارجی قاچاق به یزد مطلع شدند، و خودرو مورد نظر را شناسایی کردند و در فرصت مناسب آن متوقف و در بازرسی محموله پوشاک کشف و سه نفر متهم نیز دستگیر شد.

**
امام جمعه مهریز گفت: ایجاد تولید و اشتغال باید محور فعالیت واحد های صنعتی قرار گیرد که تحقق اقتصاد مقاومتی با آن محقق می شود.
حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در دیدار مدیر عامل شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد مهریز افزود: از امور مهم کنونی در جامعه که مورد نیاز جوانان است برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد اشتغال است.
وی ادامه داد: اگر فعالیت های تولیدی و صنعتی در مهریز که دارای موقعیت بسیار خوب در استان یزد است افزایش یابد ضمن ایجاد اشتغال در توسعه همه جانبه شهرستان بسیار موثر است .
امام جمعه مهریز بیان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقامتی و تولید و اشتغال نامگذاری کردند بنابراین همه باید در کنار مسئولان برای اجرایی شدن توصیه های معظم له اقدام کنند.
محی الدینی افزود: تلاش عملی برای بهره برداری از واحد های تولید و صنعتی در مهریز و تسریع در کارها همواره ضروری است و مسئولان اجرایی و دولت در خدمت سرمایه گذاران هستند.
وی تاکید کرد: بهره گیری از نیروهای بومی در واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان نیز باید همواره مدنظر مسئولان واحدهای تولیدی و شرکت های مختلف قرار گیرد.
شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد در خرداد ماه ۱۳۹۳به منظور احیاء معدن سرب و روی مهدی ‏آباد و استفاده از ظرفیت های شهرستان مهریز و اشتغال زایی و ایجاد بازار کسب و کار فعالیت خود را شروع کرده است.
۱۰۰ واحد تولیدی با دو هزار و ۵۰۰ نیرو در مهریز فعال است.
مرکز شهرستان مهریز در ۳۰ هزار نفر در جنوب شهر یزد قرار دارد.
۷۵۴۴* ۷۵۳۶*۲۰۴۷* خبرنگاران : مژگان دشتی- کاظم سبحان زاده ** انتشار- عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*


طرح ‘روز پاک’ در اصفهان اجرا می شودبه گزارش ایرنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نقل از سردار مهدی معصوم بیگی افزود:مجموعه فرماندهی انتظامی استان در مرحله بعدی به دنبال طرح جایگزین کردن و تردد موتورسیکلت های برقی با توجه به نداشتن آلودگی صوتی و هوا به جای موتورهای بنزینی برای کاهش آلودگی هوا در خیابان های اصفهان است.
وی اظهار کرد: امروز در برخی شهرهای بزرگ جهان مانند ‘توکیو’ و ‘پکن’ برغم جمعیت زیادی که در این شهرها وجود دارد، مشکل آلودگی هوا وترافیک با استفاده از موتورهای برقی و دوچرخه تا حدود زیادی برطرف شده است که ما نیز بایستی از این الگوی بسیار خوب استفاده کنیم.
رئیس پلیس استان اصفهان همچنین با اشاره به موضوع ترافیک به عنوان یکی از معضلات عمده کلان شهرها گفت: ترافیک علاوه بر اتلاف وقت مردم تبعات زیادی مانند آلودگی هوا دارد که همه باید با کمک یکدیگر این مشکل را برطرف کنند.
وی یادآوری کرد: بسیاری از مشکلات دیگر از جمله حوادث جاده ای و جرایم نیز می تواند با رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم و همکاری دستگاه های اجرایی کاهش چشمگیری پیدا کند.
رئیس پلیس استان اصفهان با اشاره به توفیقات نیروی انتظامی درزمینه کاهش تصادفات گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی در طول این سال ها توانسته با انجام یکسری طرح ها مانند راه اندازی همیاران پلیس، تشویق رانندگان قانونمند و دیگر موارد به موفقیت های خوبی دست پیدا کند بطوری که از سال ۸۰ تا کنون میزان تلفات جاده ای کشور سیر نزولی داشته است.
وی به نقش بسزای رسانه ملی در اجرای موفق طرح های فرهنگ ساز نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: یکی از این طرح ها ‘الزام رانندگان و سرنشینان خودروها به بستن کمربند ایمنی بود’ که با فرهنگ سازی پلیس، حمایت های رسانه ملی و همکاری مردم، امروز اکثر رانندگان از کمربند ایمنی استفاده می کنند.
سردار معصوم بیگی گفت: نیروی انتظامی برای اینکه بتواند مکمل نقش آموزشی و ارتقا دهنده سطح آگاهی خانواده و دیگر نهادها باشد، آموزش همگانی را در دست اجرا دارد و کارشناسان پلیس، هنجارها و مقررات را به عموم مردم جامعه آموزش می دهند.
سالانه بیش از ۱۴۴هزار دستگاه خودرو جدید در کلانشهر اصفهان شماره گذاری و راهی خیابان های این شهر می شوند که این روند را کارشناسان ترافیک و محیط زیست به سونامی تهدیدآمیز تعبیر می کنند.
همچنین روزانه حدود ۸۰۰ هزار خودرو در سطح شهر اصفهان تردد می کند و بیش از ۴۰۰ خودرو به این تعداد اضافه می شود که این وضعیت چشم انداز آینده شهر دو چرخه ها را تیره و تار نشان می دهد.
ت/۶۹۹۴ خبرنگار:آرزو فلاح – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*


