حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار اولویت برنامه های سال جاری استبه گزارش ایرنا، سید علی آقازاده در این پیام که نسخه ای از آن شامگاه سه شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، عنوان کرده است: سال ۹۶ با همه فراز و نشیب ها، با دستاوردهایی همراه بود؛ رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی استان مرکزی یک موفقیت ارزشمند محسوب می شود.
وی در ادامه این پیام آورده است: سال گذشته در شرایطی که همچنان سایه تحریم ها بر کشور سنگینی می کرد، حدود یک میلیارد دلار کالای غیرنفتی از استان مرکزی صادر شد که این مهم نشان از عزم جدی و بی وقفه دولت در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی دارد.
استاندار مرکزی افزوده است: تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب محور برنامه های اقتصادی مدیریت ارشد استان مرکزی بود که با وجود شرایط سخت اقتصادی، موفقیت هایی نیز به دست آمد.
وی در ادامه عنوان کرده است: تکمیل طرح های اقتصادی و حمایت از ایجاد اشتغال روستایی مهمترین برنامه های هدفگذاری شده خانواده دولت در این سال است که بی شک با عزم مردم و مسئولان محقق می شود.
۳۰۱۷/۳۰۷۵انتهای پیام /*