به گزارش روز جمعه ایرنا، این شیر که به مدت سه سال بود با شرایط بیماری در دهکده طبیعت بوستان ملی باراجین قزوین نگه داری می شد، سرانجام جان خود را از دست داد.
این قلاده شیر سه سال پیش که دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست از درمان او در پارک پردیسبان قطع امید کرده بودند با درخواست نادر رضا نوری مدیر دهکده طبیعت قزوین تحویل این مجموعه شد و مدتی نیز با نگه داری مناسب در این محل بهبود یافت اما پس از گذشت زمان دوباره بیماری اش عود کرد و در نهایت جان باخت.
مدیران دهکده طبیعت قزوین علت مرگ این قلاده شیر را بیماری و کهولت سن اعلام کرده اند.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید