بارش برف صبحگاهی مناطق شمالی تهران و تبریز را در ۱۹دیماه سفیدپوش کرد.حجم بارش برف دربرخی از نقاط شمال تهران به ۴۰ سانتی متر می‌رسد.

۱۹ دی ۱۳۹۸ / ۱۸:۲۰

عکس: مجید خواهی – مریم ابراهیمه

پاسخی بگذارید