۷۰ درصد عارضه های دارویی قابل پیشگیری استبه گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، جمشید سلام زاده روز چهارشنبه در نشست خبری کنگره اروپایی ، آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بیش از ۵۰ درصد داروهایی که تائیدیه ورود به بازار جهانی را می گیرند، عوارض نامطلوب و ناشناخته ای دارند که عوارض خود را در جمعیت های بزرگ عمومی نشان می دهند.
وی خاطرنشان کرد: این اعداد در کنار آمار مصرف بالای دارو در جهان، بیش از یکهزار میلیارد دلار هزینه های دارویی به کشورهای جهان تحمیل کرده که توجه ویژه به مصرف کلان داروها در جمعیت ها را می طلبد .
وی ادامه داد: توجه ویژه به مصرف کلان داروها در جمعیت ها، پایه علم فارماکواپیدمیولوژی را تشکیل می دهد.
قائم مقام رئیس کنگره اروپایی ، آسیایی فارماکواپیدمیولوژی اظهارداشت: در علم فارماکواپیدمیولوژی، اثرات داروها را در جمعیت های بزرگ مورد بررسی قرار می دهیم.
سلام زاده افزود: توجه به علم فارماکواپیدمیولوژی در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد که گزارش موردی عوارض در مصرف کلان داروها توسط داروسازان و پزشکان انجام شد.
وی تصریح کرد: امروز علم فارماکواپیدمیولوژی محدود به ارزیابی اثرات مفید و مضر دارویی نیست و ارزیابی اقتصادی و کیفیت زندگی بیماران را نیز درنظر دارد.
قائم مقام رئیس کنگره اروپایی ، آسیایی فارماکواپیدمیولوژی اظهارداشت: از سال ها پیش، گزارش دهی عوارض دارویی به سازمان غذا و دارو می رسید اما این گزارش دهی و رصد کردن، دارای نقص است چراکه داوطلبانه انجام می شود.
سلام زاده افزود: گزارش دهی عوارض دارویی کمتر از حد واقعی انجام می شود بنابراین تشکیل سازمان ملی نظارت بر واکنش‌های نامطلوب دارویی موسوم به فارماکوویژیلانس ضروری است.
اجتمام*۹۱۸۵**۱۴۱۸
خبرنگار: سادات حسینی خواه **ناشر: مریم برزآبادیانتهای پیام /*