بونکر حامل گاز مایع در آزاد راه تبریز- زنجان حادثه ساز شدفرزاد رحمانی دوشنبه شب به ایرنا گفت: در این حادثه که نشت گاز را بدنبال داشت طی هماهنگی با مدیریت بحران استان ارگان های امدادی و ایمنی برای کاهش خطرات بعدی به محل اعزام شدند.
وی همچنین گفت: ساعت ۲۱:۳۰امشب با دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری مرد جوانی در استخری داخل شهر میانه نیروهای اورژانس این شهر عازم محل شدند .
رحمانی افزود کارشناسان اورژانس وقتی با پیکر بیهوش مردی ۱۸ساله روبرو شدند سریع اقدامات احیای پیشرفته قلبی ریوی را شروع کرده و تا بیمارستان ادامه دادند و ادامه عملیات احیا در بیمارستان هم انجام یافت اما متاسفانه موثر واقع نشد و فوت جوان تایید شد.
وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.
۶۱۲۰/۳۰۷۱انتهای پیام /*