سید بیوک موسوی روز چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان با بیان اینکه موضوع حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسان ها امر کلان و وسیع تری است،افزود: دستگاه های اجرای باید در عملکرد خود نسبت به تامین و حفظ حقوق شهروندان دقت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: نقایص و ایرادات دستگاه های اجرایی در زمینه تامین حقوق شهروندی مردم باید به صورت صریح و شفاف بیان شود تا نقایص ونقاط آسیب پذیر شناسایی و رفع شوند.
موسوی به طولانی شدن برخی از جمله پروژه احداث پل سید الشهدا در زنجان و نیز آسیب های مختلف ناشی از اجرای پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و افزود: طولانی شدن روند اجرای پروژه های موجب لطمه به آرامش جامعه می شود.
به گزارش ایرنا، منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور 29 آذر سال گذشته در 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن، توسط رییس جمهوری رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی استان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، شرکت توزیع نیروی برق و بیمه سلامت استان به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا سوم دستگاه های برتر در حوزه تامین حقوق شهروندی معرفی شدند.
همچنین جهاد کشاورزی، فرماندهی انتظامی و صدا و سیما مرکز زنجان نیز به عنوان دستگاه های برتر در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی( گسترش فرهنگ عفاف و حجاب) معرفی شدند.
7312/6085
خبرنگار: حسن اکبری** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید