۹۰ درصد برنامه های درمان اعتیاد کشور در اختیار بخش خصوصی استسعید صفاتیان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: در سال های گذشته مراکز ترک اعتیاد توانستند تاثیر مثبت در حوزه درمان اعتیاد داشته باشند و هم اکنون حدود هفت هزار مرکز در کشور فعالیت دارد به طوری که در هر شهرستان کوچک زیر ۳۰ هزار نفر، حداقل دو یا سه مرکز ترک اعتیاد وجود دارد.
وی ادامه داد: تقریبا از دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد، حدود ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد قرار دارند و در واقع ۳۰ تا ۳۵ درصد از معتادان کشور تحت پوشش برنامه های درمان آنها هستند.
صفاتیان با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کردند، یادآور شد: تا پیش از آن، تنها روانپزشکان مجوز فعالیت در این مراکز داشتند و مقاومت هایی در زمینه ورود پزشکان عمومی به این حیطه وجود داشت که در نهایت با مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، پزشکان عمومی خط مقدم درمان اعتیاد شدند.
وی اضافه کرد: مساله دوم در مورد فعالیت مراکز ترک اعتیاد، ورود بخش خصوصی و غیردولتی بود که براساس برنامه ریزی هایی که انجام شد، بخش خصوصی هم توانست در این عرصه وارد شود.

** افزایش مراکز ترک اعتیاد دیگر معنایی ندارد
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعداد مرکز ترک اعتیاد را کافی دانست و گفت که افزایش و توسعه کمی مراکز ترک اعتیاد دیگر بیش از این معنایی ندارد.
وی اظهار داشت: بسیاری از این مراکز نتوانسته اند سقف مراجعه کنندگان و بیماران خود را پر کنند زیرا هر پزشک در یک شیفت می تواند ۱۰۰ بیمار نیازمند برای درمان را پذیرش کند و این در حالی است که اکنون مراجعه بیمار و سطح پذیرش مراکز ترک اعتیاد پایین است.
صفاتیان یادآور شد: مراکز ترک اعتیاد از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت می توانند مجوزهای فعالیت بگیرند اما در مراکزی که دارو تجویز می شود حتما باید مجوزهای لازم از وزارت بهداشت گرفته شود و در واقع، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجوز نمی دهد بلکه فقط اجازه فعالیت به بخش خصوصی و پزشکان عمومی را صادر کرده است.

** حمایت های دولت از مراکز ترک اعتیاد افزایش یابد
وی به حمایت دولت از مراکز ترک اعتیاد تاکید کرد و افزود: هزینه هایی که دولت برای درمان در مراکز ترک اعتیاد صرف می کند با میزان هزینه درمان واقعی یک فرد معتاد (بیمار) متناسب نیست.
صفاتیان اظهار داشت: هزینه های حمایتی دولت در شرایط فعلی باید حداقل صد در صد افزایش یابد چون اگر این مراکز نتوانند درآمد کافی داشته باشند، زیان ده می شوند و این زیاندهی باعث تعطیلی یا کاهش کیفیت خدمات به مراجعه کنندگان می شود.
وی درباره بیمه معتادان گفت: پزشکی که امروز یک فرد معتاد را به عنوان بیمار ویزیت می کند، ممکن است هزینه آن را هشت ماه یا یک سال بعد دریافت کنند و این مساله بر انگیزه و کیفیت فعالیت ها تاثیرگذار است بنابراین باید ترتیبی داده شود تا بیمه معتادان با هدف حمایت بیشتر و شرایط مناسب انجام شود و به مراکز ترک اعتیاد کمک کند.
اجتمام**۳۲۲۹*۱۷۲۴*انتهای پیام /*