به گزارش ایسنا مجتبی احمدی تهیه کننده این مستند تلویزیونی می‌گوید: در این قسمت قرار است به دلایل مختلفی که افراد بخصوص دختران و پسران یک جامعه به خودشان آسیب می رسانند و ممکن است به همین دلیل روزهای ناگواری را سپری کنند پرداخته شود.

کارگردان مستند «شکلات‌تلخ»  ادامه می دهد: بررسی ها نشان می دهد،  دلایل اصلی خودکشی افراد در سنین مختلف مستقیماً به اعتراض و نرسیدن به خواسته‌های به حق یا به ناحق شان برمی گردد و کارشناسان معتقد هستند گفت‌وگو عامل موثری است که می تواند این مشکل را حل کند و افراد را به شرایط عادی برگرداند. کارشناسان برنامه «شکلات تلخ» بعد از برگزاری چند جلسه متمادی به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی آسیب رساندن افراد به خودشان این است که فردی را برای گفت‌وگو و برای پایین آوردن دمای اعتراض و شکایتشان پیدا نمی کنند.

مجتبی احمدی ادامه می‌دهد: در برنامه شصت و دوم در نظر داریم با کارشناسان مختلف موضوع خودکشی و آسیب رساندن افراد در سنین مختلف را بررسی کنیم. دکتر سعید آرام رئیس بهزیستی شهر تهران در این رابطه معتقد است عامل اصلی بسیاری از آسیب رساندن افراد به خودشان و  خودکشی ها به گفتگو نکردن برمی‌گردد. با دکتر آرام بررسی می کنیم میزان خودکشی در شهر تهران و البته حضور فعال اورژانس اجتماعی در کاهش این آمار را. با دکتر حسین ابراهیمی مقدم به این سرفصل می‌رسیم که دلیل اصلی خودکشی ها به این نکته برمی‌گردد که افراد نمی توانند مسیر درستی را برای ادامه زندگی شان و حل کردن مشکلات بزرگ پیدا کنند. دکتر روشنک زمانپور روانشناس معتقد است عامل اصلی خودکشی ها چالش های درون خانواده‌ها  است. خانواده می بایست با دقت و مراقبت بیشتری با فرزندانشان برخورد کنند، با آنها به گفتگو بنشیند، حرف های  آنها را بشنوند. در مورد مسائل مختلف آنها را توجیه کنند و در نهایت با رفاقت و دوستی بیشتر ناگفته‌های فرزندانشان را  بررسی کنند و فرزندان خانواده را در مسایل شخصی و خصوصی شان امین خود بدانند.

دکتر رضوان مدنی روانشناس و کارشناس حوزه آسیب، معتقد است عامل اصلی خودکشی در سال‌های اخیر مستقیماً به موضوع رفتارشناسی و روانشناسی افراد مرتبط است و در واقع افرادی که نمی توانند از شرایط موجود نهایت استفاده را ببرند و نمی‌توانند در نهایت به دیالوگ و گفت‌وگو برسند تصمیم به خودکشی می گیرند. در این مسیر نزدیکترین افراد به نوجوانان خانواده هایشان هستند و در کنار آنها دوستان و نزدیکان هستند که می توانند روی فرزندان ما تاثیر بگذارند.

در این برنامه همراه با دکتر اسد بیگی روانشناس و کارشناس اجتماعی موضوع خودکشی را با دیگر کشورهای جهان بررسی می‌کنیم و به مسئولیت‌های سازمان‌های مختلف به خصوص سازمان بهزیستی در پایین آوردن این آمار و حل مشکل خودکشی و سبک و سیاق ورود اورژانس اجتماعی به زندگی این افراد  اشاره می شود.

احمدی در پایان می گوید: در برنامه «شکلات تلخ» با موضوع خودکشی به مسیرهای رسیدن به آرامش و گفت‌وگو،  به روش هایی که خانواده ها می توانند فرزندانشان را از آسیب رساندن به خودشان نجات بدهند و البته به مسئولیت اورژانس اجتماعی و دیگر سازمان‌های مرتبط می پردازیم و در نظر است که خانواده‌ها و مسئولیت والدین را در خصوص فرزندان‌شان در روزهای متفاوت نوجوانی به تصویر بکشیم.

برنامه «شکلات تلخ» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی به موضوع خودکشی و آسیب رساندن افراد به خودشان رسید و در این بخش، آسیب شناسی موضوعی با حضور کارشناسان، روانشناسان و مطلعین  این حوزه و نوع روابط خانواده ها با فرزندانشان و دلایل فاصله گرفتن نوجوانان و جوانان از والدین  اشاره شد.

در ادامه تیزر این قسمت از برنامه «شکلات تلخ» را می‌بینید:

انتهای پیام

پاسخی بگذارید