سنت چهارشنبه سوری شادی آفرین نباید به چهارشنبه سوزی بدل شودسیدجواد حسینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در فرهنگ هر کشور برخی آداب، رسوم و سنت های فرهنگی وجود دارد که دارای کارکردها و آثار مثبتی است که اگر این سنت ها کارکردهای اصلی و اولیه خود را از دست داده و کارکرد منفی پیدا کنند بتدریج اقبال مردمی را از دست داده و محو خواهند شد.
وی بیان کرد: آیین چهارشنبه سوری سنتی باقی مانده از گذشته ایران است که به دلیل کارکردهایی از جمله ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی در چهارشنبه آخر سال با رسوم مختلف و بعضا تفاوت هایی در کشور برگزار می شود و شاهد هستیم که در کنار هم جمع شدن مردم در چنین مراسمی، موجب افزایش تعاملات گرم، وحدت و نشاط آنان می شود.
معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: البته هر سنتی غیر از کارکردهای اصلی خود، ناکارآمدی هایی نیز دارد لذا ممکن است برخی رفتارها و هنجارشکنی ها در آن مشاهده شود.
حسینی افزود: مراسم چهارشنبه آخر سال در حقیقت چهارشنبه سوری است نه چهارشنبه سوزی و اگر با بی توجهی، به روزی مملو از تلخی و ناهنجاری تبدیل شود به معنای سوزاندن همه کارکردهای مثبت این آیین از جمله شادابی، نشاط افزایی، همگرایی و پر کردن اوقات فراغت است.
وی اظهار کرد: باید تلاش در این جهت باشد که این مراسم شادی آفرین با رویکرد و بر محور کارکردهای آن برگزار شود و اگر عده ای تبلیغاتی انجام می دهند که کارکرد های این مراسم را خدشه دار می کند، این موارد باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه رفتارهای برخی در سالهای اخیر در چهارشنبه سوری به طرز معناداری متوجه کارکردهای منفی شده و این کارکردها مورد شماتت مردم قرار گرفته است، گفت: خوشبختانه امسال بیشتر رفتارها به سمت مثبت هدایت شده و از جمله اتفاقات خوب در این راستا ورود برخی سازمان های مردم نهاد و ارائه آموزشها و آگاهی بخشی ها در این خصوص است.
حسینی بیان کرد: تعیین محل های مشخص برای برگزاری این مراسم و حضور خانواده ها و ترویج شادی و نشاط در بین مردم از جمله اقدامات خوبی است که توسط متولیان و مسئولان شهری و فرهنگی انجام می شود.
۷۴۹۶/۵۱۳۲انتهای پیام /*