ترافیک در محورهای خراسان شمالی به جنگل گلستان سنگین استسرهنگ علیرضا حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هم اکنون ترافیک درمحورهای بجنورد- شیروان، شیروان- فاروج و جوزک به چمن بید شهرستان مانه و سملقان هم نیمه سنگین است.
وی خواستار رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان شد و در ادامه افزود: هموطنان از رانندگی در شب بپرهیزند و در طول روز نیز در مسافت های طولانی و یکنواخت هر دو ساعت یک بار ۱۵تا ۲۰ دقیقه استراحت کنند.
طول راه های خراسان شمالی بدون احتساب راه های روستایی، یکهزار و ۳۴۳ کیلومتر است که ۱,۵۴ درصد از راه های کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در رتبه ۲۵ کشور قرار دارد.
اکنون ۱۶۶ کیلومتر بزرگراه، ۴۳۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۴۵ کیلومتر راه فرعی در این استان وجود دارد.
طول راه های روستایی استان هم ۴ هزار و ۶۵۴ کیلومتر است که ۳,۶ درصد از راه های روستایی کشور را دارد و در رتبه ۱۳ قرار دارد
۷۱۸۹/ ۶۰۴۲انتهای پیام /*