سرانه فضاهای درمانی شهرستان شوط سه برابر می شودبه گزارش خبرنگار ایرنا حسن عبداللهی روز یکشنبه در بازدید از روند پیشرفت طرح های درمانی در احل احداث این شهرستان: هم اکنون این طرح ها از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه این طرح ها در قالب طرح تحول نظام سلامت و به منظور ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم شوط در مناطق شهری و روستائی اجرا می شود، گفت: برای اجرای این طرح ها ۱۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه می شود.
سرپرست فرمانداری شوط ادامه داد: با تکمیل و بهره برداری از این طرح ها بیش از ۵۰ هزار نفر از مزایای آنها بهره مند می شوند.
به گزارش ایرنا، شهرستان شوط بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و از سمت شمال با ماکو و پلدشت، از سمت جنوب و شرق با چایپاره و از سمت غرب با چالدران همسایه‌ است.
۸۱۳۵/۳۰۷۲
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار: علیرضا فولادیانتهای پیام /*