گازگرفتگی در یخچالسرهنگ رضا زارعی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: روز گذشته جسد مرد ۴۵ ساله در داخل یخچال یک دستگاه خودروی باری کشف شد.
وی بیان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته این فرد کارتن خواب هر شب اقدام به حضور در قسمت یخچال این خودرو برای استراحت می کرده است.
وی افزود: این فرد معتاد برای گرم نگه داشتن خود، اقدام به روشن کردن پیک نیک در قسمت یخچال این خودرو و بستن در آن می کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان احتمال داد: استنشاق گاز مونوکسید کربن موجب خفگی و مرگ این مرد ۴۵ ساله شده باشد.
وی با بیان اینکه هویت این کارتن خواب تاکنون مشخص نشده است، افزود: جسد این فرد تحویل پزشکی قانونی شده است.
اواخر ماه گذشته چهار تن بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که یکی از آنها بانوی ۶۲ ساله ساکن منطقه گل تپه کبودرآهنگ بود که پس از بازگشت از سفر و استراحت در کنار بخاری جان خود را از دست می دهد.
همچنین یک دختر ۱۸ ساله پس از بازگشت از دانشگاه به منزل اقدام به استراحت کرده بود که خواهر کوچکتر متوجه جسم بی جان و مرگ این دختر می شود.
۲۹ آذر امسال ۲ پسر جوان در منطقه میرزاده عشقی شهر همدان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
۷۵۲۶/۲۰۸۷ /۲۰۹۰
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشاردهنده: سعید زارع کندجانیانتهای پیام /*