به گزارش ایرنا از پلیس البرز، سرهنگ محمد کریم بیات روز چهارشنبه، گفت: در پی سرقت های متعدد منزل در شهرستان نظرآباد تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با به کارگیری شگردهای پلیسی و انجام اقدامات فنی موفق به دستگیری 17 متهم شدند.
وی با اشاره به اینکه متهمان که از سارقان سابقه دار منزل بوده و در بسیاری از استان های کشور اقدام به 70 فقره سرقت از منزل و مغازه کرده بودند، اضافه کرد: ماموران هنگام رسیدگی به پرونده سرقت ها با مراجعه چندین مرحله ای خانواده متهمان برای تطمیع ماموران و کاهش جرایم متهمان روبه رو شدند.
بیات افزود: بستگان متهمان پرونده که به عناوین مختلف قصد تطمیع ماموران برای رهایی متهمان از مجازات قانونی را داشتند، مبلغ 400 میلیون ریال به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد دادند که با صحت عمل ماموران، رشوه پیشنهادی رد و موضوع صورتجلسه و ضمیمه پرونده شد.
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی **انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید