آتش بازی های چهارشنبه آخرسال، ثمره تعریف نادرست آداب و رسوم استیوسف بیانلو روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا زمانی که اقداماتی برای فرهنگ سازی در مورد برگزاری جشن های پایان سال انجام نگیرد، نمی توان امیدی برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال داشت.
وی با بیان اینکه باید برای چهارشنبه پایان سال، برنامه ای برای مدیریت هیجانات مردم بویژه جوانان و نوجوانان داشت، اظهار کرد: حوزه های فرهنگی و دستگاه های فرهنگ ساز برای مدیریت این هیجانات نقش بسیار موثری دارند و می توانند موقعیت مناسبی را برای تخلیه درست و منطقی هیجانات مردم فراهم کنند.
بیانلو خاطرنشان کرد: هیجان یکی از نیازهای طبیعی انسان هاست و باید آن را شناخت و پاسخ درستی به آن داد تا منجر به اقدامات نادرستی همچون وقایع چهارشنبه آخر سال نشود.
این استاد جامعه شناسی گفت: از سوی دیگر به هر میزان که پاسخ درستی به هیجانات مردم در جامعه داده شود، به همان میزان هم می توان شاهد سلامتی افراد بود.
وی تاکید کرد: در صورتی که رسم و رسوم درست تعریف شود و ابزارهای درستی هم برای اجرای آنها در دسترس باشد، نه فقط آسیب زا محسوب نمی شوند بلکه فرصتی هم برای تخلیه و پاسخ گویی به هیجان ها بشمار می آیند.
این جامعه شناس تاکید کرد: هیجان در میان جوانان و نوجوانان بیش از سایر افراد است و از همین رو هم بیشترین افرادی که در معرض خطر مناسبت هایی همچون چهارشنبه پایان سال هستند را همین گروه تشکیل می دهند.
وی خاطر نشان کرد: در چهارشنبه آخر سال باید به فکر مدیریت رفتار جوانان و نوجوانان بود و توجه داشت که مدیریت هیجان آنان با توجه به شرایط خاص سنی و نبود تجربه لازم، نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است.
به گزارش ایرنا، شمار مصدومان چهارشنبه آخرسال گذشته در زنجان ۱۱۱ نفر اعلام شد.
۳۰۰۱/۸۰۶۸انتهای پیام /*