پلیس بر اوضاع در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران مسلط استبه گزارش ایرنا، تعداد دراویش تجمع کننده غیرقانونی در خیابان گلستان هفتم در حال کاهش است به طوریکه تنها حدود ۴۰ نفر در این منطقه حضور دارند و مابقی متفرق شده اند.
براساس این مشاهدات، دراویش تجمع کننده در این خیابان اقدام به آتش زدن یک اصله درخت تنومد کرده اند که همچنان در حال سوختن است .
ماموران امنیتی ناجا نیز به صورت گسترده مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران مستقر هستند.
به گزارش ایرنا، جمعی از دراویش گنابادی عصر روز دوشنبه در اقدامی غیرقانونی و کاملا تهاجمی با تجمع در خیابان پاسداران تهران محدوده کلانتری ۱۰۲ ضمن ایجاد بی نظمی، ناامنی و درگیری در سطح منطقه، ۳ مامور پلیس را در حین انجام وظیفه برای برقراری نظم و امنیت به شهادت رساندند.
این گروه از دراویش در جریان این اقدام تهاجمی خود برای ایجاد درگیری با مردم و نیروهای انتظامی، با یک دستگاه اتوبوس به شکلی کاملا تهاجمی در خیابان پاسداران به سمت مردم، خودروها و نیروهای انتظامی حمله کردند.
این اقدام وحشیانه مهاجمین منجر به خسارت دیدن بسیاری از خودروها در مسیر خیابان و همچنین مصدومیت جمعی از عابران شد.
مصدومان این حادثه از جمله عابران پیاده و ماموران انتظامی توسط عوامل اورژانس و نیروهای پلیس به بیمارستان منتقل شدند.
شبک**۱۷۰۸**۳۴۰۴انتهای پیام /*