به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی روز پنجشنبه گفت: نقش رسانه ها که با حساسیت و دقت نظر در بازتاب وضعیت نامناسب پاکبان پرتلاش البرز اقدام کردند، تحسین برانگیز و ارزشمند است و بنده مراتب قدردانی از انعکاس چنین رویدادهایی را دارم.
وی همچنین با قدردانی از خیرین که پس از آگاهی شرایط این رفتگر پاکدست برای کمک وارد میدان شدند، افزود: استانداری البرز نیز کمک مالی برای حل مشکل وی اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: به مدیران ذیربط در استانداری دستورات لازم داده شد تا با فوریت حصول نتیجه را اعلام کنند.
این پاکبان شهرداری در چند مرحله بدون چشم داشت مبالغی را که پیدا کرده بود و به صاحبانش بازگرداند. وی به علت آسیب دیدگی از کار اخراج شده و به جهت عدم دریافت حقوق دچار مشکل معیشتی شده بود.
نجفی پیش تر نیز دستور داده بود تا به منظور پیشگیری از اقدامات مشابه گزارشی از وضعیت پرداخت حقوق شهرداری های سراسر استان تهیه و ارائه شود.
1535/6155خبرنگار:حکیمه کشاورز**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید