گرد و غبار ۲ پرواز فرودگاه بین المللی آبادان را لغو کردبه گزارش ایرنا پرواز هواپیمایی ایران ایرتور در مسیر شیراز – آبادان و بالعکس با شماره پروازهای ۳۸۱۸ و ۳۸۱۹ به علت کاهش دید افقی در باند اصلی فرودگاه بین المللی آبادان انجام نشد.
پرواز شماره ۳۸۱۸ شرکت هواپیمایی ایرتور که قرار بود ساعت ۱۲ از شیراز عازم آبادان شود به دلیل کاهش دید افقی لغو شد.
همچنین پرواز شماره ۳۸۱۹ شرکت هواپیمایی ایرتور که قرار بود ساعت ۱۴ از آبادان به سوی شیراز حرکت کند نیز لغو شد.
به دلیل شدت گرد و غبار و کاهش دید افقی امکان لغو ۲ پرواز دیگر آبادان به سمت تهران نیز وجود دارد.
۷۱۰۴/۶۰۶۴/۶۰۶۴
خبرنگار:مسعود گادار** انتشار: محسن بهاروندانتهای پیام /*