چهار زمین لرزه سه نقطه خوزستان را لرزاندبه گزارش ایرنا به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۳٫۷ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) مشراگه در رامشیر در جنوب شرق اهواز را لرزاند.
این زمین لرزه در ساعت ۳:۰۹ دقیقه روز چهارشنبه در عرض جغرافیایی ۳۱٫۱۳۴ و طول جغرافیایی ۴۹٫۲۷۰ در عمق ۱۶ کیلومتری از سطح زمین رخ داد.
زمین لرزه دیگری به بزرگی ۳٫۶ ریشتر رامهرمز را در ساعت ۲۷ دقیقه بامداد لرزاند که در عرض جغرافیایی ۳۱٫۲۷۰ و طول جغرافایی ۴۹٫۳۵۷ در عمق ۱۲ کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.
۲ زلزله دیگر در گوریه شوشتر اتفاق افتاد که یکی به بزرگی ۲٫۶ ریشتر در ساعت ۵۳ دقیقه بامداد در عرض جغرافیایی ۳۱٫۸۴۰ و طول جغرافیایی ۴۸٫۸۸۸ در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.
زلزله دیگری در گوریه به بزرگی ۲٫۸ ریشتر در ساعت ۲:۱۴ دقیقه رخ داد؛این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۱٫۷۳۸ و طول جغرافیایی ۴۸٫۶۰۱ در عمق هفت کیلومتری رخ داد.
زمین لرزه در یک ماه اخیر در چند نقطه به ویژه گوریه شوشتر را لرزانده است که روز نهم دی ۴۰ بار لرزش در این نقطه رخ داد.
۳۰۰۴/ ۶۰۳۷
دریافت کننده:خاطره غفاری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*