۱۷۰۰۰ دانش آموز خمینی خدمات وارنیش فلوراید دریافت کردنددکتر محمد علی عروجی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: طرح وارنیش فلوراید برای جامعه هدف شش تا ۱۲ سال در دو مرحله در این شهرستان اجرا شد.
وی اظهارکرد: در مرحله نخست هفت هزار و ۲۴۰ نفر و در مرحله دوم حدود هشت هزار نفر تحت پوشش طرح جلوگیری از پوسیدگی دندان قرار گرفتند.
عروجی بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح، پوسیدگی دندان در سنین پایین به حداقل می رسد و سلامت دهانی دانش آموزان در بزرگسالی تضمین می شود.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین اظهارکرد: در راستای برنامه های تحول نظام سلامت ۹ مرکز در این شهرستان خدمات دندانپزشکی با تعرفه های دولتی ارائه می دهند.
دکتر عروجی افزود: سه مرکز در شهر و ۶ مراکز روستایی با چهار دندانپزشک با نرخ های دولتی به ارائه خدمات دندانپزشکی می پردازند.
وی گفت: طرح آهن یاری در مدارس این شهرستان در مقطع اول و دوم متوسطه اجرا شد که در این راستا نیز ۶۰ هزار قرص روکشدار بین سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر توزیع شد.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین ادامه داد: ۲ هزار و ۴۲۹ سفیر سلامت دانش آموز در این شهرستان فعال است .
وی ادامه داد: برای افزایش سطح بهداشت ۶۰۰ سفیر دانشجو در این شهرستان در مراکز علمی جذب و تربیت شده است.
یکم تا هفتم اردیبهشت ماه هفته سلامت نامگذاری شده است.
۷۲۷۷/۳۰۷۵انتهای پیام /*