دفتر خدمات الکترونیکی قضایی ملکشاهی افتتاح شدبه گزارش ایرنا فرماندار ملکشاهی در مراسم افتتاحیه این واحد قضایی گفت: یکی از اقدام های ارزشمند دولت در سال های گذشته افزایش و گسترش خدمات دولت الکترونیک به منظور خدمات دهی مطمئن ، سریع به مردم بوده است
اسد قاسمی اظهار کرد: خدمات دهی دولت الکترونیک شامل کلیه مراکز و دستگاه های اجرایی ، قضایی ، بانکی کشور است به نحوی که امروز میتوان ادعا نمود جمهوی اسلامی در دنیا از کشورها پیشتاز در این زمینه بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی گفت : با ایجاد سازوکارهای الکترونیکی در دادگستری شهرستان امروز بیش از ۶۰ درصد ابلاغ های به صورت الکترونیکی ارسال می شود .
طالب ده گنبدی اظهار کرد: با خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی مردم با سرعت و سهولت هر چه تمامتر نسبت به پیگیری امورات قضایی خود اقدام می کنند .
انتظار می رود فعالیت دفتر خدمات الکترونیکی قضایی نقش مهمی در انجام و تسهیل امور حقوقی و قضایی شهرستان ۱۸ هزار نفری ملکشاهی در ۳۵ کیلومتری مرکز استان ایلام ایفا کند.
خبرنگار : روح اله احمدی **انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
۷۱۷۹/۶۰۳۴انتهای پیام /*