حافظان امنیت از کسبه گرگان دلجویی کردندبه گزارش شامگاه شنبه ایرنا در این پیوند جمعی از نیروهای امنیتی و حافظان نظم و امنیت اعم نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیز فرمانداری گرگان با حضور در واحدهای تجاری و مغازه کسبه خیابان ولیعصر (عج) از آنان دلجویی کردند.
در این مراسم نیروهای امنیتی و حافظان آرامش شهر با اهدای شاخه های گل و توزیع شیرینی از صبر و همراهی این کسبه آنها تقدیر کردند.
در همین پیوند ،تعدادی از بازاریان نیز از زحمات شبانه روزی و حضور مقتدرانه نهادهای نظامی و امنیتی و تامین امنیت شهر قدر دانی نمودند.
۷۳۳۳/۳۰۱۴/۱۶۴۸انتهای پیام /*