۲ بازار میوه و تره بار در محله های مرکزی پایتخت ساخته می شود



به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، کورش خرد افزود: در طرح توسعه بازار های میوه و تره بار به ازای هر محله باید یک مرکز فروش میوه احداث شود که در حال حاضر فاز اول ساخت ۲ بازار میوه و تره بار شامل انتخاب زمین مناسب ، تهیه صورت جلسه برای تحویل زمین به سازمان میادین شهرداری انجام شده است .
خرد در ارتباط با مکانهای این بازارهای میوه و تره بار گفت: شهرداری منطقه ۱۱ با تخصیص زمین در ۲ مکان شامل خیابان رباط کریم گاراژ رحیمی و خیابان قزوین، تقاطع ولی عصر (عج) اقدامات اولیه برای ساخت این بازارها را به انجام رسانده که به زودی احداث آن ها وارد فاز عملیاتی و عمرانی می شود.
وی همچنین از استقبال شهرداری منطقه ۱۱ برای مشارکت با بخش خصوصی برای ساخت بازارهای میوه و تره بار خبر داد و عنوان کرد: با توجه به کمبود زمین مناسب برای احداث بازار میوه و تره بار در نظر داریم تا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه اندازی این نوع بازارهای بیشتر در سطح منطقه اقدام کنیم که این موضوع در سال جاری پیگیری می شود.
با احداث ۲ بازار میوه وتره بار جدید تعداد بازارهای میوه و تره بار در محله های مرکزی شهر تهران به ۷ بازار میوه و تره بار می رسد.
تهرام/۷۲۴۷/ ۱۵۳۹



انتهای پیام /*