مرگ صدها قطعه ماهی در رودخانه گاماسیاب کرمانشاه تائید شدجمال باقرآبادی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این اتفاق در هفته گذشته رخ داد که مهمترین دلیل آن نیز پائین آمدن سطح آب رودخانه بوده است.
وی افزود: برداشت بی رویه آب از رودخانه سبب کاهش سطح آن شده و در نتیجه صدها قطعه ماهی تلف شدند.
باقرابادی یادآوری کرد: زمانی که سطح آب رودخانه به قدر مشخصی کاهش می یابد غلظت آن نیز افزایش یافته و همین مساله باعث ایجاد آلودگی و کاهش اکسیژن در آب می شود.
مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست کرمانشاه گفت: البته آلودگی های زیست محیطی و پساب هایی هم که گاهی اوقات وارد آب رودخانه می شود نیز در تلفات ماهیان بی تاثیر نیست.
گزارش رویدادهای خبری به همراه گزارش تصویری آن ها و اخبار متنوع دیگر، هر روز بر روی سایت ایرنا استان کرمانشاه http://www.irna.ir/kermanshah و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به آدرس irnakermanshah@ منتشر خواهد شد.
۸۰۶۶/۷۴۵۸ خبرنگار:مسعود اسماعیلی ** انتشاردهنده:علی مولویانتهای پیام /*


فرماندار کنگان: فرهنگ دفاع مقدس درجامعه نهادینه شودبه گزارش ایرنا عبدالنبی یوسفی روز یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس گنجینه ای ناب برای ملت مقاوم و بزرگ ایران و پشتوانه ای قوی نظام دینی آن است طوریکه امروز به برکت این گنجینه و پشتوانه محکم جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جایگاه ممتازی برخوردار است.
وی اضافه کرد: شهدای مدافع حرم نیز با تاسی به سیره حسینی و شهدای دفاع مقدس از حریم اهل بیت دفاع می کنند.
یوسفی با تسلیت حلول ماه محرم اظهار کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با دهه محرم فرصتی مغتنم برای اشاعه فرهنگ عاشوراست زیرا دفاع مقدس زاییده قیام سرخ حسینی است.
فرماندار کنگان، مقاومت و استقامت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس را از افتخارات ماندگار ملت شهید پرور و شجاع ایران اسلامی دانست و بیان کرد: همین فرهنگ ایثار و مقاومت است که دشمن را ناامید و مایوس کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) کنگانگفت: امسال در هفته دفاع مقدس بیش از ۶۰ برنامه در این شهرستان برگزار می شود.
سرهنگ اسماعیل تاجیک افزود: تجمع بزرگ رزمندگان با حضور مقام های کشوری و لشکری، عطرافشانی قبور مطهر شهدا و تجلیل از خانواده معظم شاهد و ایثارگر، افتتاح ۳۵ واحد مسکونی مددجویان، برگزاری محافل شب های خاطره دفاع مقدس، روایتگری در مدارس و رژه نیرووهای مسلح از مهمترین این برنامه هاست.
شهرستان کنگان با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.
۷۲۰۸/۶۰۴۳**
خبرنگار: ابوذر حسین پور** انتشار دهنده: خدانظر خواجهانتهای پیام /*


