به گزارش ایرنا ، مینو رفیعی روز یکشنبه در همایش 22 سال پیشگیری از تنبلی چشم برای بهتر زیستن در البرز افزود: امروز برنامه های مناسبی در دولت دراجرای پیشگیری از معلولیت ها اجرایی شده که همراهی هرچه بیشتر خانواده ها را می طلبد.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از موفقیت ها دراین مسیر با آگاهی بخشی هرچه بیشتر فراهم می شود که بهزیستی به عنوان نهاد حمایتی همراه مردم خواهد بود .
رفیعی گفت: طرح پیشگیری از بیماری های چشمی در سراسرکشور درمناطق مختلف اجرا شده و انجام موفقیت آمیز آن منوط به آن است که همکاری لازم از سوی تمام ارگان ها دراین زمینه به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: همراهی خوبی ازسوی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با سازمان بهزیستی دراین زمینه شاهد بودیم که ادامه خواهد داشت.
معاون پیشگیری از معلولیت های بهزیستی کشور تاکید کرد: دولت در برنامه های خود بخش آسیب ها و پیشگیری را در اولویت قرار داده و دستگاه های اجرایی با انجام وظایف محوله دراین زمینه می توانند گام های موثری را بردارند.
وی یادآورشد: بهزیستی تمام تلاش خود را برای خدمات دهی به جامعه هدف بکار گرفته و دراین بین مهدهای کودک نیز به نوبه خود دراجرای موفقیت آمیز طرح های پیشگیری از جمله تنبلی چشم همراهان خوبی به شمارمی روند.
8029/ 6155 خبرنگار:حکیمه کشاورز** انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید