Search

سازمان فنی و حرفه ای و مرکز ملی فرش تفاهمنامه همکاری برای ارتقای توانمندی مهارتی شاغلان و کارجویان صنعت فرش دستباف امضا کردند.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «سلیمان پاک سرشت» رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و «فرشته دست پاک» رییس مرکز ملی فرش ایران، امروز (شنبه) این تفاهمنامه را امضا کردند.
ارتقای توانمندی و مهارت افزایی نیروی انسانی متقاضی شغل یا شاغل در بخش فرش دستباف و بهره مندی مستمر از خدمات آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی یکپارچه و منسجم ملی و بین المللی از هدف های این تفاهنامه است.
از دیگر اهداف این تفاهمنامه می توان به شناسایی مشاغل موجود و آینده پژوهی در حوزه مشاغل فرش دستباف، هم افزایی و استفاده از ظرفیت های متقابل در توسعه هنر-صنعت فرش دستباف ایران و تقویت بخش خصوصی ارائه کننده خدمات آموزشی (آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد) اشاره کرد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در چارچوب این تفاهمنامه اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جامعه هدف در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و مراکز دولتی، ارزشیابی و سنجش مهارت کارآموزان را برعهده دارد.
صدور گواهینامه صلاحیت شغلی در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات سازمان و ارایه اطلاعات آماری و مشخصات مهارت آموختگان در حوزه مشاغل موضوع تفاهمنامه برای اولویت بخشی در بکارگیری این افراد در مرکز ملی فرش ایران از تعهدات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور است.
مرکز ملی فرش نیز انجام نیازسنجی و شناسایی مشاغل موضوع تفاهمنام،و معرفی ذینفعان متقاضی آموزش و حمایت از ارایه و عرضه محصولات تولیدشده کارآموزان آموزش دیده مراکز این سازمان از طریق بازارچه‌های محلی، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مرکز ملی فرش ایران را برعهده دارد.
همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات استانی و ملی مهارت هنر-صنعت فرش دستباف و ایجاد سازوکار لازم برای آسان سازی و شتاب بخشی در برررسی، صدور و تمدید گواهینامه های صلاحیت فنی برای شاغلان کم سواد و بیسواد از جمله تعهدات مشترک 2طرف است.
مدت این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت پنج سال است که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح یا تغییر در مفاد این تفاهمنامه با توافق 2طرف میسر می شود.
به گزارش ایرنا، از فرش دستباف می توان به عنوان یکی از مهمترین تولیدات سنتی در کشور نام برد؛ کالایی که تولید و تجارت آن از سابقه دیرینه و توان بالایی در کشور برخوردار است.
بنا به اعلام مرکز ملی فرش ایران، بیش از هشت میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید و تجارت فرش به فعالیت مشغولند.