سالانه ۵۰ هزار پرونده وارد محاکم قضایی تربت حیدریه می شودبه گزارش ایرنا، محمدابراهیم زاده روز یکشنبه در دهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج تربت حیدریه این وضعیت را زیبنده تربت حیدریه ندانست و گفت: اکنون دست کم نیمی از جمعیت این شهرستان درگیر پرونده های قضایی هستند.
وی لازمه حل این مشکل را فرهنگ سازی خواند و افزود: بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در فقر فرهنگی دارد که نگاهی به پنج جرم نخست شهرستان شامل تصادفات، توهین به اشخاص، سرقت، ضرب و جرح عمومی و رانندگی بدون گواهینامه این مطلب را اثبات می کند.
رئیس کارگروه اجتماعی مجمع عالی بسیج تربت حیدریه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک حرکت فرهنگی شکل گرفته و اکنون باید بررسی شود چه میزان از اهداف و آرمانهای ترسیم شده در این نهضت محقق شده است.
ابراهیم زاده افزود: آنچه امروز نهضت اسلامی را از سایر نهضت ها متمایز کرده، حاکمیت روح اسلام، قرآن و پیامبر(ص) بر این نظام است و حال باید دید آیا این یک شعار است یا در اعمال و رفتار جامعه بروز و ظهور یافته است.
فرمانده سپاه تربت حیدریه نیز با بیان اینکه مجمع عالی بسیج مقابل هیچ اداره ای نیست، گفت: اولویت نخست مجمع در کنار دستگاه های اجرایی، رفع مشکلات شهرستان در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در همه زمینه ها است.
سرهنگ پاسدار علی نیک افزود: خیلی از افکار و ایده ها در ذهن نخبگان و فرهیختگان جامعه نهفته و به مرحله اجرا نرسیده و این مجمع سعی دارد ضمن برقراری ارتباط با نخبگان، این طرح ها و ایده ها را به مرحله عمل برساند.
سرهنگ نیک اظهار کرد: هر کارگروه در سال حداقل یک مشکل شهرستان را هدف گذاری و بر اساس آن فعالیت های خود را برای رفع آن برنامه ریزی کند.
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.
خبرنگار: علیرضا حسینی مقدم ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
۵۱۳۲/۶۱۲۱انتهای پیام /*


برخورد ۲ موتورسیکلت در شادگان ۲ کشته و یک مجروح برجا گذاشتشهرام مقام یکشنبه در گفت گو با ایرنا افزود:در این حادثه که ساعت سه و ۴۵ دقیقه بامداد یکشنبه وقوع پیوست یک نفر از موتورسوران به دلیل شدت برخورد ۲ موتورسیکلت در محل فوت و ۲ نفر دیگر به بیمارستان شادگان اعزام شدند.
وی گفت:یکی از مجروحان نیز به دلیل شدت جراحت به بیمارستانی در اهواز اعزام که در اهواز فوت کرد.
وی ادامه داد: ماموران مرکز اورژانس شادگان پنج دقیقه پس از اطلاع از وقوع حادثه با یک دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند.
مقام اظهارکرد: دلیل وقوع حادثه توسط پلیس راهور در حال بررسی است.
۳۰۱۵/ ۶۰۳۷
خبرنگار: عدنان جواهری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*


برخی داروها و مکمل‌های شرکت کیمیاگران رازطبیعت غیربهداشتی اعلام شدبه گزارش ایرنا، این روابط عمومی روز شنبه از شهروندان بوشهری خواست پیش از خرید هرگونه فرآورده‌های طبیعی، مکمل، سنتی و گیاهی با کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تماس بگیرند و نسبت به داشتن مجوز بهداشتی و ماهیت مجوز داده ‌شده اطمینان حاصل کنند.
براساس این گزارش، نام محصولات دارای مجوز درسایت رسمی سازمان غذا و دارو به آدرس www.fda.gov.irدربخش فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل قابل ‌مشاهده است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزوده است: خرید وفروش فرآورده‌های طبیعی، سنتی ومکمل نیازمند گرفتن مجوزهای قانونی ازطریق اداره کل نظارت وارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی ومکمل سازمان غذا و دارواست.
معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از همه مصرف کنندگان خواست از خرید و مصرف محصول های یاد شده خودداری کرده و در صورت مشاهده این معاونت را در جریان قرار دهند.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*