معافیت معاینه فنی ناوگان عمومی نو به یک سال کاهش یافتبه گزارش ایرنا، به نقل از روابط عمومی علی اصغر بدیعی مقدم اظهار کرد: پیش از این تمام خودروهای نو تا پنج سال از انجام معاینه های فنی معاف بودند و نیازی برای دریافت برگ معاینه فنی نداشتند.
وی افزود: اکنون ناوگان عمومی نو پس از یک سال باید نسبت به دریافت برگ معاینه فنی اقدام کنند.
بدیعی مقدم خاطرنشان کرد: معافیت معاینه ناوگان شخصی نیز از پنج سال به چهار سال کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه خودروها خیلی زودتر از پنج سال به معاینه فنی نیاز پیدا می کنند گفت: بعضاً قطعات مختلف خودرو طی یک ویا دو سال دچار نقص شده و نیاز به تعمیر و نو شدن پیدا می کنند و علاوه بر آن نقص فنی سبب آلودگی زیست محیطی می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: بر این اساس معافیت پنج ساله برای خودروها بسیار زیاد است و راه و شهرسازی و محیط زیست پیگیر شدند تا معافیت معاینه ها کاهش یابد.

* ناوگان عمومی خراسان شمالی از میانگین کشوری جوان تر است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: میانگین عمر ناوگان حمل و نقل عمومی این استان از میانگین کشوری پایین تر است.
بدیعی مقدم اظهار کرد: وجود ناوگان جدید چه در بخش بار و چه در بخش مسافر در این استان یک ظرفیت خوب در حمل و نقل عمومی به شمار می رود.
وی تصریح کرد: میانگین عمر ناوگان باری در این استان ۱۲٫۵ سال است در حالی که ناوگان باری در سطح کشور به طور میانین ۱۷٫۵ سال عمر دارند.
بدیعی مقدم افزود: وانت بارها در این استان به طور متوسط ۶٫۲ سال عمر دارند اما در سطح کشور این رقم ۸٫۱ سال به ثبت رسیده است.
وی گفت: اتوبوس های حمل و نقل عمومی نیز در این استان ۹٫۶ سال عمر دارند که در سطح کشور این رقم ۱۰٫۲ سال گزارش شده است.
وی اظهار کرد: عمر مینی بوس های استان نیز به طور متوسط ۱۸٫۶ سال است و متوسط کشوری ۲۴٫۴ سال است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: ناوگان سواری کرایه عمومی نیز در این استان ناوگان جوانی هستند به طوری که به طور متوسط ۷٫۴ سال سن دارند و در سطح کشور نیز این ناوگان به طور متوسط ۹٫۱ سال عمر دارند.
اخبار خراسان شمالی را در کانال تلگرامی اخبار ایرنا خراسان شمالی به نشانی ? @IRNABOJNURD پیگیری کنید.
۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*