نشست هم اندیشی رویه قضایی آرای صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برگزار شدبه گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، در راستای اعمال نظارت راهبردی و نظام مند قوه قضائیه بر اعمال و رفتار و عملکرد سازمان ها، مراجع اداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی جهت جلوگیری از ورود پرونده های موردی به دیوان عدالت اداری و تقویت اصل حاکمیت قانون و همچنین اجرای سریع و صحیح آراء صادره از هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری، نشست مشترک هم اندیشی بین دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.
در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و تشکیل پرونده ها در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری و نهایتاً کاهش ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اجراء دقیق آراء منقوص این کمیسیون در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ، موضوعات و مطالب مهمی از سوی معاونین و قضات محترم دیوان عدالت اداری مطرح و مصوب شد و ابراز امیدواری کردند که با طرح مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب بتوان به الگویی مناسب در شهر تهران و به جهت ارائه در سطح کشور دست یافت .
این نشست با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری موارد زیر مقرر شد:
۱- اجرای دقیق قوانین و مقررات فعلی و استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت اعمال نظارت دقیق شهرداری و عوامل مؤثر در این زمینه جهت جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی
۲- اجرای آراء ماده ۱۰۰ درمورد تخریب و اعاده جهت اثر بخشی و بازدارندگی آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و آراء دیوان عدالت اداری
۳- تبعیت از آراء منقوص ماده ۱۰۰ توسط دیوان عدالت اداری از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در اجرای ماده ۶۳ جهت کاهش ورود مجدد پرونده ها در راستای کاهش اطاله دادرسی
۴- اصلاح قانون شهرداری ها و ماده ۱۰۰ و تشدید مجازات جریمه ، تخریب و …… جهت بازدارندگی و عدم صرفه اقتصادی تخلفات ساختمانی از سوی مالکین
۵- ضمانت اجرای قوی آراء ماده ۱۰۰
۶- تغییر نگرش شهرداری ها جهت جایگزینی درآمد های پایدار به جای درآمدها از طریق جرائم کمیسیون های ماده ۱۰۰
۷- آموزش عوامل دست اندر کار در امر ساخت و ساز در شهرداری ها (مهندسین ناظر، مأمورین شهرداری، اعضاء کمیسیون ها)
۸- تشکیل کمیته مشترک با عضویت دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری های جهت اصلاح روند وضعیت فعلی تخلفات ساختمانی و عنداللزوم پیشنهادات اصلاحی به مجلس و مراجع ذیصلاح،جهت اصلاح قوانین، روش ها و رویکردها
براساس این گزارش، قرار است در راستای اعمال نظارت قضایی گسترده دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده ها، نشست های مشترک با شهرداری و سازمان های متعدد اداری در دستور کار معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
این نشست با حضور معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی درامور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران ، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ و تنی چند از قضات دیوان عدالت اداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.
اجتمام**٣٢٢٩*۱۷۲۴*۱۱۹۳
تنظیم: حنانه شفیعی* انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*