برف ارتفاعات قزوین را سفیدپوش کردبه گزارش ایرنا، ورود سامانه بارشی به منطقه در آخرین روزهای فروردین ماه موجب شد تا امشب برخی ارتفاعات در شمال،شمال غرب و جنوب غرب استان قزوین شاهد بارش پراکنده برف باشند.
امروز همچنین دمای هوای برخی شهرهای قزوین شامل معلم کلایه، کوهین و آوج به ترتیب به منفی ۴، ۳ و ۲ درجه سانتیگراد زیر دمای هوا در شهرهای تاکستان و سیردان نیز به صفر درجه سانتیگراد رسید.
وزش بادهای سردشمالی پدیده غالب جوی در بیشتر نقاط استان قزوین در روز یکشنبه بویژه در ساعات پایانی این روز بود.
سردی هوا و بارش برف و باران موجب غافلگیری شهروندان در نقاط مختلف استان قزوین و رفتن آنها به سراغ وسایل گرمایشی و استفاده از پوشاک گرم شد.
امروز همچنین توسط اداره کل مدیریت بحران استان قزوین در خصوص یخ زدگی محصولات باغی و زراعی با حضور توده هوای سرد به کشاورزان هشدار داده شده بود.
براساس اعلام هواشناسی سردی هوا تا روز دوشنبه در استان قزوین حکمفرما خواهد بود.
۳۰۱۳انتهای پیام /*