ویدئو / تدفین قربانیان کرونا در شیراز

دفن قربانیان کرونا در آرامستان شیراز هم مانند دیگر آرامستان‌های کشور، با رعایت پروتکل‌هایی انجام می‌شود. غسل و کفن و دفن توسط افرادی انجام می‌شود که یا شغلشان از قبل، انجام همین امور بوده یا در این ماه‌ها به صورت داوطلبانه انجام این امر پرخطر را بر عهده گرفته‌اند.

تصویربردار: محمدرضا دهداری / تدوینگر: آرام توکلی

پاسخی بگذارید