زلزله رازقان زرندیه را در استان مرکزی لرزانداین زمین لرزه در ساعت ۲۰ و ۴۳ دقیقه سه شنبه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و مرکز آن شهر رازقان بوده است.
هنوز گزارشی از خسارت های احتمالی مالی و جانی این زلزله اعلام نشده است.
شهرستان زرندیه به مرکز شهر مامونیه با جمعیت ۶۴ هزار نفر دارای ۲ بخش خرقان و مرکزی و پنج شهر مامونیه، پرندک، زاویه، خشکرود و رازقان است.
استان مرکزی در قلب ایران واقع شده است که زرندیه یکی از شهرستان های دوازده گانه آن است.
۶۰۱۳/انتهای پیام /*