آغاز طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان «تسهیل کسب و کار نوروزی سال ١۴٠٠» از شنبه ١۶ اسفند تا ١۵ فروردین ١۴٠٠ ادامه خواهد داشت.

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۵:۴۵

پاسخی بگذارید