مشارکت ۶۴ هزار دانش آموز درطرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ژنتیکی در آذربایجان غربیولی حسینی روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی در بین دانش آموزان مدرسه دخترانه فاطمیه که به صورت نمادین در ارومیه برگزار شد، افزود: تعامل مطلوب بین آموزش و پرورش، خانواده ها و اداره کل بهزیستی استان می تواند منجر به کاهش آسیب ها، معلولیت ها و سایر معضلات اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه فرهنگ ساز است، اظهار کرد: این نهاد رسالتی عظیم داشته و در زمینه اطلاع رسانی و رفتارسازی در سایر حوزه ها می تواند اقدامات موثری را انجام دهد .
حسینی اضافه کرد: در استان ۵۶۰ هزار دانش آموز وجود دارد که با توجه به حجم بسیار خانواده های آنان می توان پیامهای آموزشی را به وسیله این دانش آموزان به خانواده ها و جامعه بسط داد.
وی اضافه داد: با پیشرفت علم و تکنولوژی بیماریهای واگیر از زندگی مردم رخت بربسته ولی به تبع همین زندگی ماشینی بیماریهای غیر واگیر به نوعی خود را نشان می دهند.
به گزارش ایرنا آذربایجان غربی دارای بیش از ۵۶۲ هزار دانش اموز است که در چهار هزار و ۸۰۰ مدرسه استان تحصیل می کنند.
۷۱۲۵/۲۰۹۳ **خبر: طاهره نوید آرین ** انتشار: صابر چهرقانیانتهای پیام /*