مهمترین دستاوردهای انقلاب، عدالت اجتماعی و دفاع از مظلوم استحجت الاسلام و المسلمین محمدحسن کاویانی راد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: مقابله و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم، محرومیت زدایی، عدالت فرهنگی، تعالی معنوی انسان، کرامت انسانی و دهها شعار و ارزشی که این انقلاب ارائه داده است که می توان اینها را به عنوان دیگر دستاوردهای انقلاب برشمرد.
وی اظهار داشت: مهمترین دستاورد انقلاب این است که در سطح دنیا مجموعه ای از ارزش ها و طرح ها را دارد که شاید کمتر نظیر داشته باشد.
کاویانی راد ادامه داد: در مسیر تحقق اینها اقدامات زیادی پس از انقلاب اتفاق افتاده است که در این کشور برای تحقق این آرمانها کارهای زیادی شده است ولی برای جلوگیری از تحقق این آرمان ها دنیا ساکت ننشسته و انواع فشارها، تحریم ها، ایجاد موانع، کارشکنی ها و دشمنی ها را اعمال کردند.
این مقام بنیاد شهید افزود: اگر کسی می خواهد میزان پیشرفت این اقدامات را ارزیابی کند انصاف این است که عزم و اراده، ایستادگی در جهت گیری کلان که درست پیش رفتع را مدنظر داشته باشد اما در این راه موانع جدی هم زیاد است.
کاویانی راد اظهار داشت: ولی در برابر اینها یکسری نارسایی ها هم طبیعی است و اکنون این نارسایی ها هم وجود دارد و شاید اگر انتظار وجود داشته باشد که در عرض ٤٠ سال به عنوان مثال اتفاقات خیلی ریشه ای رخ دهد شاید انتظار بجایی نباشد.
وی اضافه کرد: کشور ما برای تحقق آرمان ها نیاز به یک بستر زمانی مناسب دارد که با همت مسئولان آرام آرام اگر جهت گم نشود، پیشرفت خواهد کرد.
وی مهمترین چالشی که در این زمینه وجود دارد را نیز اینگونه توضیح داد: مهمترین چالش صرفنظر از فشار بیرونی و تهاجم فرهنگی، تصور می کنم یکی از چالش های مهمی که باید به آن توجه شود، مساله آسیب های اجتماعی و زیرساخت های اجتماعی است.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیادشهید گفت: دومین چالش مساله زیرساخت های روانشناختی جامعه است که جامعه برای تحقق آرمان هایش نیاز به آرامش دارد و به همین دلیل مهمترین مسئولیت امروز برای کار فرهنگی، ایجاد بستری از آرامش و رضایت عمومی است.
وی درباره دستاوردهای دوران انقلاب در بنیادشهید نیز گفت: ایجاد خود بنیادشهید در دوران انقلاب توسط امام خمینی (ره) از مهمترین دستاوردهای بزرگ است چون یک نهاد حمایتی و فرهنگی با قریب سه میلیون جامعه تحت پوشش است که کار چند وزارتخانه را انجام می دهد.
کاویانی راد ادامه داد: بنیاد شهید یک نهادی متعهد به انقلاب و برآمده از ارزش های انقلاب، متعهد به چارچوب های نظام و قرار گرفته در موضع دفاع از ارزش های شهدا و ایثارگران است.
اجتمام ** ٧٢٦٨ ** ۱۴۱۸
خبرنگار: مهناز بیرانوند ** ناشر: مریم برزآبادیانتهای پیام /*