مهدی فراهانی در گفت و گو با ایرنا افزود: مصدومان این حادثه شش تن آتش نشان و سه تن از عوامل مردمی بودند.
وی دود گسترده و غلیظ این آتش سوزی را از عوامل مصدومیت ، این افراد دانست.
معاون عملیات آتش نشانی قم نیز دراین رابطه گفت: آتش سوزی دراین انبار چوب ساعت 20:32 دقیقه به آتش نشانی اعلام که دراین رابطه 16 خودروی عملیاتی با 65 نیروی آتش نشان بعد از دو ساعت موفق به مهار آتش شدند.
رضا بابا احمدی افزود: به دلیل مجاورت این انبار در نزدیکی مسجد رضاییه ، کلیه عزاداران حسینی از مسجد تخلیه شدند.
وی اظهار داشت: درحال حاضر نیروهای آتش نشان مشغول ایمن سازی و لکه گیری محل آتش سوزی هستند.
6133/ خبرنگار و انتشار دهنده: جعفر مسلمیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید