مریوان رکورددار بیشترین بارندگی سال ۹۶ در استان کردستانبه گزارش ایرنا از اداره کل هواشناسی کردستان، بانه با ۲۴۷،۲ میلیمتر، سقز با ۱۷۱،۱ و کامیاران با ۱۳۷،۱ میلیمتر بارش در رده های بعدی دریافت بیشترین بارش ها در این مدت قرار دارند.
همچنین در این مدت زرینه ۹۶،۲ میلیمتر، سنندج ۸۰،۷، دهگلان ۷۵،۸، قروه ۷۵،۳ و بیجار ۷۱ میلیمتر کمترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری را داشته اند.
میانگین بارندگی ها در این استان طی سال زراعی جاری با ۱۴۱،۷ میلیمتر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۸،۴ درصد کاهش دارد.
براساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی کردستان، میزان بارندگی سال زراعی جاری در سنندج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۷،۲، سقز ۹، قروه ۱۲،۹، بیجار ۴۲،۲ و مریوان ۲۶،۲ درصد کاهش داشته است.
در این مدت بارش ها در زرینه ۱۸،۳، بانه ۱۴،۱، کامیاران ۱۱،۳، سروآباد ۷،۲ و دهگلان ۲۵،۲ درصد کاهش نشان می دهد.
با توجه به اینکه میانگین بارندگی ها در این استان در مدت مشابه بلند مدت ۲۴۸ میلیمتر بوده است بنابراین میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری در کردستان نسبت به میانگین بلند مدت ۴۳،۹ درصد کاهش دارد.
به گزارش ایرنا، امسال میزان بارندگی ها در کردستان با ۱۴۱،۷ میلیمتر نسبت به مدت مشابه در سال زراعی گذشته ۱۸،۴ درصد کاهش یافته است.
استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی قرار دارد که میانگین بارش سالیانه آن ۵۴۰ میلی متر و ۲ برابر میانگین کشوری است.
خبرنگار: وریا کرمی**انتشار: سلیمانی
۷۳۵۵/۹۱۰۲انتهای پیام /*