Search

طرح سوال از وزیر نیرو در مورد مسائل خرمشهر کلید خورد

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اعتراضات مردمی خرمشهر نسبت به کیفیت نامناسب آب شهری را به حق دانست و از کلید خوردن طرح سوال از وزیر نیرو در این خصوص خبر داد.

عبدالله سامری روز شنبه با اشاره به کیفیت نامساعد آب شیرین و تصفیه شده خرمشهر به دلیل شکستگی لوله انتقال آب خرمشهر- آبادان، عنوان کرد: متأسفانه مردم خرمشهر چندین روز است که از داشتن آب شیرین محرومند و به همین دلیل مردم اعتراضات به حقی کرده‌اند.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتراضات مردم در این زمینه کاملا به حق است و مردم حق اعتراض دارند، یادآورشد: در این راستا برخی تلاش دارند با به انحراف کشاندن شعارها و مطالبه به حق مردم، این اعتراضات را به حاشیه و سر دادن شعارهایی علیه نظام بکشانند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری و وزیر نیرو باید پاسخگوی گله مندی مردم خرمشهر باشند، اضافه کرد: طرح سئوال از وزیر نیرو با همراهی نمایندگان مجمع نمایندگان استان خوزستان کلید می‌خورد.