زلزله ای به بزرگی ۴ ریشتر شرق هرمزگان را لرزاندبه گزارش ایرنا، مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به ثبت رسیده است.
این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۸٫۴۸ و عرض جغرافیایی ۲۶٫۵۷ رخ داده است.
تیرماه۹۶ نیز زمین لرزله ای به بزرگی ۴٫۲ ریشتر در ۹ کیلومتری گوهران به ثبت رسیده بود.
گوهران در بخش مرکزی شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان است.
شبس**۹۳۶۳** خبرنگار: تدو**انتشاردهنده: عزیز موسویانتهای پیام /*