به گزارش ایسنا، در گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت نشان داده شده که چگونه اقدامات دولت‌ها می‌تواند جوامع را از دخانیات محافظت کرده، جان انسان‌ها را حفظ کند و آنان را در برابر آسیب‌های ناشی از مصرف این مواد مصون سازد.

«تدروس آدهانوم قبریسوس»، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: کاهش استعمال دخانیات در میان مردان نشان دهنده نقطه عطفی در مبارزه با استعمال دخانیات است. از سال‌ها قبل شاهد افزایش مداوم تعداد مردان مصرف کننده دخانیات بوده‌ایم، اما اکنون برای اولین بار مشاهده شد که مصرف این مواد دخانی در میان مردان روند کاهشی پیدا کرده؛ چرا که سخت‌گیری دولت‌ها به صنعت دخانیات بیشتر شده‌ است.

در مدت نزدیک به دو دهه گذشته مجموع مصرف دخانیات در جهان کاهش پیدا کرده و از ۱.۳۹۷ میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱.۳۳۷ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده‌ است. همچنین این کاهش تا حدود زیادی به دلیل کم شدن تعداد زنان مصرف کننده دخانیات بوده است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ میلیون نفر کمتر شده است. همچنین در این بازه زمانی مصرف دخانیات در مردان حدود ۴۰ میلیون نفر افزایش یافته‌ است.

گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد رشد مصرف دخانیات در میان مردان متوقف شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ کاهش بیش از یک میلیون نفری داشته باشد. همچنین در سال ۲۰۲۰ مجموع مصرف کنندگان دخانیات در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت، به گفته کارشناسان کاهش جهانی مصرف کنندگان دخانیات نشان می‌دهد زمانی که دولت‌ها اقدامات جامع و مبتنی بر شواهد را ارائه کرده و اجرایی کنند، می‌توانند سلامت و رفاه شهروندان و جوامع را حفظ کنند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید